Pilipi 2: 5-11 Interlinear
Pilipi 2: 5-11 Interlinear

Pilipi 2: 5-11 Interlinear

Naon anu Nyarios Yunani?

Sanaos aya sababaraha tarjamahan Inggris anu kasohor anu langkung saé tibatan anu sanés, aranjeunna sadayana ditarjamahkeun kalayan bias pikeun nunjukkeun inkarnasi. Di handap ieu téks Yunani pikeun Phil 2: 5-11 dituturkeun ku tabel interlinear. Tarjamahan literal jeung interpretatif tina tabel interlinear lengkep disadiakeun.

Pilipi 2: 5-11 (NA28)

5 Φροῦτο φρονεῖτε ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

6 ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ,

7 ἀλλʼ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος · καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος

8 απείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ ραυροῦ.

9 ιὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ oτὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα,

10 α ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων

11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτικύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν θεοῦ πατρός.

Yunani

tarjamahan

Parsing

kekecapan

5  Τοῦτο

5 ieu

Kata ganti, Akusatif, Neuter, Singular

houtos - ieu, ieu, ieu; (sakumaha obyék) manéhna, nya, éta, maranéhna; kalawan διά atawa εἰς hartina pikeun alesan ieu

φρονεῖτε

pamikiran

Kecap pagawéan, Hadir, Aktif, Imperatif, Jalma 2, Jamak

phroneō - mikir, nganggap, nyekel pamadegan; pikeun nyetél pikiran; boga sikep (tangtu).

..

in

Preposisi Ngatur Dative

en – Sacara spasial: di, di jero, di, di antara, jeung; logis: ku cara, kalawan, lantaran; waktu: salila, bari

μῖν

anjeun

Kata ganti, Dative, (No Gender), Jamak, Jalma ka 2

hymin - anjeun, anjeun

yen

Kata ganti, Nominasi, Néuter, Singular

hos - saha, naon, naon; saha, batur, hiji tangtu

αί

oge

Kecap katerangan

kai - sareng; teras, teras; tapi, acan, kumaha oge; ogé, malah, kitu ogé

..

in

Preposisi Ngatur Dative

en -Sacara spasial: di, di jero, di, di antara, kalawan; logis: ku cara, kalawan, lantaran

Χριστῷ

dina anointed

Nomina, Dative, Maskulin, Tunggal

Christos - Kristus, Anu Diurapi, Mésias, tarjamahan Yunani tina Mésias Ibrani

Οῦ

dina Yesus

Nomina, Dative, Maskulin, Singula

Iesous - Yesus

6 ὅς

6 saha

Kata ganti, Nominasi, maskulin, Singular

hos - saha, anu, naon, éta; saha, batur, anu pasti

..

in

Preposisi Ngatur Dative

en – Sacara spasial: di, di jero, di, di antara, jeung; logis: ku cara, kalawan, lantaran; waktu: salila, bari

μορφῇ

dina wujud

Nomina, Dative, Feminin, Tunggal

morfé - wujud, penampilan luar, bentuk

οῦ

tina Gusti

Noun, Genitive, maskulin, Singular

theos – Allah, biasana nujul ka hiji Allah sajati; dina sababaraha konteks pisan eta nujul kana dewa atawa dewi

ὑπάρχων

anjeunna hirup

Kecap pagawéan, Hadir, Aktif, Participle, Nominative, Maskulin, Tunggal

hyparchō - Pikeun bener-bener aya, aya, hadir, aya dina pembuangan, aya dina kaayaan atanapi kaayaan, janten milik.

οὐχ

teu

Partikel

ou - henteu, henteu, henteu pisan, henteu, leres pisan henteu

ἁρπαγμὸν

panarajang

Noun, Accusative, maskulin, Singular

kacapi - A rebutan telenges harta, perampokan; hiji hal nu bisa diklaim atawa negeskeun judul ku gripping atawa grasping, hal diklaim

ἡγήσατο

anjeunna maréntah dirina sorangan

Vérba, Aorist, Pertengahan, Indikator, Jalma ka-3, Singular

hegeomai - Janten dina kapasitas pangawasan, mimpin, pituduh; pikeun kalibet dina prosés inteléktual, mikir, nimbang, hal

τὸ

ieu

Determiner, Akusatif, Netral, Tunggal

ho - éta, ieu, éta, saha

εἶναι

keur

Kecap pagawé, Ayeuna, Aktip, Infinitif

einai - janten, aya, hadir

ἴσα

sarua

Kecap katerangan

isos – sarua, sarua; satuju

θεῷ

ka Gusti

Nomina, Dative, Maskulin, Tunggal

theos – Allah, biasana nujul ka hiji Allah sajati; dina sababaraha konteks pisan eta nujul kana dewa atawa dewi

7 ἀλλʼ

7 rada anjeunna

Kecap Sulur, Akusatif, Maskulin, Tunggal, Jalma ka-3

a – tapi, gantina, acan, iwal

ἑαυτὸν

nyalira

Kecap Sulur, Akusatif, Maskulin, Tunggal, Jalma ka-3

heautou - dirina, dirina, dirina, sorangan

ἐκένωσεν

anjeunna ngosongkeun

Vérba, Aorist, Aktip, Indikator, Jalma ka-3, Singular

kenoo - ngosongkeun, nyabut; (ngaliwat.) jadi kerung, kosong, euweuh nilai

μορφὴν

wujud

Nomina, Akusatif, Feminin, Tunggal

morfé -wujud, penampilan luar, wangun

δούλου

tina servile

Noun, Genitive, maskulin, Singular

doulos – slavish, servile, sagemblengna dikawasa, sakumaha Gbr a. perluasan sistem perbudakan

λαβών

anjeunna nampi

Kecap pagawéan, Aorist, Aktif, Participle, Nominative, Maskulin, Tunggal

lambano - nyandak, narima; (pass.) pikeun narima, dipilih

..

in

Preposisi Ngatur Dative

en – Sacara spasial: di, di jero, di, di antara, jeung; logis: ku cara, kalawan, lantaran; waktu: salila, bari

ὁμοιώματι

sasaruaan

Nomina, Dative, Netral, Singular

homoiōma - wangun; kasaruaan, similitude; sasaruaan

..

tina lalaki

Nomina, Genitif, maskulin, jamak

antrōpos - manusa, jalma; manusa, jalma; lalaki, salaki

γενόμενος

anjeunna disababkeun-to-jadi

Verba, Aorist, Tengah, Participle, Nominatif, Maskulin, Tunggal

ginomay -nyebabkeun janten ("gen" -erate), nyaéta (reflexively) janten (datang kana mahluk), dipaké kalawan lintang hébat (literal, figurative, intensif, jsb): - timbul, jadi dirakit, jadi (-datang). , -ragrag, -gaduh diri), dibawa (kaliwat), (jadi) datang (kaliwat)

αὶ 

jeung

Ditéang

kai – jeung; (nyambungkeun sareng neraskeun) teras, teras; (salaku disjunctive)

σχήματι

dina fashion

Nomina, Dative, Netral, Singular

skéma - kaayaan umumna dipikawanoh atawa wangun hiji hal; aspék fungsional hiji hal

εὑρεθεὶς

anjeunna kapanggih

Kecap pagawéan, Aorist, Pasif, Participle, Nominative, Maskulin, Singular

heuriskō – (act.) pikeun manggihan, manggihan, papanggih; (tengah.) pikeun meunangkeun; (ngaliwat.) kapanggih

ὡς

as

Partikel

hos - sakumaha, éta, kumaha, ngeunaan, iraha; kawas, sakumaha

ἄνθρωπος

lalaki hiji

Noun, Nomominatif, maskulin, Singular

antrōpos - manusa, jalma; manusa, jalma; lalaki, salaki; dipaké manusa béda jeung sato atawa déwa

8 ἐταπείνωσεν

8 anjeunna humbled

Vérba, Aorist, Aktip, Indikator, Jalma ka-3, Singular

tapeinoo – (kalakuan.) ngarendahkeun (diri), nurunkeun (diri); (ngaliwat.) jadi hina, dibawa handap, merlukeun

ἑαυτὸν

nyalira

Kecap Sulur, Akusatif, Maskulin, Tunggal, Jalma ka-3

heautou - dirina, dirina, dirina, sorangan

γενόμενος

geus jadi

Verba, Aorist, Tengah, Participle, Nominatif, Maskulin, Tunggal

ginomay - janten, janten, lumangsung; ngawujud, lahir

ὑπήκοος

patuh

Kecap sipat, nominatif, maskulin, tunggal

hypēkoos – matuh

μέχρι

tepi

Preposisi Ngatur Genitive

mechri -nepi ka, nepi ka titik

θανάτου

tilar dunya

Noun, Genitive, maskulin, Singular

Thanatos – maot

δέ

komo

Ditéang

de - malah

σταυρός

tina salib

Noun, Genitive, maskulin, Singular

stauros – tihang atawa tihang (sakumaha diatur tegak), nyaéta (husus), tihang atawa salib (salaku alat hukuman mati)

9 διό

9 kituna

Ditéang

dio - kituna, éta naha, pikeun alesan ieu

αί

oge

Kecap katerangan

kai - sareng; teras, teras; tapi, acan, kumaha oge; ogé, malah, kitu ogé

ὁ θεός

Gusti

Noun, Nomominatif, maskulin, Singular

theos – Allah, biasana nujul ka hiji Allah sajati; dina sababaraha konteks pisan eta nujul kana dewa atawa dewi

αὐτὸν

nyalira

Kecap Sulur, Akusatif, Maskulin, Tunggal, Jalma ka-3

autos - anjeunna, manéhna, éta; ogé dipaké salaku inten.p., dirina, dirina, sorangan, sorangan; nu sarua

ὑπερύψωσεν

anjeunna exalted

Vérba, Aorist, Aktip, Indikator, Jalma ka-3, Singular

hyperypsoō – ngaluhurkeun ka tempat nu pangluhurna

αί

jeung

Kecap katerangan

kai - sareng; teras, teras; tapi, acan, kumaha oge; ogé, malah, kitu ogé

ἐχαρίσατο

dipasihan

Vérba, Aorist, Pertengahan, Indikator, Jalma ka-3, Singular

charizomai - pikeun masihan salaku ni'mat, ie gratuitously, dina kahadean, hampura atawa nyalametkeun

ὐτῷὐτῷ

ka manehna

Kata ganti, Dative, maskulin, tunggal, jalma ka-3

mobil - anjeunna, manéhna, éta; ogé dipaké salaku inten.p., dirina, dirina, sorangan, sorangan; nu sarua

ὄνομα

ngaran

Nomina, Akusatif, Netral, Tunggal

onoma -ngaran; judul; reputasi

τὸ ὑπέρ

saluareunana

Preposisi Ngatur Akusatif

hyper -(acc.) di luhur, saluareun, leuwih ti; (gen.) pikeun, atas nama, demi; di tempatna

πᾶν

unggal

Kecap sipat, Akusatif, Néuter, Singular

teu - sadayana, naon waé, sadayana, sadayana

ὄνομα

nami

Nomina, Akusatif, Netral, Tunggal

onoma – ngaran; judul; reputasi

10 α

10 yen

Ditéang

hina – pananda anu nuduhkeun tujuan atawa hasil: supaya, supaya, supaya, tuluy

..

at

Preposisi Ngatur Dative

en -Sacara spasial: di, di jero, di, di antara, kalawan; logis: ku cara, kalawan, lantaran

τῷ ὀνόματι

kana ngaran

Nomina, Dative, Netral, Singular

ho onoma -ngaran; judul; reputasi

Οῦ

Yesus

Noun, Genitive, maskulin, Singular

Iesous -Yesus

πᾶν

unggal

Kecap sipat, Akusatif, Néuter, Singular

teu - sadayana, unggal (hal, hiji), sadayana; salawasna

γονύ

tuur

Noun, Nomominatif, Neuter, Singular

gonny - tuur

κάμψῃ

bakal sujud

Kecap pagawéan, Aorist, Aktif, Subjunctive, Jalma 3, Tunggal

kamptō  - ngabengkokkeun, ruku (dina tuur)

ἐπουρανίων

tina surga

Kecap sipat, Genitif, Maskulin, Jamak

epouranios - sawarga, celestial; alam sawarga

αί

jeung

Kecap katerangan

kai - jeung

ἐπιγείων

bumi

Kecap sipat, Genitif, Maskulin, Jamak

epigeios - keur di bumi, earthly

αί

jeung

Kecap katerangan

kai - sareng; teras, teras; tapi, acan, kumaha oge; ogé, malah, kitu ogé

καταχθονίων

tina handapeun bumi

Kecap sipat, Genitif, Maskulin, Jamak

katachthonio - handapeun bumi, subterranean; ieu bisa nujul kana maot salaku kelas jalma

11  αί

11  jeung

Kecap katerangan

kai - sareng; teras, teras; tapi, acan, kumaha oge; ogé, malah, kitu ogé

πᾶσα

unggal

Kecap sipat, Nominatif, Feminin, Tunggal

kajadianana - sadayana, unggal (hal, hiji), sadayana; salawasna

γλῶσσα

letah

Noun, Nomominatif, Feminin, Singular

glossa - létah; basa

ἐξομολογήσηται

bakal ngaku

Kecap pagawéan, Aorist, Tengah, Subjunctive, Jalma 3, Tunggal

exomologeō - (act.) pikeun idin; (pertengahan) mun kabuka ngaku, ngaku, muji

ὅτι

yen

Ditéang

hoti - anu; sabab, saprak; pikeun

κύριος

raja

Noun, Nomominatif, maskulin, Singular

kyrios - tuan, tuan. Ieu tiasa janten gelar alamat ka jalma anu statusna langkung luhur, Gusti, Pak

¼¸Î¼¸Î · ÏƒÎ¿á¿¦Ï ‚

Yesus

Noun, Nomominatif, maskulin, Singular

Iesous - Yesus

Χριστός

diturutan

Noun, Nomominatif, maskulin, Singular

Christos - Kristus, Anu Diurapi, Mésias, tarjamahan Yunani tina Mésias Ibrani

..

keur

Preposisi Ngatur Akusatif

sarat - ka, nuju, kana; pikeun. Sacara spasial: gerak ka arah atawa ka hiji wewengkon (ngalegaan ka hiji tujuan); logis: pananda tujuan atawa hasil

αν

kamulyaan

Nomina, Akusatif, Feminin, Tunggal

doxa – kamulyaan, splendor, brilliance, tina harti dasar tina cahaya Heboh; kahormatan, pujian

οῦ

tina Gusti

Noun, Genitive, maskulin, Singular

theos – Allah, biasana nujul ka hiji Allah sajati; dina sababaraha konteks pisan eta nujul kana dewa atawa dewi

πατρός

ti bapa

Noun, Genitive, maskulin, Singular

patron - bapa, kolot atawa karuhun lalaki; ku extension: hiji judul honorific, pamingpin, archetype

Tarjamahan Literal sareng Tafsir

Ieu di handap mangrupikeun tarjamah literal Filipi 2: 5-11 dumasar kana tabel antar garis (Laras). Éta cocog pisan sareng susunan kecap tina basa Yunani. Ogé ditingalikeun nyaéta tarjamahan interpretasi anu kirang literal. Tarjamahan ieu, angger sareng hartos Yunani, henteu nunjukkeun penjelmaan. Éta ogé kedah janten écés yén unggal pernyataan dina jero wacana asup akal pikeun ngémutan kontéks wacana sacara gembleng.

Pilipi 2: 5-11 Tarjamahan Sastra

5 Pamikiran ieu dina anjeun

éta ogé dina diurapi, di Yesus,

6 anu dina bentuk Allah anjeunna subsists,

henteu rebutan,

anjeunna maréntah dirina sorangan

sami sareng Gusti,

7 rada sorangan anjeunna dikosongkeun,

bentuk servile anjeunna nampi,

di siga lalaki anjeunna disababkeun-janten,

sarta dina fashion

 anjeunna kapendak salaku lalaki.

8 Anjeunna ngarendahkeun diri

parantos janten nurut dugi ka maot

malah dina kayu salib. 

9 Ku sabab éta ogé Allah dirina anu diangkat

sareng dipasihkeun ka anjeunna

ngaran saluareun unggal ngaran

10 anu namina Yesus,

unggal tuur bakal sujud,

langit sareng bumi sareng di handapeun bumi,

11 sareng unggal létah bakal ngaku

yen Gusti Yesus diurapi

pikeun kamulyaan Allah, Rama.

Pilipi 2: 5-11 Tarjamahan Tafsir

5 Pamikiran ieu ngabogaan di anjeun,

pamikiranana ogé dina Al Masih - di Yesus,

6 anu ngagaduhan ungkapan Gusti,

sanés kasaluyuan,

anjeunna negeskeun dirina

janten proksi ka Gusti,

7 rada anjeunna nganggap dirina henteu,

ungkapan hamba anu ditampi,

siga jelema anu diciptakeun,

sareng dina komposisi,

anjeunna diaku salaku lalaki.

8 Anjeunna ngarendahkeun diri

parantos nurut dugi ka maot,

malah dina kayu salib.

9 Ku sabab éta ogé Gusti dirina Maha Suci

sareng dipasihkeun ka anjeunna,

wibawa saluhureun unggal wibawa, 

10 Éta dina kawenangan Yesus,

unggal tuur bakal sujud,

surga, sareng bumi sareng tina eta handapeun bumi,

11 sareng unggal létah bakal ngaku

yén Yesus is Gusti Al Masih,

pikeun muji Rama Gusti.