Agénsi Injil
Agénsi Injil

Agénsi Injil

Hukum agénsi ngajelaskeun

Dina pamikiran Ibrani, sabab anu mimiti atanapi sabab pamungkas henteu salawasna dibédakeun tina panyabab sékundér atanapi caket. Maksudna, kepala sekolah henteu jelas jelas dibédakeun agén (anu ditugaskeun pikeun ngalaksanakeun kalakuan atas nami anu sanés). Kadang-kadang agén anu nangtung pikeun kepala sekolah, diperlakukeun siga anjeunna salaku kepala sekolah nyalira, sanaos henteu sacara harfiah kitu. Kepala sekolah sareng agén tetep dua jalma anu béda. Agén anu nimpah sareng nyarios pikeun kepala sekolah mangrupikeun poko ku proxy (jalma anu berwenang pikeun meta pikeun anu sanés). 

Istilah Ibrani pikeun agén atanapi utusan hukum nyaéta Shaliah anu tiasa dibandingkeun sareng dunya Yunani rasul-rasul sareng kecap inggris Rasul. Rasul nyaéta agén anu ditugaskeun ku kepala sekolah. Urang maca dina Ibrani 3: 1-2, Yesus mangrupikeun rasul sareng imam agung pangakuan urang sareng satia ka anjeunna anu nunjuk anjeunna, sapertos Musa ogé satia di sadaya bumi Allah.

agen, Énsiklopédi Agama Yahudi, RJZ Werblowski, G Wigoder, 1986, kc. 15.

Agén (basa Ibrani. Shaliach); Titik utama hukum agénsi Yahudi dikedalkeun dina diktum, "agén hiji jalma dianggap salaku jalma éta sorangan" (Ned. 72B; Kidd, 41b) Kusabab kitu, sagala kalakuan anu dilakukeun ku agén anu ditunjuk kuduna dianggap salaku komitmen ku kepala sekolah, anu ku sabab éta tanggung jawab lengkep pikeun éta. 

RA Johnson, Anu Hiji sareng Seueur dina Konsép Israél ngeunaan Gusti

Dina hartos khusus nalika patriark salaku tuan rumah tangga na ngagentoskeun hamba anjeunna anu dipercaya salaku milikna malak (utusanna atanapi malaikatna) éta lalaki dikaruniai wewenang sareng sumberdaya ti pangéranna pikeun ngawakilan anjeunna sapinuhna sareng ngatur usaha dina namina. Dina pamikiran Semit, utusan-wawakil ieu dikandung salaku sacara pribadi - sareng dina kecap na - ayana pangirim. "

"Asalna & Sejarah Awal Kantor Apostolik," T. Korteweg, dina Jaman Apostolik dina Pikiran Patristik, ed. Hilhorst, hal 6f.

Asalna kantor rasul perenahna ... contona dina Mishnah Berakhot 5.5: 'agén lalaki sapertos dirina.' inti henteu ngan ukur tina sebutan Yahudi tina shaliah, tapi ogé tina kerasulan Kristen sakumaha urang mendakan di NT ... konsép khusus Semitis sareng Yahudi ngeunaan otoritas wawakil anu tersirat dina sebutan shaliach.

Ibrani 3: 1-2 (ESV), Yesus rasul (shaliah) sareng imam agung pangakuan urang

1 Ku sabab kitu, dulur-dulur anu suci, anjeun anu ngiringan nelepon ka surga, perhatoskeun Yesus, rasul sareng imam agung pangakuan urang, 2 anu satia ka anjeunna anu nunjuk anjeunna, sapertos Musa ogé satia di sadayana bumi Allah.

BibibleAgency.com

Sabab caket sareng pamungkas

sabab caket mangrupikeun kajadian anu pang caketna, atanapi langsung jawab anu nyababkeun, sababaraha hasil anu dititénan. Ieu aya kontras sareng tingkat anu langkung luhur sabab pamungkas anu biasana dianggap alesan "nyata" aya kajadian. (https://en.wikipedia.org/wiki/Proximate_and_ultimate_causation)

Hayu urang nyandak conto 2 Samuel 3:18 ieu di handap. PANGERAN (poko) nyaéta kahiji /pamungkas sabab kasalametan sedengkeun Daud nyaéta sékundér / deukeutna sabab sakumaha anu dicarioskeun, "Ku panangan Daud abdi bakal nyalametkeun umat Kami Israil." Duanana Gusti sareng Daud salamet pikeun Israel. Ayeuna Gusti parantos nyalametkeun ka Israil juru salamet, Yesus sakumaha anjeunna jangji (Rasul 13:23).

2 Samuel 3:18 (ESV), "Ku panangan Daud abdi abdi bakal nyalametkeun umat Israil"

18 Ayeuna teras balikeun, sabab PANGERAN parantos janji ka Daud, saurna, 'Ku panangan abdi Daud Abdi bakal nyalametkeun umat Kami Israil tina panangan urang Pelisti, sareng tina panangan musuh-musuhna. '”

Kis 13: 22-23 (ESV), Gusti parantos ngasongkeun Jurusalamet ka Israil, Yesus sakumaha jangji

22 Sareng nalika anjeunna ngaluarkeun anjeunna, anjeunna angkat Daud janten raja aranjeunna, anu anjeunna kasaksian sareng saurna, 'Kuring parantos mendakan di Daud bin Isai saurang lalaki anu dipikahoyong, anu bakal ngalaksanakeun sagala kahoyong abdi.' 23 Tina turunan lalaki ieu Gusti parantos nyangking ka Juru Salamet Israél, Isa, sakumaha anjeunna jangji.

BibibleAgency.com

Gusti jalan ngalangkungan agén

Di handap ieu aya conto kumaha Gusti jalan ngalangkungan agén. Musa sareng Harun ngalaksanakeun sakumaha dawuhan PANGERAN. Harun ngangkat tongkatna sareng nyabak cai. Dina anjeunna ngalakukeun kalakuan ieu PANGERAN nyerang cai Nil sareng ngajantenkeun janten getih. Harun mangrupikeun sabab caket (agén) sareng PANGERAN mangrupikeun sabab pamungkas (prinsip) kalakuan éta. Dina Budalan 23, PANGERAN ngintunkeun juru ka payuneun Israél sareng maréntahkeun aranjeunna pikeun merhatoskeun sareng nurut kana sorana - "sabab nami abdi aya di anjeunna." Di dieu Gusti nganggo agén pikeun ngalaksanakeun tujuanana sareng parantos masihan otoritas ieu otoritas pikeun beroperasi nganggo namina. Taat kana sora malaikat = ngalaksanakeun sagala anu dipidamel ku Gusti. Sareng nalika nyatakeun yén "Yakub merjuangkeun Gusti" anjeunna leres-leres merjuangkeun malaikat PANGERAN. Deui 2 Samuel 3:18, nunjukkeun yén duanana PANGERAN Allah sareng Daud salamet pikeun Israél. Yesus ogé hamba Allah anu diangkat ku anjeunna (Rasul 3:26) sareng Gusti ngagungkeun anjeunna di belah katuhu na salaku pamimpin sareng juru salamet. Karyana sareng kalakuan ajen-inajen Gusti mangrupikeun padamelan sareng tindakan Gusti. 

Keluaran 7: 17-20 (ESV), Harun nyabak cai = PANGERAN nyabak cai

17 Kitu pangandika PANGERAN, "Ku ieu anjeun bakal terang yén Kami PANGERAN: lah, ku tongkat anu aya dina panangan Kami, kuring bakal neunggeul cai anu aya di Walungan Nil, sareng janten getih. 18 Lauk di Nil bakal maot, sareng walungan Nil bakal bau, sareng urang Mesir bakal bosen nginum cai tina Nil. "'" 19 Sareng PANGERAN ngadawuh ka Musa, "Kocapkeun ka Harun, 'Candak tongkat anjeun sareng mantengkeun panangan anjeun kana cai Mesir, ngalangkungan walungan, saluran, sareng kolam, sareng sadaya kolam cai, janten janten getih, sareng bakal aya getih di sakumna bumi Mesir, bahkan dina pembuluh kai sareng bejana batu. '” 20 Musa sareng Harun ngalaksanakeun sakumaha dawuhan PANGERAN. Dina paningali Firaun sareng di payuneun padamelna anjeunna ngacungkeun tongkatna sareng nyabak cai di Walungan Nil, sareng sadaya cai di Walungan Nil janten getih.

Keluaran 23: 20-25 (ESV), Nurut kana sora utusan kuring = nurut kana sagala rupa anu kuring (PANGERAN) ucapkeun

20 "Lah, Kuring ngirim malaikat sateuacan Anjeun pikeun ngajaga anjeun di jalan sareng mawa anjeun ka tempat anu kuring parantos nyiapkeun. 21 Nengetan ati-ati ka anjeunna sareng nurut kana sora na; entong berontak ka anjeunna, sabab anjeunna moal ngahampura pelanggaran anjeun, sabab nami abdi aya di anjeunna. 22 "Tapi upami anjeun ati-ati nurut kana sorana sareng ngalaksanakeun sagala rupa anu kuring carioskeun, maka kuring bakal janten musuh musuh anjeun sareng lawan musuh anjeun. 23 "Nalika malaikat abdi miheulaan anjeun sareng nganteurkeun anjeun ka urang Amori, urang Het, urang Periza, sareng urang Kanaan, urang Hiwi sareng urang Yebus, sareng Kami dibasmi. 24 anjeun moal nyembah ka déwa-déwi aranjeunna atanapi ngabdi ka aranjeunna, atanapi henteu ngalakukeun sakumaha aranjeunna, tapi anjeun kedah leres-leres ngagulingkeun aranjeunna sareng ngarusak tihang-tihangna. 25 Anjeun bakal ngawula ka PANGERAN Allah anjeun, sareng anjeunna bakal ngaberkahan roti sareng cai anjeun, sareng kuring bakal nyandak panyawat ti antara anjeun.

 • "Nami abdi aya di anjeunna" = anjeunna agén kuring sareng anjeunna beroperasi kalayan otoritas kuring. 

Hosea 12: 2-4 (ESV) Yakub merjuangkeun malaikat = Yakub berjuang sareng Gusti

2 PANGERAN ngagaduhan dakwaan ka Yuda sareng bakal ngahukum Yakub numutkeun lalakonna; anjeunna bakal males anjeunna numutkeun kalakuanana. 3 Dina rahim anjeunna nyandak lanceukna ku keuneung, sareng dina wawanen na anjeunna berjuang sareng Gusti. 4 Anjeunna berjuang sareng malaikat sareng nguasaan; anjeunna nangis sareng milari ni'matna.

2 Samuel 3:18 (ESV), "Ku panangan Daud abdi abdi bakal nyalametkeun umat Israil"

18 Ayeuna teras balikeun, sabab PANGERAN parantos janji ka Daud, saurna, 'Ku panangan abdi Daud Abdi bakal nyalametkeun umat Kami Israil tina panangan urang Pelisti, sareng tina panangan musuh-musuhna. '”

Kisah 3:26 (ESV), "Gusti ngahirupkeun hamba-Na"

26 Gusti, parantos ngangkat hamba-Na, ngutus anjeunna ka anjeun heula, pikeun ngaberkahan anjeun ku ngarobah unggal jalma tina kajahatan anjeun. "

Kisah 5: 30-31 (ESV), Allah karuhun urang ngangkat Yesus - Gusti ngagungkeun anjeunna salaku pamimpin sareng Juru Salamet

30 Allah karuhun urang ngangkat Yesus, saha anjeun bunuh ku ngagantung anjeunna dina tangkal. 31 Gusti ngagungkeun anjeunna di belah katuhu na salaku Pamimpin sareng Jurusalamet, pikeun masihan tobat ka Israél sareng ngahampura dosa

BibibleAgency.com

Ajen Gusti disebat "Gusti"

Yesus masihan rujukan langsung ka Jabur 82: 6 nalika netelakeun yén jalma-jalma anu sumping pangandika Allah disebut Gusti sareng anjeunna ngan ukur ngaku janten Putra Allah dina ngalakukeun padamelan Bapana. Dina Jabur 45: 2-7 Putra Manusa disebat "Gusti" kusabab berkah sareng kaagungan anu bakal dipasihkeun ku Gusti. Dina kasus anu sanés, Musa didamel sapertos Gusti ka Fir'aun sareng Hakim dina Keluaran disebut salaku Gusti (Elohim). Quotations tina English Standard Version (ESV) kacuali dituduhkeun sanés. 

Yohanes 10: 34-37, Yesus masihan rujukan langsung ka jalma-jalma anu kecap Allah sumping disebut déwa

34 Yesus ngawaler ka aranjeunna, "Naha henteu ditulis dina Hukum anjeun, 'Abdi nyarios, anjeun déwa'? 35 Upami anjeunna nyebat aranjeunna déwa-déwi anu sumpingna pangandika Allah - sareng Kitab Suci moal tiasa dirusak - 36 naha anjeun nyarios ngeunaan anjeunna anu ku Rama dipaparin sareng dikirim ka dunya, 'Anjeun nyenyamah,' sabab kuring nyarios, 'Kami Putra Allah'? 37 Upami kuring henteu ngalakukeun padamelan Rama, maka ulah percanten ka kuring;

Jabur 82: 6-7, lalaki disebat déwa

6 Kuring nyarios, "Anjeun dewa, putra-putra Anu Maha Suci, sadayana; 7 tapi, siga lalaki anjeun bakal maot, sareng murag siga pangeran mana wae. "

Jabur 45: 2-7, Al Masih disebat salaku Allah kusabab diidinkeun ku Gusti

2 Anjeun anu paling ganteng ti putra lalaki; rahmat dituang kana biwir anjeun; kumargi kitu Gusti parantos maparin berkah salamina. 3 Iket pedang anjeun kana pingping anjeun, Anu kawasa, dina kamulyaan sareng kaagungan anjeun! 4 Dina kaagungan anjeun tunggang jaya pikeun sabab bebeneran sareng lemah lembut sareng bener; hayu leungeun katuhu anjeun ngajarkeun anjeun kalakuan anu luar biasa! 5 Panah anjeun seukeut dina manah musuh raja; bangsa-bangsa murag ka anjeun. 6 Tahta anjeun, Ya Allah, salamina sareng salamina. Tongkat karajaan anjeun tongkat tina kajujuran; 7 anjeun parantos mikacinta kabeneran sareng benci kajahatan. Ku sabab kitu Gusti, Allah anjeun, parantos ngucurkeun anjeun kalayan minyak kabagjaan saluareun rerencangan anjeun;

Keluaran 4: 14-16, Musa sapertos Gusti ka Harun

14 Teras murka PANGERAN murka ka Musa teras nyarios, "Naha henteu Harun, lanceuk anjeun, urang Lewi? Kuring terang yén anjeunna tiasa nyarios alus. Lah, anjeunna badé kaluar sareng anjeun, sareng nalika ningali anjeun, anjeunna bakal bungah dina haténa. 15 Anjeun bakal nyarios ka anjeunna sareng nempatkeun kecap-kecap dina sungutna, sareng kuring bakal sareng sungut anjeun sareng ku sungutna sareng bakal ngajarkeun anjeun duanana naon anu kedah dilakukeun. 16 Anjeunna bakal nyarios pikeun anjeun ka jalma-jalma, sareng anjeunna bakal janten sungut anjeun, sareng anjeun bakal janten Gusti ka anjeunna.

Budalan 7: 1, Musa nyaéta Allah ka Firaun

1 Sareng PANGERAN nyarios ka Musa, "Tingali, Kuring parantos ngajantenkeun anjeun sapertos Gusti ka Fir'aun, sareng lanceuk anjeun Harun bakal janten nabi anjeun.

Budalan 21: 6, Hakim-hakim Israél disebat Gusti

6 maka juragan na bakal mawa anjeunna ka Allah, Sareng anjeunna kedah angkat ka panto atanapi panto. Sareng juragan na bakal ngala kuping ku awl, sareng anjeunna bakal janten budakna salamina.

Budalan 22: 8-9, Hakim-hakim Israél disebat Gusti

8 Upami maling henteu kapendak, anu gaduh bumi bakal deukeut ka Allah pikeun nunjukkeun naha anjeunna parantos nyerahkeun harta banda tatangga na. 9 Pikeun unggal palanggaran kapercayaan, naha éta pikeun sapi, pikeun keledai, pikeun domba, pikeun jubah, atanapi pikeun sagala rupa barang leungit, anu salah sahiji nyarios, 'Ieu nya, 'kasus kadua pihak bakal payuneun Allah. Anu dikutuk ku Gusti Allah kedah mayar dua kali ka tatangga na.

Budalan 22: 28, Hakim-hakim Israél disebat Gusti

28 "Anjeun moal nyalahgunakeun Gusti Allah, atanapi henteu laknat ka penguasa umat anjeun.

BibibleAgency.com

Utusan Allah nyarios sareng diucapkeun saolah-olah aranjeunna sorangan Gusti

Naon anu diucapkeun ku malaikat-malaikat Allah saolah-olah kajadianana wujud dirina sorangan. Ieu hukum agénsi Yahudi. Doktrin ieu nunjukkeun sapanjang Tanakh (Perjanjian Old). Seueur agén-agén Gusti katingali janten Gusti tapi henteu sacara harfiah kitu. Dina kasus dimana aya dua mahluk sareng hiji nyarios pikeun anu sanés tapi aranjeunna bénten, sacara universal dianggap dina Talmud, Targum sareng jilid penafsiran Yahudi, yén éta mangrupikeun kasus agén. 

Kajadian 31: 11-13 (ESV), Malaikat Allah nyarios dina jalma kahiji salaku Gusti

11 terus ceuk malaikat Allah ka kuring dina impian, 'Yakub,' sareng kuring nyarios, 'Ieu di dieu!' 12 Sareng saurna, 'Angkatkeun panon anjeun sareng tingali, sadaya domba anu kawin sareng domba belang, ditingali, sareng corétan, sabab kuring parantos ningali sagala anu dilakukeun ku Laban ka anjeun. 13 Kami Déwi Bétel, dimana anjeun ngaluuhan tihang sareng sumpah ka kuring. Ayeuna jengkar, angkat ti bumi ieu sareng wangsul ka bumi saderek. '"

Keluaran 3: 2-6 (ESV), Malaikat PANGERAN nyarios sareng diucapkeun salaku Gusti

2 jeung malaikat PANGERAN nembongan ka anjeunna dina seuneu anu kaluar tina hiji rungkun rungkun. Anjeunna katingali, sareng, aya, rungkun éta ngaduruk, tapi éta henteu dikonsumsi. 3 Sareng Musa nyarios, "Kuring badé angkat-angkatan ningali ieu pemandangan anu hébat, naha rungkun henteu diduruk." 4 Nalika PANGERAN ningali yén anjeunna kumalayang ningali, Allah nyauran anjeunna kaluar tina rungkun, "Musa, Musa! " Sareng saurna, "Ieu Kami." 5 Teras anjeunna nyarios, "Entong deukeut; cabut sendal anjeun tina sampéan anjeun, sabab tempat anu anjeun nangtung ieu tanah suci. " 6 Sareng saurna, "Kami Allah ramana anjeun, Allah Ibrahim, Déwi Ishak, sareng Déwi Yakub. " Sareng Musa nyumputkeun rautna, sabab anjeunna kasieunan ningali ka Allah.

 • Nalika Musa disebatkeun nyumputkeun raut sabab sieun ningali ka Gusti, urang terang ieu malaikat PANGERAN dina rungkun
  • Keluaran 3: 2 nyarios yén éta téh malaikat PANGERAN
  • Sawarga henteu tiasa ngandung Gusti (1 Raja 8:27)
  • Teu aya anu leres-leres ningali Gusti iraha waé (1 Yohanes 4:12)
  • Gusti cicing di tempat anu teu tiasa dideukeutan (1 Tim 6:16)
  • Anu Maha Suci henteu cicing di bumi anu didamel ku tangan (Rasul 7: 48-50)
  • Allah ngungkabkeun dirina nyalira ngalangkungan utusan-Na (Heb 1: 1-2)

Ulangan 5:22 (ESV), Gusti nyarios ka Musa tapi saurna parantos nyarios ka sadayana sidang

22 "Kecap ieu teh PANGERAN nyarios ka sadayana gempungan anjeun di gunung ti tengah seuneu, awan, sareng gelap anu kandel, ku sora tarik; sareng anjeunna henteu nambihan deui. Sareng anjeunna nyeratna dina dua batu batu sareng dipasihkeun ka kuring.

Ulangan 11: 13-15 (LSV), Musa Nyarios di jalma anu munggaran salaku Gusti

13 "Sareng parantos, upami anjeun ngupingkeun ati-ati kana paréntah Kami anu kuring paréntahkeun ka anjeun ayeuna, pikeun mikanyaah ka Gusti anjeun YHWH, sareng ngawula ka Anjeunna ku sadayana haté sareng jiwa anjeun, 14 saterusna I parantos masihan hujan di bumi anjeun dina usumna — hujan usum gugur sareng hujan semi - sareng anjeun parantos ngumpulkeun gandum, anggur, sareng minyak anjeun, 15 jeung I parantos masihan bumbu di kebon anjeun pikeun ingon-ingon anjeun, sareng anjeun parantos tuang sareng wareg.

Hakim 6: 11-14 (ESV), malaikat PANGERAN disebut salaku PANGERAN sareng nyarios pikeun PANGERAN

11 ayeuna malaikat PANGERAN sumping sareng linggih di handapeun tangkal kalapa di Ofra, anu dipimilik ku Yoas urang Abiezrit, sedengkeun putrana Gidion keur ngala gandum di tempat anggur pikeun nyumputkeunana ti urang Midian. 12 Sareng malaikat PANGERAN nembongan ka anjeunna sareng nyarios ka anjeunna, "PANGERAN nyarengan anjeun, Wahai gagah perkasa. " 13 Sareng Gidion nyarios ka anjeunna, "Punten, Gusti, upami PANGERAN nyarengan kami, naha maka sadayana ieu kajantenan ka kami? Sareng di mana sagala padamelan luar biasa anu dicarioskeun ku karuhun urang ka kami, saurna, 'Naha PANGERAN henteu nyandak urang angkat ti Mesir?' Tapi ayeuna PANGERAN parantos nilar urang sareng masrahkeun kami ka tangan urang Madian. " 14 Sareng PANGERAN naros ka anjeunna sareng nyarios, "Angkat ieu kakuatan anjeun sareng nyalametkeun Israél tina tangan urang Madian; naha kuring henteu ngutus anjeun? "

Zakaria 3: 6-7 (ESV), Sudut PANGERAN nyungkeun pesen PANGERAN

Jeung malaikat PANGERAN yakin Yosua, 7 "Kitu pangandika PANGERAN Nu Maha Suci: Upami anjeun milampah cara kuring sareng ngajaga tanggung jawab kuring, maka anjeun bakal maréntah ka bumi kuring sareng tanggung jawab pengadilan kuring, sareng kuring bakal masihan anjeun hak aksés di antara jalma-jalma anu nangtung di dieu.

Zakaria 4: 6 (ESV), "Tapi ku Roh abdi, saur PANGERAN Nu Maha Kawasa"

6 Teras anjeunna nyarios ka kuring, "Ieu kecap PANGERAN ka Zerubbabel: Sanés ku kakuatan, atanapi ku kakawasaan, tapi ku Roh abdi, saur PANGERAN Nu Maha Suci.

Hagai 1:13 (ESV), Haggai, nabi mangrupikeun malaikat Gusti, anu nyarios dina jalma anu munggaran salaku Gusti

13 Teras Haggai, utusan PANGERAN, nyarios ka jalma-jalma ku pesen PANGERAN, "Kami sareng anjeun, saur PANGERAN. "

BibibleAgency.com

Konsép malaikat PANGERAN (Malach of YHWH)

Malaikat PANGERAN mangrupikeun akibat anu dipikabutuh ku Gusti anu henteu tiasa dikandung ku waktos atanapi ruang. Sanés kota, atanapi badan atanapi kuil. Kusabab kitu Gusti ngirim utusan pikeun komunikasi sareng manusa. Gusti moal sacara literal turun tina dirina sabab éta bakal maksakeun larangan pikeun dirina. Anu dilakukeun ku malaikat nyaéta nyungkeun kersa Gusti. Kecap Ibrani malach sacara harfiah hartosna utusan. Deui Gusti nganggo utusan pikeun nyarioskeun nami anjeunna. Utusan sering nyarios dina jalmi kahiji saolah-olah aranjeunna Allah anu ti mana pesen na. 

1 Raja 8:27 (ESV), Sawarga henteu tiasa ngandung Gusti

27 "Tapi naha leres Gusti bakal cicing di bumi? Lah, sawarga sareng langit pangluhurna moal tiasa nahan anjeun; piraku imah ieu anu kuring tos bina!

Hagai 1:13 (ESV), Haggai, nabi mangrupikeun malaikat Gusti, anu nyarios dina jalma anu munggaran salaku Gusti

13 Teras Haggai, utusan PANGERAN, nyarios ka jalma-jalma ku pesen PANGERAN, "Kami sareng anjeun, saur PANGERAN. "

Hagai 1:13 (LSV), Haggai nabi kaserang ku YHWH (malaikat PANGERAN)

Sareng Haggai, utusan YHWH, dina pesen YHWH, nyarios ka jalma-jalma, nyarios, "Kuring [kuring] sareng anjeun, dinyatakeun ku YHWH."

Malachi 2: 7 (ESV), Pendeta ogé disebat malach (utusan) PANGERAN

7 Kusabab biwir pandita kedah ngajagi elmu, sareng jalma kedah milarian pitunjuk ti sungutna, sabab anjeunna leres utusan PANGERAN semesta alam.

BibibleAgency.com

Ajen Gusti, kalebet malaikat PANGERAN, sanés leres-leres Gusti

Rujukan di luhur ngagambarkeun kumaha agén-agén Gusti sanés sacara harfiah Gusti. Teu aya tempat dina Alkitab dimana jalma-jalma maréntahkeun nyembah Malaikat Gusti. Kanyataan yén Malaikat PANGERAN sanés sacara harfiah nyaéta PANGERAN (YHWH) teras-terasan nunjukkeun ku kanyataan yén Malaikat PANGERAN (YHWH) dipasihan pitunjuk ti PANGERAN (YHWH) sareng dihibur ku PANGERAN (YHWH). 

2 Samuel 24: 16-17 (ESV), Gusti maréntahkeun malaikat PANGERAN pikeun tunduh

16 Sareng nalika malaikat ngulurkeun pananganna ka Yerusalem kanggo ngancurkeunana, PANGERAN liren tina bencana sareng nyarios ka malaikat anu nuju ngarusak diantara jalma-jalma, "Cukup! ayeuna tetep leungeun anjeun. " Sareng malaikat PANGERAN aya di gigiling Arauna urang Yebus. 17 Teras Daud nyarios ka PANGERAN nalika ningali malaikat anu nyerang jalma-jalma, saurna, "Lah, abdi parantos dosa, sareng abdi ngalakukeun kajahatan. Tapi domba-domba ieu, naon anu parantos aranjeunna lakukeun? Punten tangan anjeun ngalawan ka kuring sareng ka bumi bapak kuring. "

Zakaria 1: 12-13 (ESV), Gusti nyarioskeun kecap-kecap pikeun ngahibur malaikat PANGERAN

12 Maka malaikat PANGERAN nyarios, 'Nun PANGERAN Nu Maha Suci, dugi ka sabaraha lami anjeun henteu kersa belas kasihan ka Yerusalem sareng kota-kota Yuda, anu anjeun ambek tujuh puluh taun ayeuna?' 13 Sareng PANGERAN ngajawab firman anu marahmay sareng ngahibur ka malaikat anu nyarios sareng kuring.

BibibleAgency.com

Al Masih tina ramalan mangrupikeun agén Gusti

Nubuatan Mesianik tina Perjanjian Old (Tanakh) ngajelaskeun putra manusa anu bakal datang salaku agén Gusti anu ngalangkungan anjeunna bakal ngadegkeun imamat sareng karajaan anu langgeng. Quotations tina English Standard Version (ESV) kacuali dituduhkeun sanés. 

Ulangan 18: 15-19, "Gusti bakal ngahirupkeun kanggo anjeun nabi - kuring bakal nempatkeun kecap-kecap kuring dina sungutna"

15 "Tanjeunna PANGERAN Allah anjeun bakal ngangkat nabi pikeun anjeun sapertos ti antara anjeun, ti dulur-dulur anjeun - ka anjeunna anjeun kedah ngupingkeun- 16 sakumaha anu anjeun pikahoyong ka PANGERAN, Allah anjeun, di Horeb, dina dinten pasamoan, nalika anjeun nyarios, 'Hayu atuh henteu nguping deui sora PANGERAN Allah abdi atanapi ningali seuneu ageung ieu deui, supados abdi henteu maot.' 17 Sareng PANGERAN nyarios ka kuring, 'Aranjeunna leres dina naon anu aranjeunna nyarios. 18 Kuring bakal ngangkat nabi pikeun anjeun sapertos ti dulur-dulurna. Sareng kuring bakal nempatkeun kecap kuring dina sungutna, sareng anjeunna bakal nyarios ka aranjeunna sadayana anu kuring paréntahkeun ka anjeunna. 19 Sareng saha anu henteu ngupingkeun kecap kuring yén anjeunna bakal nyarios nganggo nami abdi, kuring sorangan bakal meryogikeunana ti anjeunna. 

Jabur 110: 1-6, "PANGERAN nyarios ka Gusti abdi"

1 PANGERAN nyarios ka Gusti kuring: "Linggih di belah katuhu kuring, dugi ka ngajantenkeun musuh-musuh anjeun dijantenkeun kaki anjeun. " 2 PANGERAN ngutus tongkat perkasa anjeun ti Sion. Aturan di tengah musuh anjeun! 3 Umat ​​anjeun bakal nawiskeun dirina sacara bébas dina dinten kakuatan anjeun, nganggo baju suci; ti rahim isuk, embun-embunan nonoman anjeun bakal milik anjeun. 4 PANGERAN parantos sumpah sareng moal ngarobah pipikiran, "Anjeun imam salamina saurna urutan Melkisedek. " 5 Gusti aya di sisi katuhu anjeun; anjeunna bakal ngancurkeun raja dina dinten murka-Na. 6 Anjeunna bakal ngajalankeun hukuman di antara bangsa-bangsa, ngeusian mayitna; anjeunna bakal ngabubarkeun pimpinan di saluruh bumi lega.

Jabur 8: 4-6, "Anjeun parantos masihan kakawasaan pikeun anjeunna tina karya panangan anjeun"

4 naon manusa anu anjeun émut ka anjeunna, sareng putra lalaki yén anjeun jaga anjeunna 5 Acan anjeun parantos ngajantenkeun anjeunna sakedik langkung handap tina mahluk sawarga sareng makuta anjeunna ku kamuliaan sareng kahormatan. 6 Anjeun parantos masihan kakuasaan ka anjeunna pikeun karya-karya panangan anjeun; anjeun parantos nempatkeun sagala rupa dina handapeun sampéanna,

Jabur 110: 1 (LSV), YHWH ka Gusti kuring

SALAM DAVID. Déklarasi tina YHWH ka Gusti abdi"Linggih di beulah katuhu Kuring, || Dugi ka ngajadikeun musuh-musuh anjeun dijantenkeun kaki anjeun. "

Yesaya 9: 6-7, "Pikeun urang lahir anak, ka urang putra dipasihkeun"

6 Pikeun pikeun urang anak lahir, pikeun urang putra dipasihan; sareng pamarentah bakal aya dina taktak na, sareng namina bakal disebat Endah Penasihat, Gusti Perkasa, Rama Anu Langgeng, Pangeran Damai. 7 Tina kanaékan pamaréntahanana sareng perdamaian moal aya tungtungna, dina tahta Daud sareng karajaanna, pikeun netepkeun sareng ngadukungana ku kaadilan sareng kabeneran ti saprak ayeuna sareng salamina. Karasa ti PANGERAN Nu Maha Kawasa bakal ngalakukeun ieu.

Yesaya 52:13, "Hamba Kami bakal polah bijaksana"

13 Lah, abdi abdi bakal meta wijaksana; anjeunna bakal luhur sareng diangkat, sareng bakal kaluhur.

Yesaya 53: 10-12, "Ku élmuna ku jalma anu saleh, hamba Kami, bakal ngajantenkeun seueur anu dianggap bener"

10 Acan éta wasiat PANGERAN pikeun naksir anjeunna; anjeunna parantos nempatkeun anjeunna duka; nalika jiwana ngadamel kurban pikeun kalepatan, anjeunna bakal ningali turunanana; anjeunna bakal manjangkeun umur na; kersa PANGERAN bakal hasil dina panangan-Na. 11 Tina kasieun jiwana anjeunna bakal ningali sareng bakal wareg; ku élmuna bakal jalma anu soléh, hamba abdi, ngajantenkeun seueur supaya dianggap bener, sareng anjeunna bakal nanggung kajahatanana. 12 Ku sabab kitu kuring bakal bagi anjeunna bagian sareng seueur, sareng anjeunna bakal ngabagi jarahan sareng anu kuat, sabab anjeunna tuang jiwa-Na ka maot sareng diitung sareng anu ngalanggar hukum; tapi anjeunna nanggung dosa seueur, sareng ngadamel syafaat pikeun anu ngalanggar hukum.

BibibleAgency.com

Yesus agén Allah

Sapanjang Perjanjian Anyar, Yesus nunjukkeun dirina salaku sareng diidéntifikasi ku batur salaku agén Gusti. Kutipan Alkitab tina ESV.

Mateus 12:18, Lah hamba abdi anu parantos dipilih

 18 "Lah, hamba abdi anu parantos dipilih, anu dipikacinta ku saha jiwa kuring resep pisan. Kuring bakal nempatkeun Roh abdi kana anjeunna, sareng anjeunna bakal ngumumkeun kaadilan ka kapir.

Lukas 4: 16-21, "Ruh Gusti aya ka abdi, sabab anjeunna parantos ngucurkeun abdi"

Sareng anjeunna sumping ka Nasaret, tempat anjeunna diasuh. Sareng sakumaha adatna, anjeunna angkat ka tempat ibadah di dinten Sabat, sareng anjeunna jumeneng maca. 17 Sareng gulung nabi Yesaya dipasihkeun ka anjeunna. Anjeunna ngaleupaskeun gulung sareng mendakan tempat tulisanana, 18 "Ruh Gusti aya ka kuring, sabab anjeunna parantos ngaluuhan kuring pikeun ngembarkeun kabar baik ka jalma miskin. Anjeunna parantos ngutus kuring pikeun ngumumkeun kabébasan ka anu nyulik sareng ngahijikeun deui panon pikeun jalma buta, pikeun ngabébaskeun jalma-jalma anu ditindas, 19 ngumumkeun taun nikmat Gusti. " 20 Sareng anjeunna ngagulung gulung sareng masihan deui ka pangiring sareng calik. Sareng panon sadayana anu aya di sinagog neuteup ka anjeunna. 21 Sareng anjeunna mimiti nyarios ka aranjeunna, "Dinten ieu Kitab Suci parantos kajantenan dina pangrungu. "

Yohanes 4:34, "Kadaharan kuring pikeun ngalakukeun kahoyong anu ngutus kuring"

34 Yesus nyarios ka aranjeunna, "Kadaharan kuring nyaéta ngalaksanakeun kersa anjeunna anu ngutus ka kuring sareng ngalaksanakeun padamelanana.

Yohanes 5:30, "Kuring henteu milari kahoyong diri kuring tapi kahoyong anjeunna anu ngutus kuring"

30 "Kuring teu bisa ngalakukeun nanaon sorangan. Nalika kuring nguping, kuring nangtoskeun, sareng putusan kuring adil, sabab Abdi milarian sanés kersa kuring tapi kahoyong anjeunna anu ngutus kuring.

Yohanes 7: 16-18, "Ajaran abdi sanés milik kuring, tapi anu ngutus kuring"

16 Maka Isa ngawaler ka aranjeunna, "Pangajaran kuring sanés milik kuring, tapi milikna anu ngutus kuring. 17 Upami aya anu kersa ngalakukeun kahoyong Gusti, anjeunna bakal terang naha ajaranana ti Gusti Allah atanapi naha kuring nyarios nyalira. 18 Sing saha anu nyarioskeun kana kakawasaanana nyalira milari kamuliaan dirina nyalira; tapi jalma anu milarian kamulyaan anjeunna anu ngutus anjeunna leres, sareng di anjeunna teu aya anu palsu.

Yohanes 8: 26-29, "Kuring henteu ngalakukeun nanaon ku nyalira, tapi nyarios sapertos anu Rama ngajar ka kuring"

6 Kuring seueur nyarios ngeunaan anjeun sareng seueur nangtoskeun, tapi anjeunna anu ngutus kuring leres, sareng kuring nyatakeun ka dunya naon anu kuring kantos nguping ti anjeunna. " 27 Aranjeunna henteu ngartos yén anjeunna parantos nyarios ka aranjeunna ngeunaan Rama. 28 Janten Yesus nyarios ka aranjeunna, "Upami anjeun angkat ka Putra Manusa, maka anjeun bakal terang yén Kami, sareng éta Abdi henteu ngalakukeun nanaon ku nyalira, tapi nyarioskeun sapertos Bapa anu ngajar kuring. 29 Sareng anjeunna anu ngutus kuring aya sareng kuring. Anjeunna henteu ngantepkeun kuring nyalira, sabab kuring salawasna ngalakukeun hal-hal anu pikaresepeun ku anjeunna. "

Yohanes 8:40, "Kuring, jalma anu parantos nyarioskeun ka anjeun anu saleresna anu kuring nguping ti Gusti"

40 tapi ayeuna anjeun milarian maéhan kuring, saurang lalaki anu parantos nyarioskeun ka anjeun anu saleresna anu kuring nguping ti Gusti. Ieu henteu sapertos anu dilakukeun ku Ibrahim.

Yohanes 12: 49-50, "Rama anu ngutus kuring parantos masihan paréntah - naon anu kedah diomongkeun sareng naon anu kedah diomongkeun"

49 keur Kuring henteu nyarios nyalira, tapi Rama anu ngutus kuring parantos masihan paréntah - naon anu kedah kuring ucapkeun sareng naon anu kedah dipihatur. 50 Sareng kuring terang yén dawuhan-Na nyaéta hirup anu langgeng. Naon anu kuring carioskeun, Abdi nyarios sakumaha anu parantos dipasihkeun ku Bapa. "

Yohanes 14:24, "Kecap anu anjeun dédéngéan sanés milik abdi tapi anu Rama"

24 Saha anu teu bogoh ka kuring henteu ngajaga kecap kuring. Sareng kecap anu anjeun nguping sanés milik kuring tapi anu Rama anu ngutus kuring.

Yohanes 15:10, "Kuring parantos ngajaga paréntah Rama sareng tetep kaasih-Na"

10 Upami anjeun netepkeun dawuhan abdi, anjeun bakal tetep asih kuring, sapertos Kuring parantos netepkeun dawuhan Rama sareng tetep kaasih-Na.

Kisah Para Rasul 2: 22-24, Saurang lalaki dikintunkeun numutkeun rencana sareng élmuna Gusti

22 "Urang Israil, ngupingkeun kecap ieu: Yesus tina Nasaret, saurang lalaki anu dibuktoskeun ku anjeun ku Gusti kalayan karya perkasa sareng kaajaiban sareng tanda yen Gusti ngalaksanakeun ngalangkungan anjeunna di tengah-tengah anjeun, sakumaha anjeun terang— 23 Yesus ieu, dikirimkeun numutkeun rencana pasti sareng pangetahuan Allah, anjeun disalib sareng dipaéhan ku panangan jalma-jalma anu henteu sah. 24 Gusti parantos ngahudangkeun anjeunna, ngaleungitkeun kanyeri tina pupusna, sabab teu mungkin pikeun anjeunna dicekel ku éta.

Kisah 3: 19-26, Gusti ngahirupkeun hamba-Na

19 Tarobat deui, sareng balikan deui, supaya dosa-dosa anjeun dipupus, 20 supados waktos-waktos anu seger tiasa sumping ti payuneun Gusti, sareng anjeunna ngutus Kristus anu ditunjuk pikeun anjeun, Yesus, 21 saha surga kedah nampi dugi ka waktos mulangkeun sadaya hal anu ku Allah diucapkeun ku bijil nabi-nabi suci na tiheula. 22 Musa nyarios, 'Gusti Allah bakal nangtoskeun pikeun anjeun nabi sapertos kuring ti dulur-dulur anjeun. Anjeun kedah ngupingkeun anjeunna dina naon waé anu anjeunna carioskeun. 23 Sareng bakal aya unggal jiwa anu henteu ngupingkeun nabi éta bakal musnah ti jalma-jalma. ' 24 Sareng sadaya nabi anu parantos nyarios, ti Samuél sareng anu sumping saurna, ogé ngumumkeun dinten-dinten ieu. 25 Anjeun putra nabi sareng perjangjian anu dilakukeun ku Allah sareng karuhun anjeun, saurna ka Ibrahim, 'Sareng turunan anjeun sadayana kulawarga di bumi bakal diberkahan.' 26 Gusti, parantos ngangkat hamba-Na, ngutus anjeunna ka anjeun heula, pikeun ngaberkahan anjeun ku ngarobah unggal jalma tina kajahatan anjeun. "

Kisah 4: 24-30, Anu mu'min do'a dina rujukan ka "hamba suci Anjeun Yesus"

24 … Aranjeunna angkat sora babarengan ka Gusti Allah sareng nyarios, "Gusti Anu Maha Suci, anu ngadamel langit sareng bumi sareng laut sareng sagala rupa anu aya di jerona, 25 anu ngalangkungan sungutna rama kami Daud, abdi anjeun, nyarios ku Roh Suci, "'Naha bangsa-bangsa saneu ngamuk, sareng jalma-jalma ngarencanakeun sia-sia? 26 Raja-raja di bumi netepkeun dirina, sareng para penguasa kumpul babarengan, ngalawan ka Gusti sareng ngalawan Anointed-Na'- 27 sabab saéstuna di kota ieu aya anu ngariung ngalawan hamba-Na anu suci anu ku anjeun dilantik, Herodes sareng Poncius Pilatus, sareng bangsa-bangsa sanés sareng masarakat Israél, 28 pikeun ngalakukeun naon waé anu parantos ditangtukeun ku panangan sareng rencana anjeun. 29 Sareng ayeuna, Gusti, tingali kana ancaman aranjeunna sareng pasihkeun ka hamba-hamba anjeun pikeun teras-terasan nyarioskeun pangandika anjeun kalayan pinuh kawani, 30 nalika anjeun manteng leungeun anjeun pikeun nyageurkeun, sareng tanda-tanda sareng kaajaiban dilakukeun ngalangkungan nami hamba suci Anjeun Yesus. "

Kisah 5: 30-32, Gusti ngagungkeun anjeunna di belah katuhu na salaku Pamimpin sareng Jurusalamet

30 Allah karuhun urang ngangkat Yesus, anu anjeun bunuh ku ngagantung anjeunna dina tangkal. 31 Gusti ngagungkeun anjeunna di belah katuhu na salaku Pamimpin sareng Jurusalamet, pikeun masihan tobat ka Israél sareng ngahampura dosa. 32 Sareng kami saksina pikeun hal-hal ieu, sareng kitu ogé Roh Suci, anu dipasihkeun ku Gusti ka jalma anu nurut ka Mantenna. "

Kis 10: 37-43, Anjeunna anu ditunjuk ku Gusti pikeun Hakim

37 anjeun sorangan terang naon anu kajantenan di sakumna Yudéa, mimitian ti Galiléa saatos baptisan anu diumumkeun ku Yohanes: 38 kumaha Gusti Allah ngabijilkeun Yesus tina Nasaret ku Roh Suci sareng kakuatan. Anjeunna milampah ngalakukeun kahadéan sareng nyageurkeun sadayana anu ditindas ku setan, sabab Gusti sareng anjeunna39 Sareng kami saksi sadaya anu anjeunna lakukeun boh di nagara urang Yahudi sareng di Yérusalém. Aranjeunna maéhan anjeunna maot ku ngagantung anjeunna dina tangkal, 40 tapi Gusti ngangkat anjeunna dina dinten anu katilu sareng ngajantenkeun anjeunna muncul, 41 sanés ka sadaya jalma tapi ka kami anu parantos dipilih ku Gusti Allah salaku saksi, anu tuang sareng nginum sareng anjeunna saatos anjeunna gugah tina maot. 42 Sareng anjeunna maréntahkeun kami ngahutbah ka jalma-jalma sareng nyaksian éta anjeunna anu ditunjuk ku Gusti pikeun nangtoskeun jalma hirup sareng anu maot. 43 Anjeunna sadaya nabi janten saksi yén sing saha anu percanten ka Anjeunna bakal dihampuran dosa ku nami-Na. "

Galata 1: 3-5, Yesus masihan dirina saluyu sareng kahoyong Gusti Rama

3 Rahmat ka anjeun sareng perdamaian ti Allah Rama urang sareng Gusti Yesus Kristus, 4 anu masihan dirina pikeun dosa urang pikeun nyalametkeun urang tina jaman jahat ayeuna, numutkeun kahoyong Gusti Rama urang, 5 ka saha-saha anu dimulyakeun salalanggengna. Amin.

Pilipi 2: 8-11, Anjeunna ngarendahkeun diri ku janten matuh ka maot

8 Sareng dipendakan dina wujud manusa, anjeunna ngarendahkeun diri ku janten nurut dugi ka maot, bahkan maot dina kayu salib. 9 Kusabab kitu Gusti parantos ngagungkeun anjeunna sareng maparin nami anu saluhureun unggal nami, 10 sahingga dina nami Gusti Yesus unggal tuur kedah sujud, di langit sareng di bumi sareng di handapeun bumi, 11 sareng unggal létah ngaku yén Isa Al Masih nyaéta Gusti, pikeun kamulyaan Gusti Allah Rama.

1 Timoteus 2: 5-6, Aya hiji Gusti sareng hiji perantara

5 keur aya hiji Gusti, sareng aya hiji perantara antara Gusti sareng manusa, lalaki Kristus Yesus, 6 anu masihan dirina salaku tebusan pikeun sadayana, anu mangrupakeun kasaksian anu ditangtoskeun dina waktos anu ditangtoskeun.

1 Petrus 2:23, Anjeunna masrahkeun dirina ka anjeunna anu nangtoskeun sacara adil

23 Nalika anjeunna difitnah, anjeunna henteu nyalahgunakeun baliho; nalika anjeunna sangsara, anjeunna henteu ngancam, tapi tetep masrahkeun dirina ka anjeunna anu nangtoskeun sacara adil.

Ibrani 4: 15-5: 6, Unggal imam besar ditunjuk pikeun ngalampahkeun nami lalaki anu aya hubunganana sareng Gusti Allah

15 keur urang henteu ngagaduhan imam agung anu henteu tiasa simpati sareng kalemahan urang, tapi saurang anu dina unggal hal parantos kagoda sapertos urang, tapi tanpa dosa. 16 Marilah urang ku kalayan percaya diri ngadeukeutan tahta rahmat, supaya urang tiasa nampi rahmat sareng mendakan rahmat pikeun ngabantosan dina waktos diperyogikeun. 5: 1 Pikeun unggal imam agung anu kapilih ti antara jalma-jalma ditunjuk pikeun ngalampahkeun nami lalaki anu aya hubunganana sareng Gusti Allah, pikeun nawiskeun hadiah sareng pangorbanan pikeun dosa. 2 Anjeunna tiasa berurusan sacara lemah lembut sareng jalma bodo sareng teu sopan, kumargi anjeunna nyalira kaserang ku kalemahan. 3 Kusabab ieu anjeunna wajib nawiskeun korban pikeun dosa-dosa nyalira sapertos anjeunna pikeun jalma-jalma. 4 Sareng teu aya anu nyandak kahormatan ieu nyalira, tapi ngan ukur disauran ku Gusti, sapertos Harun. 5 Kitu ogé Kristus henteu ngaluhuran dirina janten imam agung, tapi ditunjuk ku anjeunna anu nyarios ka anjeunna, "Anjeun Putra abdi, dinten ayeuna kuring parantos ngababarkeun anjeun"; 6 sakumaha anjeunna ogé nyarios di tempat anu sanés, "Anjeun imam salamina, dumasar kana urutan Melkisedék."

Ibrani 5: 8-10, Yesus parantos ditunjuk ku Gusti salaku imam agung

Sanaos anjeunna putra, anjeunna diajar ta'at ngalangkungan naon anu sangsara. 9 Sareng parantos sampurna, anjeunna janten sumber kasalametan anu langgeng pikeun sadayana anu nurut ka anjeunna, 10 ditunjuk ku Gusti Allah salaku imam besar saatos urutan Melkisedek.

Ibrani 9:24, Al Masih lebet ka surga pikeun némbongan di payuneun Gusti

24 keur Kristus parantos lebet, sanés kana tempat suci buatan tangan, anu mangrupikeun salinan tina hal anu leres, tapi kana surga nyalira, ayeuna muncul di payuneun Gusti atas nami urang.

BibibleAgency.com

Yesus aya hubunganana sareng Gusti sareng disebat Gusti dumasar kana konsép kabébasan

Aya sababaraha tempat dina Perjanjian Anyar dimana Yesus, agén Gusti, kagulung sareng Gusti anu dilayanan ku disebat Gusti. Kajadian ieu tiasa dijelaskeun ku hukum agénsi. 

Yohanes 1: 17-18 (ESV), Hiji-hijina Gusti anu aya di sisi Rama, anu parantos nyababkeun anjeunna

17 Pikeun hukum anu diseratkeun ku Musa; rahmat jeung bebeneran datang ngaliwatan Yesus Kristus. 18 Teu aya anu kantos ningal Gusti; hiji-hijina Gusti, anu aya di sisi Rama, anu parantos nyababkeun anjeunna.

* Téks ieu ngagaduhan bacaan anu bénten-bénten perkawis "hiji-hijina Gusti"

 • "Putra hiji-hijina" (ASV, DRA, HCS, JNT, KJV, NAB, NJB, NKJ, NRS, REV, RSV, TEV, TLB)
 • "Ngan ukur hiji-hijina anak lalaki" - varian minor

Yohanes 10: 29-37 (ESV), "Kuring sareng Rama téh hiji"

29 Rama kuring, anu parantos masihan aranjeunna ka kuring, langkung ageung tibatan sadayana, sareng teu aya anu tiasa nyabut aranjeunna tina panangan Rama. 30 Abdi sareng Bapa hiji. " 31 Urang Yahudi nyandak batu deui pikeun batu anjeunna. 32 Yesus ngawaler ka aranjeunna, "Kuring parantos ningalikeun seueur padamelan anu saé ti Rama; pikeun saha ti antara anjeun anu bakal batu kuring? " 33 Urang Yahudi ngawaler ka anjeunna, "Sanés pikeun damel anu saé anu matak kami batu ku anjeun tapi pikeun pitenah, sabab anjeun, salaku manusa, ngajantenkeun diri Gusti." 34 Yesus ngawaler ka aranjeunna, "Naha henteu ditulis dina Hukum anjeun, 'Abdi nyarios, anjeun déwa'? 35 Upami anjeunna nyebat aranjeunna déwa-déwi anu sumpingna pangandika Allah - sareng Kitab Suci moal tiasa diganggu- 36 naha anjeun nyarios ngeunaan anjeunna anu ku Rama dipaparin sareng dikirim ka dunya, 'Anjeun nyenyamah,' sabab kuring nyarios, 'Kami Putra Allah'? 37 Upami kuring henteu ngalakukeun padamelan Rama, maka tong percanten ka kuring;

Yohanes 14: 8-11, 15-20 (ESV) "Saha anu ningali kuring parantos ningali Rama"

8 Pilipus nyarios ka anjeunna, "Gusti, nunjukkeun ka kami Rama, sareng éta cekap pikeun kami." 9 Saur Yesus ka anjeunna, "Naha kuring parantos lami sareng anjeun, sareng anjeun masih henteu terang kuring, Pilipus? Saha anu parantos ningali kuring parantos ningali Rama. Kumaha anjeun tiasa nyarios, 'Tampilkeun kami Rama'? 10 Naha anjeun henteu percanten yén kuring aya di Rama sareng Rama aya di diri kuring? Kecap-kecap anu Kuring béjakeun ka anjeun sanés nyarios nyalira ku nyalira, tapi Rama anu cicing di kuring anu ngalaksanakeunana. 11 Percanten ka kuring yén kuring aya di Rama sareng Rama aya di diri kuring, atanapi henteu percanten kusabab karya-karyana nyalira ...

15 "Upami anjeun bogoh ka abdi, anjeun bakal ngajaga paréntah abdi. 16 jeung Kuring bakal naros ka Bapa, sareng anjeunna bakal masihan anjeun Pembantu anu sanés, sareng anjeun salamina, 17 malah Roh bebeneran, saha dunya moal tiasa nampi, sabab éta henteu ningali anjeunna atanapi henteu terang anjeunna. Anjeun terang anjeunna, sabab anjeunna cicing sareng anjeun sareng bakal aya di anjeun. 18 "Kuring moal ninggalkeun anjeun salaku budak yatim; Abdi badé sumping ka anjeun. 19 Acan sakedap sareng dunya moal ningali kuring deui, tapi anjeun bakal ningali kuring. Kusabab kuring hirup, anjeun ogé bakal hirup. 20 Dina dinten anu éta anjeun bakal terang yén kuring aya dina Rama kuring, sareng anjeun ngahiji sareng kuring, sareng Abdi ngahiji sareng anjeun.

Yohanes 20: 26-31 (ESV), "Gusti sareng Gusti abdi!

Dalapan dinten saatosna, murid-murid na aya di jero deui, sareng Thomas aya sareng aranjeunna. Sanaos panto-panto dikonci, Isa sumping sareng nangtung diantawisna sareng nyarios, "Salam sejahtera." 27 Teras anjeunna nyarios ka Thomas, "Pasang jari anjeun ka dieu, sareng tingali panangan abdi; teras pasang tangan anjeun, teras pasang di gigir kuring. Entong kufur, tapi percaya. ”  28 Thomas ngajawab ka anjeunna, "Gusti mah Gusti! " 29 Yesus nyarios ka anjeunna, "Naha anjeun parantos percanten sabab parantos ningali kuring? Bagja jalma-jalma anu henteu acan ningali sareng parantos percanten. " 30 Ayeuna Yesus ngadamel seueur tanda-tanda anu sanesna di payuneun murid-murid, anu henteu ditulis dina buku ieu; 31 tapi ieu dituliskeun supaya anjeun yakin éta Yesus nyaéta Al Masih, Putra Allah, sareng yén ku percanten anjeun bakal ngagaduhan hirup dina namina.

1 Yohanes 5: 18-20 (ESV), Anjeunna nyaéta Allah sajati sareng hirup langgeng

Kami terang yén saha waé anu parantos ngalahirkeun ti Allah henteu tetep ngalakukeun dosa, tapi anjeunna anu dilahirkeun ku Gusti ngajaga anjeunna, sareng anu jahat henteu némpél anjeunna.
19 Kami terang yén kami ti Gusti, sareng sadaya dunya aya dina kakawasaan anu jahat.
20 Sareng urang terang éta Putra Allah parantos sumping sareng masihan kami pangertian, sahingga urang terang saha anu leres; sareng kami aya di anjeunna anu leres, di Putra-Na Isa Al Masih. Anjeunna Allah anu sajati sareng hirup langgeng.

Tarjamahan anu béda ngajantenkeun ieu béda-béda:

 • "Ieu Gusti anu sajati sareng hirup langgeng." (ASV, KJV, NKJV, NASB, NASB1995, 1977, WEB)
 • "Sareng kusabab Yesus, urang ayeuna kagungan Allah anu sajati anu masihan hirup langgeng. (CEV)
 • Patarosan anu parantos diperdebatkeun ngeunaan kalimat ieu nyaéta saha "Anu ieu" saha Gusti anu sajati? Naha éta Rama atanapi Yesus Kristus? Tata basa tiasa waé, sareng masing-masing sisi argumen ngagaduhan panyokong anu penting, maka ngumpulkeun sarjana pikeun ngadukung jabatanana tiasa dilakukeun pikeun duanana jabatan. Argumenna henteu dibéréskeun ku kecap barang antecedent pangcaketna kusabab ngarujuk kana kecap barang anu paling caket henteu mangrupikeun aturan anu gancang sareng gancang tina tata bahasa Yunani sareng aya waktos anu John, sapertos panulis Perjanjian Anyar, henteu nuturkeun éta (cp. 1 Yohanes 2:22).

Kisah 20:28 (ESV), Garéja Allah, anu anjeunna kéngingkeun ku getih nyalira

28 Perhatoskeun ati-ati ka diri anjeun sareng ka sadaya kawéntar, anu ku Roh Suci dijantenkeun anjeun janten pangawas garéja Gustianu diala ku getihna sorangan (* getih sorangan).

* Kaseueuran tarjamahan, kalebet ESV, salah alih basa Kisah 20:28.

 • Naskah Alexandria anu pangpayunna sareng Téks Yunani Kritik (NA-28) berbunyi, "Garéja Allah, anu dipésér ku getihna sorangan."
 • Naskah Bizantium engké dibaca, "Garéja Gusti sareng Gusti, anu anjeunna mésér ku getih nyalira." 
 • Kaseueuran tarjamahan Inggris salah maca "Church of God, anu anjeunna mésér ku Getih-Na nyalira"

Rum 9: 4-5 (ESV), "Nyaéta Al Masih anu Gusti anu Maha Kawasa (sababaraha jinis)"

4 Aranjeunna urang Israil, sareng milik aranjeunna nyoko, kamulyaan, perjanjian, masihan hukum, ibadah, sareng janji. 5 Pikeun aranjeunna milik patriarchs, sareng tina rasna, numutkeun kana jasmani, nya éta Al Masih, anu Allah anu nguasaan sadayana, berkah salamina. Amin.

* Téks ieu ngagaduhan seueur bacaan (varian) anu aya hubunganana sareng "Kristus, anu Gusti anu Maha Suci, diberkahan salamina."

 • "Kristus. Gusti anu Maha Suci diberkahan salamina "(NAB, REB, RSV, TEV)
 • "Kristus, anu Maha Kawasa, Gusti diberkahan salamina" (ASV, DRA, KJV, NAS, NAU, NRS)
 • "Kristus, anu nguasaan sadayana. Gusti diberkahan salamina "(JNT, TLB)

Titus 2: 11-14 (ESV), Gusti anu hébat sareng juru salamet urang Yesus Kristus

11 Kusabab kurnia Gusti parantos nembongan, nyalametkeun kasalametan sadayana jalma, 12 ngalatih urang pikeun nyingkahan kamaksiatan sareng hawa nafsu duniawi, sareng hirup ngontrol diri, jejeg, sareng saleh dina jaman ayeuna, 13 ngantosan harepan berkah urang, munculna kamulyan Allah anu hébat sareng Jurusalamet urang Yesus Kristus, 14 anu masrahkeun dirina pikeun urang pikeun nebus urang tina sagala kalakuan hukum sareng nyucikeun dirina pikeun jalma-jalma pikeun kapamilikan nyalira anu getol ngalakukeun pagawéan anu hadé.

2 Petrus 1: 1-2 (ESV), Allah sareng Jurusalamet urang Yesus Kristus

1 Simeon Peter, hamba sareng rasulna Yesus Kristus, Pikeun jalma-jalma anu ngagaduhan iman anu sami sareng urang ku kabeneran ku Allah sareng Jurusalamet urang Yesus Kristus: 2 Mugia rahmat sareng perdamaian dikalikeun ka anjeun dina elmuna ka Gusti sareng Yesus Gusti urang.

Ibrani 1: 8-9 (ESV), tahta anjeun, Ya Allah, langgeng sareng salamina

8 Tapi ngeunaan Putra cenah"Tahta anjeun, Ya Allah, salamina sareng salamina, tongkat lurus nyaéta tongkat karajaan anjeun. 9 Anjeun parantos resep kaadilan sareng benci ka jahat; kumargi kitu Gusti, Gusti Allah anjeun, parantos ngaluuhan anjeun kalayan minyak kabagjaan saluareun rerencangan anjeun. "

Ayat-ayat ieu, dugi ka akurat pikeun téks Perjanjian Anyar anu asli, nunjukkeun yén Yesus tiasa disebat "Gusti" dumasar kana konsép kabébasan.
BibibleAgency.com

Yesus sanés Gusti dina hartos ontologis literal

Sanaon Yesus mangrupikeun hamba Allah anu tiasa dianggap salaku Tuhan dumasar kana konsép Agénsi, jelas ku saksi ieu yén anjeunna sanés Gusti dina hartos ontologis literal. Rujukan Alkitab aya dina ESV.

Yohanes 8:54, "Rama Kami anu ngagungkeun Kami"

54 Yesus ngajawab, ”Upami kuring ngagungkeun diri, kamulyaan kuring henteu nanaon. Nya Rama kuring anu ngagungkeun Kami, anu anjeun carioskeun, 'Anjeunna Allah kami. '

Yohanes 10:17, "Kusabab kitu Rama mikanyaah ka kuring"

17 Kusabab ieu Rama mikanyaah ka kuring, sabab kuring masrahkeun kahirupan kuring yén kuring tiasa nyandak deui.

Yohanes 10:29, "Rama mah langkung agung tibatan sadayana"

29 Bapa abdi, anu parantos masihan aranjeunna ka kuring, langkung ageung tibatan sadayana, sareng teu aya anu tiasa nyabut aranjeunna tina panangan Rama.

Yohanes 14:28, ”Rama langkung ageung tibatan kuring"

28 Anjeun nguping kuring nyarios ka anjeun, 'Abdi badé angkat, sareng kuring badé sumping ka anjeun.' Lamun anjeun bogoh ka kuring, anjeun bakal bungah, sabab Abdi badé ka Bapa, sabab Rama langkung ageung tibatan kuring.

Yohanes 17: 1-3, anjeun hiji-hijina Gusti anu sajati sareng Yesus Kristus anu parantos diutus

1 Nalika Yesus nyarioskeun kecap ieu, anjeunna angkat ka langit, sareng saurna, "Bapa, waktosna parantos sumping; ngagungkeun Putra anjeun supados Putra tiasa ngagungkeun anjeun, 2 kumargi anjeun parantos masihan anjeunna kawasa pikeun ngalangkungan sadaya daging, pikeun masihan hirup langgeng ka sadayana anu parantos anjeun pasihkeun ka anjeunna. 3 Sareng ieu kahirupan anu langgeng, anu aranjeunna terang anjeun, hiji-hijina Allah anu sajati, sareng Yesus Kristus anu parantos anjeun utus.

Yohanes 20:17, "Kuring angkat ka Gusti sareng Allah anjeun"

17 Yesus nyarios ka anjeunna, "Entong nangkél kuring, sabab Abdi henteu acan angkat ka Bapa; tapi angkat ka dulur-dulur kuring sareng nyarios ka aranjeunna, 'Abdi angkat ka Bapa sareng Rama anjeun, ka Gusti sareng Allah anjeun. ' "

1 Korinta 8: 4-6, Aya hiji Allah Rama, sareng hiji Gusti Yesus Kristus

"… Teu aya deui Gusti kajaba hiji." 5 Kusabab sanaos meureun aya anu disebat déwa di sawarga atanapi di bumi - sakumaha leresna seueur "déwa" sareng seueur "pangéran" - 6 can pikeun urang aya hiji Gusti, Rama, ti saha sagala hal sareng saha urang ayana, sareng hiji Gusti, Yesus Kristus, ngalangkungan saha-saha sagala hal sareng ku saha urang ayana.

Kisah 2:36, Gusti parantos ngajantenkeun anjeunna janten Gusti sareng Kristus

36 Hayu sadayana kulawarga Israil terang pasti éta Gusti parantos ngajantenkeun anjeunna janten Gusti sareng Kristus, Isa ieu anu anjeun nyalibkeun. "

Kisah 3:13, Gusti ngagungkeun hamba-Na Yesus

13 Dewa Ibrahim, Dewa Ishak, sareng Daud Yakub, Allah karuhun urang, muji ka hamba-Na Isa, saha anu anjeun serahkeun sareng ditolak di payuneun Pilatus, nalika anjeunna mutuskeun pikeun ngaleupaskeun anjeunna.

Kisah 3:18, Gusti nubuat yén Kristus-Na bakal sangsara

18 Tapi naon Allah diramalkeun ku lisan sadaya nabi, éta Kristus-Na bakal sangsara, anjeunna sahingga kaeusi.

Kisah Para Rasul 4:26, ngalawan ka Gusti sareng ngalawan ka-Na

26 Raja-raja di bumi netepkeun dirina, sareng para penguasa kumpul, ngalawan ka Gusti sareng ngalawan ka-Na'-

Kisah 5: 30-31, Gusti ngagungkeun anjeunna di belah katuhu na salaku Pamimpin sareng Jurusalamet

30 Allah karuhun urang parantos ngahirupkeun Yesus, saha anjeun bunuh ku ngagantung anjeunna dina tangkal. 31 Gusti ngagungkeun anjeunna di belah katuhu na salaku Pamimpin sareng Jurusalamet, pikeun masihan tobat ka Israél sareng ngahampura dosa. "

Pilipi 2: 8-11, Gusti parantos ngagungkeun anjeunna sareng maparin ka anjeunna

8 Sareng dipendakan dina wujud manusa, anjeunna ngarendahkeun diri ku janten nurut dugi ka maot, bahkan maot dina kayu salib. 9 Kusabab kitu Gusti parantos ngagungkeun anjeunna pisan sareng maparin nami anu saluhureun unggal ngaran, 10 sahingga dina nami Gusti Yesus unggal tuur kedah sujud, di langit sareng di bumi sareng di handapeun bumi, 11 jeung unggal létah ngaku yén Yesus Kristus nyaéta Gusti, pikeun kamulyaan Gusti Allah Rama.

Galata 1: 3-5, Yesus masihan dirina saluyu sareng kahoyong Gusti Rama

3 Rahmat ka anjeun sareng perdamaian ti Gusti Rama urang sareng Gusti Yesus Kristus, 4 anu masihan dirina pikeun dosa urang pikeun nyalametkeun urang tina jaman jahat ayeuna, numutkeun kahoyong Gusti Rama urang, 5 ka saha-saha anu dimulyakeun salalanggengna. Amin.

1 Timoteus 2: 5-6, Aya hiji Gusti sareng hiji perantara

5 keur aya hiji Gusti, sareng aya hiji perantara antara Gusti sareng manusa, lalaki Kristus Yesus, 6 anu masihan dirina salaku tebusan pikeun sadayana, anu mangrupakeun kasaksian anu ditangtoskeun dina waktos anu ditangtoskeun.

1 Korinta 11: 3, sirah Kristus nyaéta Allah

3 Tapi kuring hoyong anjeun ngartos éta sirah unggal lalaki nyaéta Kristus, kapala pamajikan nyaéta salakina, sareng sirah Kristus nyaéta Allah.

2 Korinta 1: 2-3, Allah sareng Rama Gusti urang Yesus Kristus

2 Rahmat ka anjeun sareng perdamaian ti Allah Rama urang sareng Gusti Yesus Kristus.  3 Pinujia Allah sareng Rama Gusti urang Yesus Kristus, Rama pangasih sareng Gusti tina sagala katenangan

Kolosa 1: 3, Gusti, Rama Gusti urang Yesus Kristus

3 Kami sok hatur Gusti, Rama Gusti urang Yesus Kristus, nalika urang ngadoa pikeun anjeun

Ibrani 4: 15-5: 1, Unggal imam besar ditunjuk pikeun ngalampahkeun nami lalaki anu aya hubunganana sareng Gusti Allah

15 keur urang henteu ngagaduhan imam agung anu henteu tiasa simpati sareng kalemahan urang, tapi saurang anu dina unggal hal parantos kagoda sapertos urang, tapi tanpa dosa. 16 Marilah urang ku kalayan percaya diri ngadeukeutan tahta rahmat, supaya urang tiasa nampi rahmat sareng mendakan rahmat pikeun ngabantosan dina waktos diperyogikeun. 5: 1 Pikeun unggal imam agung anu kapilih ti antara jalma-jalma ditunjuk pikeun ngalampahkeun nami lalaki anu aya hubunganana sareng Gusti Allah, pikeun nawiskeun hadiah sareng pangorbanan pikeun dosa.

Ibrani 5: 5-10, Al Masih diangkat ku Gusti - ditunjuk ku Gusti salaku imam agung

5 Kitu ogé Kristus henteu ngaluhuran dirina janten imam agung, tapi ditunjuk ku anjeunna anu nyarios ka anjeunna, "Anjeun Putra abdi, dinten ayeuna kuring parantos ngababarkeun anjeun"; 6 sakumaha anjeunna ogé nyarios di tempat anu sanés, "Anjeun imam salamina, dumasar kana urutan Melkisedék." 7 Dina jaman dagingna, Yesus nawiskeun doa sareng panyambat, kalayan ceurik anu tarik sareng cimata, ka anjeunna anu tiasa nyalametkeun anjeunna tina maot, sareng anjeunna kadéngé kusabab hormatna. 8 Sanaos anjeunna putra, anjeunna diajar kataatan ngalangkungan naon anu diderita. 9 Sareng parantos sampurna, anjeunna janten sumber kasalametan anu langgeng pikeun sadayana anu nurut ka anjeunna, 10 ditunjuk ku Gusti Allah salaku imam besar saatos urutan Melkisedek.

Ibrani 9:24, Al Masih lebet ka surga pikeun némbongan di payuneun Gusti

24 keur Kristus parantos lebet, sanés kana tempat suci buatan tangan, anu mangrupikeun salinan tina hal anu leres, tapi kana surga nyalira, ayeuna muncul di payuneun Gusti atas nami urang.

Wahyu 11:15, karajaan Gusti urang sareng Al Masih-Na

15 Teras malaikat katujuh niup tarompetna, sareng aya sora tarik di surga, saurna, "Karajaan dunya parantos karajaan Gusti urang sareng Al Masih-Na, sareng anjeunna bakal ngarajaan salawasna sareng kantos. "

Wahyu 12:10, karajaan Allah urang sareng kakawasaan Al Masih-Na

10 Sareng kuring nguping sora tarik di surga, nyarios, "Ayeuna kasalametan sareng kakuatan sareng karajaan Allah urang sareng kakawasaan Al Masih-Na parantos sumping, sabab anu nuduh ka dulur-dulur urang parantos digulingkeun, anu nuduh aranjeunna siang wengi payuneun Gusti Allah urang.

Wahyu 20: 6, Pendeta Allah sareng Kristus

6 Rahayu sareng suci nyaéta jalma anu bagikeun dina kiamat munggaran! Ngaliwatan maot kadua teu boga kakuatan, tapi aranjeunna bakal imam Allah sareng Kristus, sareng aranjeunna bakal ngarajaan sareng anjeunna salami sarébu taun.

BibibleAgency.com

PANGERAN (YHWH), anu ngan ukur Gusti, nyaéta anu ngangkat hamba-Na

Konsép Yahudi ngeunaan agénsi nyaéta agén jalma éta dianggap jalma éta dirina sorangan. Gusti ngagunakeun agén anu mangrupikeun wawakil sareng utusan anu nyebatkeun kecap sareng maksud Gusti. Isa anu diidih Gusti Yesus, jelas cocog sareng modél agén. Anjeunna salaku Al Masih anu disaksian ku sadaya nabi mangrupikeun hamba utama Gusti anu ngalangkungan sadaya bangsa di bumi bakal diberkahan. Dina Ibrani, Yesus disebat salaku rasul urang sareng imam agung pangakuan urang. Istilah ieu identik sareng utusan (Malach) sareng agén (Shaliach). Rujukan aya dina ESV kecuali nyatakeun sanés anu sanés. 

Ulangan 6: 4-5, Pangéran Gusti urang Gusti anu Tunggal.

4 "Dengekeun, O Israel: PANGERAN Allah urang, PANGERAN hiji. 5 Anjeun kedah bogoh ka PANGERAN Allah anjeun sareng sadaya haté sareng jiwa anjeun sareng sadaya kakuatan.

Ulangan 4:35, Salain YHWH, teu aya Gusti anu sanés

35 Ka anjeun éta ditingalikeun, yén anjeun tiasa terang yén PANGERAN nyaéta Allah; teu aya sanés kajabi anjeunna.

Ulangan 18: 15-19, Musa nyatakeun yén YHWH Allah anjeun bakal ngangkat nabi sapertos kuring ti antara anjeun

15 "PANGERAN Allah anjeun bakal ngangkat nabi pikeun anjeun sapertos ti antara anjeun, ti dulur-dulur anjeun— Éta pikeun anjeunna anjeun kedah ngupingkeun— 16 sakumaha anu anjeun pikahoyong ka PANGERAN, Allah anjeun, di Horeb, dina dinten pasamoan, nalika anjeun nyarios, 'Hayu atuh henteu nguping deui sora PANGERAN Allah abdi atanapi ningali seuneu ageung ieu deui, supados abdi henteu maot.' 17 Sareng PANGERAN nyarios ka kuring, 'Aranjeunna leres dina naon anu aranjeunna nyarios. 18 Kuring bakal ngangkat nabi pikeun anjeun sapertos ti dulur-dulurna. Sareng kuring bakal nempatkeun kecap kuring dina sungutna, sareng anjeunna bakal nyarios ka aranjeunna sadayana anu kuring paréntahkeun ka anjeunna. 19 Sareng saha waé anu henteu ngupingkeun kecap kuring anu anjeunna bakal nyarioskeun dina nami abdi, Kuring sorangan bakal meryogikeunana ti anjeunna.

Kisah 3: 19-26, Sakumaha Musa sareng para nabi nyatakeun, Gusti ngahirupkeun hamba-Na

19 Tarobat deui, sareng balikan deui, supaya dosa-dosa anjeun dipupus, 20 yén waktos-waktos anu seger tiasa sumping ti payuneun Gusti, sareng éta anjeunna tiasa ngirim Kristus anu ditunjuk pikeun anjeun, Yesus, 21 saha surga kedah nampi dugi ka waktos mulangkeun sadaya hal anu ku Allah diucapkeun ku bijil nabi-nabi suci na tiheula. 22 Musa nyarios, 'Gusti Allah bakal nangtoskeun pikeun anjeun nabi sapertos kuring ti dulur-dulur anjeun. Anjeun kedah ngupingkeun anjeunna dina naon waé anu anjeunna carioskeun. 23 Sareng bakal aya unggal jiwa anu henteu ngupingkeun nabi éta bakal musnah ti jalma-jalma. ' 24 Sareng sadaya nabi anu parantos nyarios, ti Samuél sareng anu sumping saurna, ogé ngumumkeun dinten-dinten ieu. 25 Anjeun putra nabi sareng perjangjian anu dilakukeun ku Allah sareng karuhun anjeun, saurna ka Ibrahim, 'Sareng turunan anjeun sadayana kulawarga di bumi bakal diberkahan.' 26 Gusti, parantos ngangkat hamba-Na, ngutus anjeunna ka anjeun heula, pikeun ngaberkahan anjeun ku ngarobah unggal jalma tina kajahatan anjeun. "

Ibrani 3: 1-2, Yesus rasul (shaliach) sareng imam agung pangakuan urang

Ku sabab kitu, dulur-dulur anu suci, anjeun anu ngiringan nelepon ka surga, perhatoskeun Yesus, rasul sareng imam agung pangakuan urang, 2 anu satia ka anjeunna anu nunjuk anjeunna, sapertos Musa ogé satia di sadayana bumi Allah.

Malachi 2: 7, Pendeta disebat malach (utusan) PANGERAN

7 Kusabab biwir pandita kedah ngajagi elmu, sareng jalma kedah milarian pitunjuk ti sungutna, sabab anjeunna leres utusan PANGERAN semesta alam.

BibibleAgency.com

Kacindekan, Yesus mangrupikeun rasul sareng imam agung pangakuan urang

Yesus mangrupikeun Al Masih manusa. Acan salaku agén Gusti anjeunna disebat salaku Gusti di sababaraha tempat. Nanging ieu saluyu sareng hukum agénsi, yén ieu henteu nunjukkeun yén Isa nyaéta Gusti dina hartos ontologis sacara harfiah. Sanaos anjeunna nyarioskeun kecap-kecap ti Rama sareng ngalaksanakeun sakumaha paréntah Bapa, anjeunna sareng Bapa téh jalma anu béda, sareng anjeunna langkung hamba Allah anu diangkat ku Gusti janten Mesias-Na. Yesus, rasul (Shaliach) sareng imam agung pangakuan urang, satia ka anjeunna anu nunjuk anjeunna, sapertos Musa ogé satia di sadaya bumi Allah. Rujukan anu disayogikeun di handap nunjukkeun deui hal ieu. 

Ibrani 1: 1-4 (ESV), Gusti parantos nyarios ka urang ku Putra-Na, anu parantos diangkat janten ahli waris sadaya hal

1 Baheula, sababaraha kali sareng sababaraha cara, Gusti nyarios ka karuhun urang ku nabi-nabi, 2 tapi dina dinten-dinten akhir ieu anjeunna parantos nyarios ka urang ku Putra-Na, anu parantos diangkat janten ahli waris sadaya hal, ngalangkungan saha anjeunna nyiptakeun dunya. 3 Anjeunna mangrupikeun cahaya tina kamulyaan Gusti sareng sidik pasti tina sifatna, sareng anjeunna ngadukung alam semesta ku kecap kakuatanana. Saatos nyucikeun dosa, anjeunna linggih di belah katuhu Anu Maha Suci di luhur, 4 parantos janten langkung unggul tibatan malaikat nami anjeunna parantos diwariskeun langkung saé tibatan nami aranjeunna.

Ibrani 3: 1-2 (ESV), Yesus rasul sareng imam agung pangakuan urang

1 Ku sabab kitu, dulur-dulur anu suci, anjeun anu ngiringan nelepon ka surga, perhatoskeun Yesus, rasul sareng imam agung pangakuan urang, 2 anu satia ka anjeunna anu nunjuk anjeunna, sapertos Musa ogé satia di sadayana bumi Allah.

The IVP Bible Background Commentary Perjanjian Anyar, Craig S. Keener dina John 5:30.

"Yesus ku kitu satia shaliah, atawa agen; Hukum Yahudi ngajarkeun yén agén lalaki éta salaku manusa nyalira (didukung ku otoritas lengkepna), dugi ka agén éta sacara leres ngagambarkeun anjeunna. Musa sareng nabi-nabi Perjanjian Old kadang-kadang dipandang salaku agén Allah. "

Kamus tina Perjanjian Anyar engké & Perkembanganana, eds. Martin, Davids, "Kristen sareng Yahudi: Partings of The Cara", 3.2. Johannine Christology.

"Kristian Johannine siga anu didamel tina ideu hikmah Yahudi sareng konsép anu aya hubunganana sareng shaliah (cahayana. "saha anu diutus" ti sawarga; shaliah dina basa Ibrani, rasul dina basa Yunani). Shaliah sareng ideu hikmah gampang dieksploitasi ku urang Kristen abad kahiji anu nyobian ngajelaskeun ka nyalira sareng ka batur saha Yesus sareng naon sifat hubunganana sareng Gusti. Dina Injil Kaopat Yesus ditepikeun salaku Kecap anu janten daging (Yoh 1: 1, 14). Fungsi Johannine "Word" (logo) ngadeukeutan yén Hikmah, anu dina tradisi alkitabiah sareng pascabibél kadang-kadang dipersonalisasikeun (Prov 8: 1–9: 6; Sir 24: 1-34; kedah dicatet yén dina Sir 24: 3, Hikmah diidéntifikasi salaku kecap anu kaluar tina sungut Allah). 

Dina tilu petikan Yesus dituduh ngahujat pikeun ngaku kaistiméwaan sareng hak prerogatif. Dina petikan anu mimiti, Yesus disangka ngarempak Sabat ku nyageurkeun saurang lalaki teras nguatkeun kontropérsi anu salajengna ku nyebut ka Allah salaku Bapana (Yn 5: 16-18). Kritik Yesus nyimpulkeun tina tuduhan ieu yén Yesus parantos ngajantenkeun dirina "sami sareng Gusti Allah." Petikan anu kadua mirip. Di jerona Yesus negeskeun, "Kuring sareng Rama hiji." (Jn 10:30). Kritik na nyandak batu pikeun batu anjeunna, sabab, ngan ukur manusa, Yesus parantos ngajantenkeun dirina Gusti. Tapi hartosna di dieu sigana mah yén Isa sacara harfiah ngaku janten Gusti. Klaim janten hiji sareng Allah sigana aya hubunganana sareng konsép shaliach. Salaku wawakil Allah, dikirim pikeun ngalaksanakeun padamelan Gusti, Yesus tiasa ngaku yén anjeunna "satu" sareng Rama. "

BibibleAgency.com

Sumberdaya tambahan

Ajen Ilahi: Nyarios sareng Lalakon dina Kakuatan Gusti

BiblicalUnitary.com

www.bib Bibliyaunitarian.com/articles/jesus-christ/divine-agents-speaking-and-acting-in-gods-stead

Jesus - Agén Anu Maha Kawasa Allah

J. Dan Gill, Réformasi Abad 21

www.21stcr.org/jesus-the-messiah-article/jesus-gods-greatest-agent/

Yesus, Ajen Allah

Restitudio Podcast 163

Naha aya dua Déwa atanapi aya kajadian anu sanés? Jawabanana mangrupikeun prinsip agénsi. Yesus tiasa disebat Gusti sabab anjeunna ngagambarkeun Tuhan.

restitutio.org/2019/02/10/163-jesus-gods-agent/

BibibleAgency.com