1 Yohanes 1: 1-3 Interlinear
1 Yohanes 1: 1-3 Interlinear

1 Yohanes 1: 1-3 Interlinear

 1 John 1: 1-3

Prolog ka 1 John nyayogikeun sababaraha pitunjuk anu pikaresepeun pikeun netelakeun Prolog Yohanes. Urang tingali tina 1 Yohanes 1: 2, hirup langgeng aya sareng Rama sareng ayeuna parantos jelas. Hirup abadi sanés jalmi tapi langkung konsép. Pikeun hirup langgeng anu parantos aya sareng (pro) Rama nunjukkeun yén éta katingali (nuju / nyanghareup) Rama ti mimiti. Nya dina hartos anu sami yén Logos (Word) éta sareng (nyanghareup ka) Gusti. Di dieu urang nalungtik basa Yunani sareng nyayogikeun tarjamahan anu harfiah sareng interpretatif. 

1 Yohanes 1: 1-3 (NA28)

 1 Ὃ ἦν ἀπʼ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς -

 2 αὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν μῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν -

 3 ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν oκαὶ ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθʼ ἡμῶν. καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Tabel Interlinear, 1 Yohanes 1: 1-3

Ieu mangrupikeun kecap pikeun tabel interlinear kecap sareng tarjamahan Yunani, Inggris, Parsings sareng definisi leksikon unggal kecap (Kamus Yunani-Inggris singket tina Anyar Perjanjian, Barclay Newman, ditambahan ku BDAG)

Yunani

tarjamahan

Parsing

kekecapan

1  Ὃ

1  Naon

Kata ganti, Nominasi, Néuter, Singular

 saha, anu, naon, éta; saha, batur, anu pasti

..

ieu

Kecap pagawéan, henteu sampurna, Aktip, Indikator, Jalma ka-3, Singular

janten, aya; kajadian, laksanakeun; hirup; tempatna di; tetep, cicing; sumping

ἀπʼ

ti

Preposisi Ngatur Genitive

ti, jauh ti; ku cara; kaluar tina; ngalawan

..

ti mimiti

Nomina, Genitif, Feminin, Tunggal

mimiti, kahiji

naon

Kata ganti, Akusatif, Neuter, Singular

saha, anu, naon, éta; saha, batur, anu pasti

αμεν

urang nguping

Kecap pagawéan, Sampurna, Aktip, Indikator, Jalma ka-1, Jamak

ngadangu; nampi berita ngeunaan; méré perhatian ka; ngarti

naon

Kata ganti, Akusatif, Neuter, Singular

saha, anu, naon, éta; saha, batur, anu pasti

αμεν

urang parantos ningali

Kecap pagawéan, Sampurna, Aktip, Indikator, Jalma ka-1, Jamak

ningali, niténan, niténan (lulus. némbongan); ngaregepkeun, ngarti, mikawanoh; pangalaman; neng, sumping ningali

οῖς

yen

Kecap pagawéan, henteu sampurna, Aktip, Indikator, Jalma ka-3, Singular

éta; ieu eta; anjeunna, manehna, éta

αλμοῖς

dina panon (tingalian)

Kecap barang, Dative, maskulin, jamak

panon (s)

μῶν

urang

Kata ganti, Genitif, (Teu Génder), jamak, Jalma ka-1

urang, urang, urang

naon

Kata ganti, Akusatif, Neuter, Singular

saha, anu, naon, éta; saha, batur, anu pasti

ασάμεθα

urang nitenan

Kata kerja, Aorist, Pertengahan, Indikator, Jalma ka-1, Jamak

tingali, tingali; perhatoskeun, titénan; nganjang

αί

jeung

Ditéang

jeung; teras, teras; tapi, acan, kumaha oge; ogé, malah, kitu ogé

αἱ

eta

Determiner, Nomominatif, Feminin, Jamak

éta; ieu eta; anjeunna, manehna, éta

..

leungeun (otoritas)

Nomina, Nomominatif, feminin, Jamak

Tangan, kakuatan, wibawa; kagiatan; ramo

μῶν

urang

Kata ganti, Genitif, (Teu Génder), jamak, Jalma ka-1

urang, urang, urang

αν

urang keuna

Vérba, Aorist, Aktip, Indikator, Jalma ka-3, Jamak

noél, karaos

..

ngeunaan

Preposisi Ngatur Genitive

ngeunaan, ngeunaan, ngeunaan, ngeunaan; pikeun; dina akun tina

οῦ

nu

Determiner, Genitive, maskulin, Singular

éta; ieu eta; anjeunna, manehna, éta

.ου

tina kecap

Noun, Genitive, maskulin, Singular

aya anu nyarios (sapertos kecap; nyarios; pesen, ngajar; ngobrol, paguneman; nalar

τῆς

nu

Determiner, Genitif, Feminin, Tunggal

éta; ieu eta; anjeunna, manehna, éta

..

tina kahirupan

Nomina, Genitif, Feminin, Tunggal

kahirupan (sacara harfiah atanapi kiasan)

αί

jeung

Ditéang

jeung; teras, teras; tapi, acan, kumaha oge; ogé, malah, kitu ogé

nu

Determiner, Nomominatif, feminin, Singular

éta; ieu eta; anjeunna, manehna, éta

..

kahirupan

Determiner, Accusative, maskulin, Singular

kahirupan

ανερώθη

ieu diwujudkeun

Vérba, Aorist, Pasif, Indikator, Jalma ka-3, Singular

pikeun nunjukkeun (sacara harfiah atanapi kiasan): - némbongan, nyata nyatakeun, (ngajantenkeun) manifes (maju), nunjukkeun (diri)

αί

jeung

Ditéang

jeung; teras, teras; tapi, acan, kumaha oge; ogé, malah, kitu ogé

αμεν

urang parantos ningali

Kecap pagawéan, Sampurna, Aktip, Indikator, Jalma ka-1, Jamak

ningali, niténan, niténan (lulus. némbongan); ngaregepkeun, ngarti, mikawanoh; pangalaman; neng, sumping ningali

αί

jeung

Ditéang

jeung; teras, teras; tapi, acan, kumaha oge; ogé, malah, kitu ogé

μαρτυροῦμεν

urang parantos nyakseni

Kecap pagawéan, Ayeuna, Aktip, Indikator, Jalma ka-1, Jamak

janten saksi, nyaéta nyaksian (sacara harfiah atanapi kiasan): - muatan, masihan (bukti), nyatet, gaduh (kéngingkeun) laporan anu saé (jujur), dilaporkeun ogé, nyaksian, masihan (gaduh) kasaksian, ( janten, nanggung, masihan, kéngingkeun) nyaksian

αί

jeung

Ditéang

jeung; teras, teras; tapi, acan, kumaha oge; ogé, malah, kitu ogé

αγγέλλομεν

urang nyatakeun

Kecap pagawéan, Ayeuna, Aktip, Indikator, Jalma ka-1, Jamak

ngabéwarakeun: - bawa kecap (deui), nyatakeun, laporkeun, paméré (deui), béjakeun

μῖν

ka anjeun

Kata ganti, Dative, (No Gender), Jamak, Jalma ka 2

ka (nganggo atanapi ku) anjeun: - ye, you, your (-elf)

..

nu

Determiner, Akusatif, Feminin, Tunggal

éta; ieu eta; anjeunna, manehna, éta

..

kahirupan

Nomina, Akusatif, Feminin, Tunggal

kahirupan

..

nu

Determiner, Akusatif, Feminin, Tunggal

éta; ieu eta; anjeunna, manehna, éta

αἰώνιον

abadi (luas)

Kecap sipat, Akusatif, Feminin, Singular

salamina (ogé dianggo jaman baheula, atanapi jaman baheula sareng pikahareupeun ogé): - langgeng, salamina, langgeng, dunya (mimiti)

ις

nu mana

Kata ganti, Nominasi, feminin, Singular

anu sababaraha, nyaéta naon waé; ogé (pasti) mana sami: - x sareng (aranjeunna), (sapertos) sapertos, (aranjeunna) éta, dina éta aranjeunna, naon (-saha waé), sedengkeun anjeun, (aranjeunna) anu, saha (-mana)

..

ieu

Kecap pagawéan, henteu sampurna, Aktip, Indikator, Jalma ka-3, Singular

janten, aya; kajadian, laksanakeun; hirup; tempatna di; tetep, cicing; sumping

..

kapayuneun

Preposisi Ngatur Akusatif

 (gen.) ka, pikeun; (dat.) dina, di, caket, ku; (acc.) kana, nuju; kalayan; supados; ngalawan

..

nu

Determiner, Accusative, maskulin, Singular

éta; ieu eta; anjeunna, manehna, éta

ατέρα

ieu

Noun, Accusative, maskulin, Singular

"bapa" (sacara harfiah atanapi kiasan, caket atanapi langkung jauh)

αί

jeung

Ditéang

jeung; teras, teras; tapi, acan, kumaha oge; ogé, malah, kitu ogé

ανερώθη

ieu diwujudkeun

Vérba, Aorist, Pasif, Indikator, Jalma ka-3, Singular

pikeun nunjukkeun (sacara harfiah atanapi kiasan): - némbongan, nyata nyatakeun, (ngajantenkeun) manifes (maju), nunjukkeun (diri)

μῖν

ka urang

Kata ganti, Dative, (No Gender), Jamak, Jalma ka 1

ka (nganggo atanapi ku) anjeun: - ye, you, your (-elf)

3

3 naon

Kata ganti, Akusatif, Neuter, Singular

saha, anu, naon, éta; saha, batur, anu pasti

αμεν

urang parantos ningali

Kecap pagawéan, Sampurna, Aktip, Indikator, Jalma ka-1, Jamak

ningali, niténan, niténan (lulus. némbongan); ngaregepkeun, ngarti, mikawanoh; pangalaman; neng, sumping ningali

αί

jeung

Ditéang

jeung; teras, teras; tapi, acan, kumaha oge; ogé, malah, kitu ogé

αγγέλλομεν

urang nyatakeun

Kecap pagawéan, Ayeuna, Aktip, Indikator, Jalma ka-1, Jamak

ngabéwarakeun: - bawa kecap (deui), nyatakeun, laporkeun, paméré (deui), béjakeun

αί

jeung

Ditéang

jeung; teras, teras; tapi, acan, kumaha oge; ogé, malah, kitu ogé

μῖν

ka anjeun

Kata ganti, Dative, (No Gender), Jamak, Jalma ka 2

ka (nganggo atanapi ku) anjeun: - ye, you, your (-elf)

α

Dina raraga éta

Ditéang

supados (nandakeun tujuan atanapi hasilna): - sanaos, kusabab, kana maksud (éta), supados, jadi,

αί

oge

Ditéang

jeung; teras, teras; tapi, acan, kumaha oge; ogé, malah, kitu ogé

μεῖς

anjeun (jamak)

Kata ganti, Nominasi, (Teu Génder), Jamak, Jalma ka 2

anjeun (sakumaha subyektif tina kecap pagawéan): - ye (sorangan), anjeun

οινωνίαν

kaayaan milu aub

Nomina, Akusatif, Feminin, Tunggal

kemitraan, nyaéta (sacara harfiah) partisipasi, atanapi hubungan seksual (atanapi sosial): - (pikeun) komunikasi (-ation), komuni, (kontri-) distribusi, ukhuwah

..

anjeun (jamak) tiasa gaduh

Kecap Pagawéan, Ayeuna, Aktip, Sambung, Jalma ka-2, Jamak

nyekel (dianggo dina sababaraha rupa aplikasi, sacara harfiah atanapi kiasan, langsung atanapi jauh; sapertos gaduh; kamampuan, kontinuitas, hubungan, atanapi kaayaan)

μεθʼ

jeung

Ditéang

kecap pangantét primér (sering dianggo kecap panambah); leres, nandakeun iringan; "Ditengah" (lokal atanapi sabab); ngarobih sagala rupa numutkeun kasus (pakaitna genitif, atanapi ngagentos tuduhan) anu ngagabung

μῶν

us

Kata ganti, Genitif, (Teu Génder), jamak, Jalma ka-1

urang: - urang (perusahaan), urang, urang

αί

jeung

Ditéang

jeung; teras, teras; tapi, acan, kumaha oge; ogé, malah, kitu ogé

νωνίοινωνία

partisipasi dina

Nomina, Akusatif, Feminin, Tunggal

kemitraan, nyaéta (sacara harfiah) partisipasi, atanapi hubungan seksual (atanapi sosial): - (pikeun) komunikasi (-ation), komuni, (kontri-) distribusi, ukhuwah

μετὰ

jeung

Preposisi Ngatur Genitive

kecap pangantét primér (sering dianggo kecap panambah); leres, nandakeun iringan; "Ditengah" (lokal atanapi sabab); ngarobih sagala rupa numutkeun kasus (pakaitna genitif, atanapi ngagentos tuduhan) anu ngagabung

οῦ

tina

Determiner, Genitive, maskulin, Singular

éta; ieu eta; anjeunna, manehna, éta

ατρὸς

bapa

Noun, Genitive, maskulin, Singular

"bapa" (sacara harfiah atanapi kiasan, caket atanapi langkung jauh)

αί

jeung

Ditéang

jeung; teras, teras; tapi, acan, kumaha oge; ogé, malah, kitu ogé

μετὰ

jeung

Preposisi Ngatur Genitive

kecap pangantét primér (sering dianggo kecap panambah); leres, nandakeun iringan; "Ditengah" (lokal atanapi sabab); ngarobih sagala rupa numutkeun kasus (pakaitna genitif, atanapi ngagentos tuduhan) anu ngagabung

οῦ

tina

Determiner, Genitive, maskulin, Singular

éta; ieu eta; anjeunna, manehna, éta

υἱοῦ

putera

Noun, Genitive, maskulin, Singular

"putra" (sakapeung sato), seueur pisan dianggo saharita, jauh atanapi kiasan, babarayaan

αὐτοῦ

tina anjeunna

Kata ganti, Genitif, maskulin, tunggal, jalma ka-3

sareng (kalayan kata ganti pribadi anu ditangtoskeun) jalma sanés: - nya, éta (-diri), hiji, anu sanésna, (milikna) milikna, nyarios, (diri), sami), ((him-, my- , anjeun-) sorangan, (anjeun-) sorangan, manéhna, éta, (-s), aranjeunna (-Diri), aya (-at, - ku, -in, -in, -of, -on, -dina ), aranjeunna, (ieu) hal, ieu (lalaki), éta, babarengan, pisan, kang

Οῦ

Yesus

Noun, Genitive, maskulin, Singular

Yesus (Yosua)

Ιστοῦ

tina diurap

Noun, Genitive, maskulin, Singular

Noun, Genitive, maskulin, Singular

Rendering Sastra sareng Tarjamahan Tafsir

Boh tarjamahan literal sareng interpretatif disayogikeun di handap pikeun 1 Yohanes 1: 1-3, The Literal mangrupikeun dumasar kana tabel antar garis handapeun tarjamahan. 

1 Yohanes 1: 1-3, Tarjamahan Sastra

1 Naon ti mimiti,

naon anu urang ngadangu,

naon anu urang tingali,

éta dina pandangan urang,

naon anu urang titenan,

éta leungeun kami urang keuna,

ngeunaan kecap kahirupan, 

2 Sareng kahirupan parantos kawujud,

sareng urang parantos ningali,

sareng kami parantos nyakseni,

sareng kami nyatakeun ka anjeun,

hirup langgeng,

anu nuju ka Rama,

sareng diwujudkeun ka kami.

3 Naon anu urang tingali,

sareng naon anu kami nyatakeun,

sareng ka anjeun supados anjeun ogé,

partisipasi anjeun tiasa gaduh sareng kami,

sareng partisipasi sareng Bapa,

sareng sareng Putra anjeunna,

Yesus diurap.

1 Yohanes 1: 1-3 Tarjamahan Tafsir

1 Éta anu ti mimiti,

naon anu urang ngadangu,

naon anu urang tingali,

éta anu aya dihareupeun panon urang,

naon anu urang titenan,

jalma otoritas anu urang sapatemon,

ngeunaan rencana kahirupan, 

2 Sareng kahirupan parantos kawujud,

sareng urang parantos ningali,

sareng kami parantos nyakseni,

sareng kami nyatakeun ka anjeun,

hirup langgeng,

anu di tingali ku Rama,

sareng diwujudkeun ka kami.

3 Naon anu urang tingali,

sareng naon anu kami nyatakeun,

ka anjeun ogé supados anjeun,

 tiasa ilubiung sareng kami,

sareng partisipasi sareng Bapa,

sareng sareng Putra-Na,

Yesus Mesias.