Hukum sareng Sabat vs Perjanjian Anyar
Hukum sareng Sabat vs Perjanjian Anyar

Hukum sareng Sabat vs Perjanjian Anyar

Sapuluh Paréntah sareng Hukum Musa

Pikaresepeun pikeun nyatet tarjamahan Yahudi tina Ulangan 5:22. (Soncino Chumash, A. Cohen, ed., Soncino Press, 1968, kc. 1019). Pengumuman langsung paréntah ti Sinai "henteu teras-terasan." Sanés (sakumaha édisi sanésna) yén Gusti henteu nambihan deui kecap, sahingga ngajantenkeun sapuluh paréntah mangrupikeun undang-undang unik anu béda sareng sésana hukum, tapi éta jalma-jalma, sakumaha cariosanna (Deut. 5: 22-28), teu tahan nguping sora Gusti. Salaku tanggepan Gusti neraskeun sareng pengumuman hukum liwat Musa. Dina hal ieu sapuluh paréntah dipisahkeun tina sésana hukum sabab Allah kaganggu ku sieun pisan jalma-jalma. Henteu dimana-mana ogé nyarios yén sadayana sapuluh (anu kalebet hukum Sabat anu ngagambarkeun sakumna sistem Sabatikal) ngariung ka sadaya jalmi sepanjang waktos. Sapuluh paréntah mangrupikeun bagian tina sistem hukum anu dipasihkeun ka Israél. Dina 2 Korinta 3 Paul ngahaja ngabandingkeun sifat samentawis tina sapuluh paréntah salaku sistem hukum sareng sumanget hukum anyar anu ngabentuk iman Kristen. Sistem anu lami "sumping kalayan kamuliaan" (ay. 7), tapi kamuliaan éta dilélépkeun ku pamaréntahan anyar sumanget. Hukum anu ditetepkeun di Sinai ditulis dina papan batu (rujukan kana sapuluh paréntah dina Ex. 34:28, 29), tapi "surat" anu ditulis ku sumanget Kristus dina haté (ay. 3) jauh langkung unggul . Paul henteu nyarios yén hukum anu dipasihkeun ku Musa nyaéta "hukum Allah anu langgeng."

Dina Kisah Para Rasul 15 hiji déwan diayakeun pikeun ngungkulan masalah anu ditetepkeun ku sababaraha urang Kristen Yahudi anu "ngajar dulur-dulur yén upami anjeun henteu disunatan numutkeun adat Musa, anjeun moal tiasa disalametkeun ... Sababaraha jalma anu percaya ka urang Parisi bangun sareng saurna: 'Kedah nyunatan aranjeunna, sareng maréntahkeun aranjeunna ngajaga hukum Musa' "(Rasul 15: 1, 5). Jawaban Pétrus nunjukkeun parobihan anu gedé pisan anu ditungtun ku Gusti sareng Al Masih pikeun badan internasional urang Kristen: "Ayeuna ku sabab kitu naha anjeun nyobat ka Gusti Allah ku nempatkeun yoke kana beuheung murid anu henteu karuhun urang atanapi urang ogé henteu sanggup tega? Tapi kami yakin yén kami bakal disalametkeun ku kurnia Gusti Yesus, sami sareng anu bakal dilakukeun ”(Rasul 15: 10-11). Éta bakal janten kontradiksi langsung tina Kitab Suci pikeun nyebatkeun yén Taurat dina bentuk Musa na mangrupikeun berkah anu teu kacampur pikeun Israél! Aya seueur anu dimaksud salaku disiplin anu parah sareng tujuanna pikeun ngawangun halangan antara Israel sareng bangsa-bangsa. Dina Perjanjian Anyar, sakumaha anu dijelaskeun ku Peter, Gusti ayeuna parantos masihan roh suci ka jalma-jalma kapir ogé ka urang Yahudi, "sareng Anjeunna henteu ngabédakeun antara kami sareng aranjeunna, tapi nyucikeun haténa ku iman" (Rasul 15: 9). Éta mangrupikeun panarimaan Injil Karajaan Allah anu cerdas anu nyucikeun haté saha-saha anu percanten Injil nalika Yesus nguarkeun Injil (Markus 1: 14-15; Markus 4: 11-12; Mat. 13:19; Lukas 8 : 11-12; Yohanes 15: 3; Rasul 26:18; Rom 10:17; I Yohanes 5:20; Isa 53:11).

Paul ngarujuk kana perjangjian Sinai, dina waktos éta sapuluh paréntah masihan, ngarah ka perbudakan: "Perjangjian anu hasil ti Gunung Sinai ngalahirkeun budak anu janten budak" (Gal 4:24). Dina petikan anu sanésna Paul ngajelaskeun dua batu batu, anu sigana dua salinan tina sapuluh paréntah, salaku "pelayanan penghukum sareng pati" (2 Kor 3: 7-9). Sapuluh paréntah pasti sanés pangandika Allah pikeun manusa. Aranjeunna mangrupikeun kode hukum samentawis anu bakal digentos ku susunan paréntah anu langkung luhur dinten ieu anu museur kana pangandika Isa sareng Rosul: Urang kedah merhatoskeun "kecap anu diucapkeun ku nabi-nabi suci, sareng paréntah anjeun Rasul anu ditunjuk ku Gusti sareng Juru Salamet ”(2 Pet 3: 2). Kecap Perjanjian Anyar ieu pasti henteu ngan ukur ngulang deui Musa.

Asal Usulna Sabat

Dumasar kana Kajadian 2: 2, 3 sareng Budalan 20: 8-11, sering dicarioskeun yén dinten Sabat diadegkeun nalika diciptakeun salaku istirahat mingguan pikeun sadaya umat manusa ti Adam sareng salajengna. Akun ieu ngeunaan asal muasal Sabat mingguan teu ningali kana fakta-fakta Alkitab ieu:

 1. Budalan 16:23: Dinten Sabat diturunkeun ka Israel ku Allah. Gusti nyarios, "Isukan mangrupikeun pancegahan dinten Sabat, dinten Sabat anu suci pikeun Gusti." Teu aya hint di dieu yén istirahat dinten katujuh parantos dipaksa ti saprak didamel. Gusti henteu nyarios: "Isukan dinten Sabat dipasihkeun ka sadaya bangsa ti saprak kacipta." Musa nambihan: "Tingali, Gusti parantos masihan anjeun [Israél] Sabat; maka Anjeunna masihan anjeun roti salami dua dinten dina dinten ka genep. Tetep unggal jalma dina tempatna; ulah aya anu kaluar ti tempatna dina dinten katujuh ”(Kel. 16:29). Upami Gusti masihan Sabat ka Israél dina Budalan 16, naha Anjeunna ngaleupaskeun tina umat manusa umumna? Anu paling anéh upami ngajaga Sabat dinyatakeun salaku hukum ilahi ti kacipta pikeun unggal bangsa Gusti ayeuna bakal nangtoskeun Israél salaku bangsa anu wajib ngajaga Sabat.
 2. Néhémia 9: 13, 14: Asal muatan Sabat mingguan sanés nalika diciptakeun, tapi di Sinai: "Maka Anjeun turun di Gunung Sinai, sareng nyarios sareng aranjeunna ti sawarga; Anjeun masihan aranjeunna angger-angger sareng hukum anu leres, katetepan sareng paréntah anu hadé. Maka Anjeun terang ka aranjeunna Sabat-Na anu suci, sareng netepkeun aranjeunna parentah, katetepan sareng hukum, ngalangkungan hamba-Na Musa. "
 3. Néhémia 10: 29-33: Sabat mingguan mangrupikeun bagian tina hukum Allah anu dipasihkeun ngalangkungan Musa sahingga bagian tina sakumna sistem perhatosan Sabatikal anu diturunkeun di Sinai: "[Jalma-jalma] nyandak sumpah sareng sumpah pikeun leumpang dina Allah hukum, anu dipasihkeun ngalangkungan Musa, hamba Allah, sareng ngajaga sareng nurut kana sagala dawuhan Gusti Jungjunan urang, sareng aturan-aturan-Na sareng katetepan-Na ... Sedengkeun pikeun jalma-jalma di bumi anu ngical barang atanapi gandum dina dinten Sabat pikeun ngajual, kami moal mésér ti aranjeunna dina Sabat atanapi dinten suci; sareng urang bakal ngaleungitkeun pepelakan dina katujuh taun… Urang ogé nempatkeun diri wajib nyumbang taunan sapertilu sekilo pikeun palayanan bumi Allah kami: pikeun roti tawar, pikeun kurban gandum anu teras-terasan, pikeun kurban beuleuman anu teras-terasan, Sabat, bulan anyar, pikeun waktos-waktos anu parantos ditangtoskeun, pikeun perkawis suci sareng korban pangurbanan pikeun panebusan dosa pikeun urang Israil, sareng sagala padamelan di bumi Allah urang. " Perhatikeun yén Israél kaiket kana sistem Sabat sareng dinten-dinten suci.
 4. Tujuan Sabat, sanaos éta ngagambarkeun istirahat Allah nalika diciptakeun, khususna pikeun miéling Budalan bangsa Israél ti Mesir. Éta sababna paréntah kaopat dibéré: "Anjeun bakal émut yén anjeun budak di bumi Mesir, sareng PANGERAN Allah anjeun ngaluarkeun anjeun ti ditu ku panangan anu kuat sareng ku panangan manteng; ku sabab kitu PANGERAN Allah anjeun maréntahkeun anjeun [Israél, sanés umat manusa ti saprak kacipta] pikeun ngajaga dinten Sabat ”(Ul. 5:15).
 5. Perjangjian anu dilakukeun sareng Israél di Horeb henteu dilakukeun sareng bapa-bapa (Ibrahim, Ishak sareng Yakub). Sapuluh paréntah henteu tiasa ngagambarkeun sababaraha hukum universal anu dipasihkeun ka sadaya umat manusa. Pernyataan dina Ulangan 5: 3 khusus: "Gusti henteu ngadamel perjanjian ieu sareng karuhun urang." Sabat dipasihkeun ka Israél salaku tanda hubungan khusus Allah sareng Israél, "supados aranjeunna terang yén kuring Gusti anu nyucikeun aranjeunna" (Édz. 20:12). Ieu moal aya artina upami Sabat diperyogikeun pikeun sadaya bangsa. Mangrupikeun tanda anu khusus pikeun hubungan Allah sareng hiji bangsa, Israél.
 6. Urang Yahudi kedah dikredit ku sababaraha pamahaman asal muasal Sabat nasionalna. Dina Jubli 2: 19-21, 31 urang diajar yén: "Anu Nyiptakeun sagala hal ... henteu nyucikeun sadaya jalma sareng bangsa pikeun ngajaga Sabat di dinya, tapi Israél nyalira."

Konfirmasi tina téks-téks alkitabiah anu parantos kami sebatkeun di luhur asalna tina literatur rabi. Genesis Rabbah nyatakeun yén dinten katujuh nyiptakeun nyaéta Sabat Gusti, tapi sanés kamanusaan. Dina Mishnah dina kaayaan Shabbata, urang mendakan yén "upami bangsa sanés sumping pikeun muru seuneu, aranjeunna henteu kedah nyarios ka anjeunna, 'entong mareumanana,' sabab aranjeunna [Israél] henteu tiasa jawab pikeun ngajaga Sabat." Alesan pikeun ieu nyaéta yén "Sabat mangrupikeun perjanjian anu tetep antara Kuring sareng urang Israil, tapi henteu antara Kuring sareng bangsa-bangsa di dunya" (Melkita, Shabbata, 1).

Tina bagian-bagian ieu jelas yén sakabéh sistem hukum, kaasup Sabat mingguan, dinten suci Sabat minggu katujuh (Pentakosta), dinten suci Sabat bulan katujuh (Sangkakala), bulan-bulan énggal sareng dinten-dinten suci anu sanés. , Sabat darat taun katujuh sareng Yobel saatos opat puluh salapan taun, éta sadayana mangrupikeun bagian tina sistem Sabatikal anu dipasihkeun ka Israél ngalangkungan Musa. Sésana mingguan mangrupikeun peringatan ka Keluaran Israél (Deu 5:15). Maka Yehezkiel nyatakeun yén Allah "nyandak [Israél] kaluar ti Mesir sareng dibawa ka gurun. Kuring masihan aranjeunna katetepan Kami sareng ngawartosan aranjeunna ngeunaan aturan-aturan Kami, anu mana, upami manusa [nyaéta, urang Israil] niténan éta, anjeunna bakal hirup. Ogé Kami mikeun Sabat-Sabat Kuring [jamak] janten tanda antara Kuring sareng aranjeunna [Israél], supados aranjeunna terang yén Kami Gusti anu nyucikeun aranjeunna ... Nyucikeun Sabat Kami; sareng aranjeunna bakal janten tanda antara Kuring sareng anjeun, supaya anjeun terang yén Kami PANGERAN Allah anjeun ”(Édk 20: 10-12, 20).

Tina data ieu teu tiasa disimpulkeun yén sistem Sabatikal ditetepkeun ka umat manusa ti mimiti diciptakeun. Sadaya bagian tina Kitab Suci ieu, dikonfirmasi ku tulisan-tulisan Yahudi anu sanés, nunjuk kana Sabat salaku tanda khusus hubungan Allah sareng hiji bangsa anu dipilih. Kusabab Ulangan 5:15 nyukcruk asal muasal Sabat ka Budalan, naha Keluaran 20:11 ngahubungkeunana sareng ciptaan? Jawabanana nyaéta yén Allah mémang beristirahat dina dinten katujuh nalika diciptakeun. Nanging, téks (Gen 2: 3) henteu nyarios yén Anjeunna teras maréntahkeun Adam sareng umat manusa istirahat unggal dinten katujuh salajengna. Upami Anjeunna parantos nyarios kitu, dinten Sabat moal janten peringatan tina Budalan Israil (Ul. 5:15). Kanyataanna seueur jalma salah baca téks dina Kajadian 2: 3 hartosna yén Gusti Allah beristirahat dina dinten katujuh sareng ngaberkahan unggal dinten katujuh saatos harita, maréntahkeun umat manusa istirahat dina dinten éta. Saleresna mah ngan ukur Gusti anu reureuh nalika diciptakeun sareng ngan dina dinten katujuh anu mungkas ciptaanana. Henteu dugi rébuan taun saatosna Anjeunna nganggo istirahat dinten katujuh nyalira nalika nyiptakeun salaku modél pikeun ngenalkeun unggal Sabat dinten katujuh anu dipasihkeun ka Israél. Gusti nyalira istirahat dina dinten katujuh kahiji sareng engké ngungkabkeun dinten katujuh ka Israél salaku taat Sabat anu tetep (Kel 16). Sabat mingguan aya dina sapuluh paréntah, anu nyimpulkeun hukum anu dipasihkeun ngalangkungan Musa ka Israél, tapi henteu kedah dipisahkeun tina sistem sésana Sabatikal anu dipasihkeun ka Israél, mingguan, bulanan, taunan, tujuh taun sareng di Jubli. .

Claus Westermann, dina koméntarna ngeunaan Kajadian 1-11, nyimpulkeun pamendakanana ngeunaan asal muasal Sabat: "Saéstuna jalma moal mendakan lembaga, sareng bahkan henteu persiapan pikeun Sabat, tapi dasarna dina poé Sabat engkéna katingali dina kalimat-kalimat ieu ”(hal. 237)

Yesus sareng murid-murid na dibebaskeun tina Sabat dinten katujuh

Mateus nyatet yén imam anu damel di Bait Allah henteu kaiket ku hukum Sabat dinten katujuh (Matt 12: 5). Éta henteu dosa pikeun imam-imam éta ngalanggar Sabat. Sakumaha Yesus nunjukkeun, anjeunna sareng pengikut na ngagambarkeun imamat spiritual anyar (Matt 12: 4-5) sareng anjeunna mangrupikeun Imam Agung anyar. Anu ngajaga dinten Sabat dinten katujuh mangrupikeun bagian tina tatanan anu lami. Urang ogé tiasa nyarios yén hukum, ku ngabébaskeun para imam tina paréntah Sabat nalika aranjeunna damel di Bait Suci, mayunan kabébasan urang Kristen tina hukum Sabat nalika aranjeunna ayeuna ngalaksanakeun padamelan Gusti unggal dinten dina saminggu. Entong aya anu mutuskeun hukuman pikeun anjeun ngeunaan pésta, atanapi bulan énggal atanapi Sabat (Kol 2:16) Sakumaha pangorbanan Perjanjian Old mangrupikeun kalangkang Kristus, maka Sabat (Kol 2:17) . Pambébasan para imam tina panerapan Sabat nunjuk kana waktos nalika jalma anu taat ka Allah bakal ngalakukeun éta ku matuh ka perjanjian anyar anu disampurnakeun, henteu sapertos anu dilakukeun ku Gusti ka karuhun (Ibr 8: 7-13) Kami sorangan resep hirup batu anu didamel janten bumi rohani, janten kaimaman suci, pikeun nawiskeun korban spiritual anu ditampi ku Gusti Allah ku jalan Isa Al Masih. (1Pet 2: 5) Dina Kristus urang dipilih jalma, imamat karajaan, bangsa suci, jalma pikeun milik nyalira. (1 Pi 2: 9) Yesus parantos mikanyaah ka urang sareng ngabébaskeun urang tina dosa-dosa ku getih-Na sareng ngajantenkeun urang karajaan, pandita pikeun Gusti sareng Rama-Na (Wahyu 1: 5-6, Wahyu 5:10, Wahyu 20: 6) . Salaku imamat karajaan, Al Masih sareng jalma-jalma anu aya di Kristus teu aya salahna dina nista dina Sabat. (Mat 12: 5) Kristus nyaéta Sabat urang (Mat 11: 28-29). Anjeunna nyarios Hayu ka kuring sareng kuring bakal masihan anjeun istirahat dina konteks murid-muridna dituduh ngalanggar sabat. (Mat 11: 28-30 dituturkeun ku Matt 12: 1-8) Dinten ieu dinten pikeun lebet kana sesa Allah - dinten ayeuna upami ngupingkeun sorana entong ngerakeun hate anjeun. (Ibr 4: 7) Upami Yosua masihan aranjeunna istirahat, Gusti moal nyebatkeun dinten sanés engké. (Ibr 4: 8) Dinten parantos sumping sareng tetep aya istirahat pikeun umat Allah (Heb 4: 9-10). Ku sabab kitu narékahan pikeun lebet kana istirahat éta, supados henteu aya anu murag kana hal anu henteu patuh anu sami - karasa haté. (Ibr 4:11)  Jangji asup ka istirahat Allah tetep aya, sabab urang anu percaya asup kana istirahat éta (Heb 4: 1-3)

Mateus 12: 1-7 (ESV), Pendeta di Bait Allah najiskeun Sabat sareng teu boga kasalahan

1 Dina waktos éta Yesus ngalangkungan kebon gandum dina Sabat. Murid-muridna lapar, sareng aranjeunna mimiti metik gandum sareng tuang2 Tapi basa urang Parisi ningali éta, aranjeunna nyarios ka anjeunna, "Tingali, murid-murid anjeun ngalakukeun anu teu halal dilakukeun dina Sabat. " 3 Saur anjeunna ka aranjeunna, "Naha anjeun teu acan maca naon anu dilakukeun ku Daud nalika anjeunna kalaparan, sareng anu aya sareng anjeunna4 kumaha anjeunna lebet ka bumi Allah sareng tuang roti tina Ayana, anu haram pikeun anjeunna tuang atanapi pikeun anu sareng anjeunna, tapi ngan ukur pikeun para imam5 Atanapi anjeun henteu acan maca dina Hukum kumaha dina dinten Sabat imam-imam di Bait Allah najiskeun Sabat sareng henteu kalepatan6 Kuring béjakeun ka anjeun, aya anu langkung hébat ti Bait Allah aya di dieu. 7 Sareng upami anjeun terang naon ieu hartosna, 'Kuring mikahayang rahmat, sareng sanes pangorbanan,' anjeun moal ngutuk jalma teu boga dosa.

Kolosa 2: 16-17 (ESV), Entong aya anu nyandak hukuman ka anjeun - ngeunaan festival atanapi bulan anyar atanapi Sabat

16 Ku alatan éta ulah aya anu mutuskeun kaputusan anjeun dina hal ngeunaan tuangeun sareng inuman, atanapi ngeunaan festival atanapi bulan énggal atanapi Sabat. 17 Ieu mangrupikeun kalangkang tina hal-hal anu bakal datang, tapi bahanna milik Kristus.

Ibrani 8: 6-13 (ESV), kuring bakal ngawangun perjanjian anyar - henteu sapertos perjangjian anu ku Kami dilakukeun sareng ramana

6 Tapi sakumaha anu kasebut, Kristus parantos kéngingkeun palayanan anu langkung saé tibatan anu lami sapertos perjangjian anu dimédiasi langkung saé, kumargi ditetepkeun dina janji anu langkung saé. 7 Margi upami perjangjian anu munggaran éta henteu aya salahna, moal aya kasempetan pikeun milarian anu kadua. 8 keur anjeunna mendakan kalepatan aranjeunna nalika anjeunna nyarios: "Tingali, dinten-dinten bakal datang, saur PANGERAN, iraha kuring bakal netepkeun perjanjian anyar sareng kulawarga Israél sareng kulawarga Yuda, 9 henteu sapertos perjangjian anu ku Kami dilakukeun sareng ramana dina dinten nalika kuring nyandak aranjeunna panangan pikeun nyandak aranjeunna kaluar ti tanah Mesir. Kusabab aranjeunna henteu neraskeun kana perjangjian kuring, maka kuring henteu nunjukkeun perhatian ka aranjeunna, saur Gusti. 10 Kusabab ieu perjangjian anu bakal ku Kami dilakukeun sareng urang Israil saatos dinten-Na, saur PANGERAN: Kuring bakal nempatkeun hukum kuring kana pikiran aranjeunna, sareng nyerat aranjeunna dina haténa, sareng Kami bakal janten Allah maraneh, sareng aranjeunna bakal janten umat kuring. 11 Sareng aranjeunna moal ngajar, masing-masing tatangga sareng masing-masing lanceukna, nyarios, 'Kenalkeun Gusti,' sabab aranjeunna sadayana bakal kenal ka kuring, ti anu pang alitna dugi ka anu pangageungna 12 Kusabab kuring bakal welas asih ka dosa-dosa aranjeunna, sareng Abdi teu bakal émut deui dosa-dosana. " 13 Dina nyarioskeun perjanjian anu anyar, anjeunna ngajantenkeun anu munggaran janten luntur. Sareng naon anu parantos lami sareng sepuh parantos sayogi ngaleungit.

1 Petrus 2: 4-5 (ESV), Diwangun janten bumi spiritual, janten imamat suci

4 Nalika anjeun sumping ka anjeunna, batu hirup ditolak ku manusa tapi di payuneun Gusti dipilih sareng berharga, 5 aranjeun sorangan sapertos batu hirup anu didamel janten bumi rohani, janten kaimaman suci, pikeun nawiskeun korban spiritual anu ditampi ku Gusti Allah ku jalan Isa Al Masih.

1 Petrus 2: 9 (ESV), Imamat karajaan, bangsa suci, bangsa pikeun milikna sorangan

9 Tapi anjeun ras pilihan, hiji imamat karajaan, bangsa suci, hiji jalma pikeun milikna sorangan, Sangkan anjeun tiasa nyebarkeun kamahéran anjeunna anu nyauran anjeun tina gelap kana cahaya anu luar biasa.

Wahyu 1: 5-6 (ESV), Ngajantenkeun urang karajaan, pandita pikeun Gusti sareng Rama-Na

5 sareng ti Isa Al Masih mangrupikeun panyaksian anu satia, anu cikal tina maot, sareng patih raja-raja di bumi.
To anjeunna anu mikanyaah ka urang sareng parantos ngabébaskeun urang tina dosa-dosa urang ku getih-Na 6 sareng ngajantenkeun urang karajaan, imam ka Gusti Allah Rama-Na, kanggo anjeunna janten kamulyaan sareng kakawasaan salamina-salamina. Amin.

Wahyu 5: 9-10 (ESV), Anjeun parantos ngajantenkeun aranjeunna karajaan sareng imam pikeun Gusti urang

9 Sareng aranjeunna nyanyi lagu anyar, nyarios, "Pantes anjeun nyandak gulung sareng muka segel na pikeun anjeun tiwas, sareng ku getih anjeun anjeun ditebus jalma pikeun Allah ti unggal suku sareng bahasa sareng jalma sareng bangsa, 10 sareng anjeun parantos ngajantenkeun aranjeunna karajaan sareng imam pikeun Gusti urang, sareng aranjeunna bakal kakuasaan di bumi. "

Wahyu 20: 6 (ESV), Aranjeunna bakal janten imam Allah sareng Kristus

6 Rahayu sareng suci nyaéta jalma anu bagikeun dina kiamat munggaran! Ngalangkungan sapertos maot kadua teu gaduh kakuatan, tapi aranjeunna bakal janten imam Allah sareng Kristus, sareng aranjeunna bakal ngarajaan sareng anjeunna salami sarébu taun.

Mateus 11: 28-30 (ESV), Datang ka kuring, sadayana anu kuli sareng beurat beungbeurat, sareng kuring bakal masihan anjeun istirahat

28 Datang ka kuring, sadayana anu kuli sareng beurat dibebankeun, sareng kuring bakal masihan anjeun istirahat. 29 Candak yoke kuring ka anjeun, sareng diajar ti kuring, sabab kuring lemah lembut sareng lemah haté, sareng anjeun bakal mendakan istirahat pikeun jiwa anjeun. 30 Kusabab kuk kuring gampang, sareng beban abdi enteng. "

Ibrani 4: 7-11 (ESV), If Yosua parantos masihan istirahat ka aranjeunna, Gusti moal nyarios dinten sanés engké

7 deui anjeunna nunjuk dinten anu tangtu, "Dinten ieu, "Nyarios ngalangkungan Daud janten lami pisan saatosna, dina kecap-kecap anu parantos dikutip,"Dinten ieu, upami anjeun nguping sorana, entong heuras hate anjeun. " 8 keur upami Yosua masihan aranjeunna istirahat, Gusti moal nyarios dinten sanés engké. 9 Maka maka, tetep aya istirahat Sabat pikeun umat Allah, 10 sabab sing saha anu parantos lebet ka istirahat Gusti ogé parantos beristirahat tina padamelanna sapertos anu dilakukeun ku Gusti ti anjeunna. 11 Maka hayu urang narékahan pikeun lebet kana istirahat éta, supados henteu aya anu murag kana hal anu henteu patuh anu sami.

Ibrani 4: 1-3 (ESV), Kami anu parantos percanten ngalebetkeun sésana éta

1 Janten, bari janji lebet istirahatna tetep jumeneng, hayu urang kasieunan ulah aya diantara anjeun anu sigana gagal ngahontal éta. 2 Pikeun warta alus sumping ka kami sapertos ka aranjeunna, tapi pesen anu aranjeunna déngékeun henteu nguntungkeun aranjeunna, sabab aranjeunna henteu ngahiji ku iman sareng anu ngadangukeun. 3 Pikeun urang anu parantos percanten lebet kana sésana éta, sakumaha anjeunna parantos nyarios, "Sakumaha kuring sumpah dina murka kuring, 'Aranjeunna moal lebet kana istirahat kuring,'" sanaos karyana parantos réngsé ti saprak didirikan di dunya.

Sabat urang nyaéta Kristus

Anu diitung ayeuna nyaéta Kristus sareng paréntah-Na. Anjeunna sareng hukum anyar na nyaéta minuhan kalangkang éta. Di anjeunna urang kedah ngupayakeun "Sabat" permanén, unggal dinten dina saminggu. Teu heran, maka, yén Mateus kalebet paréntah anu kawéntar Yesus ngeunaan sumping ka anjeunna pikeun mendakan istirahat dina kontéks anu sami sareng sengketa ngeunaan metik kuping jagong dina Sabat (Matt 11: 28-12: 8). 

Mateus masihan petunjuk ngeunaan spiritualitas dina Sabat nalika anjeunna nyatet Yesus nyarios yén para imam tiasa ngalanggar Sabat sareng henteu aya salahna (Mat. 12: 5-6). Pendeta anu henteu polos ngalanggar Sabat, nyaéta, aranjeunna henteu kaiket ku Sabat nalika aranjeunna damel di Kemah Suci atanapi Bait Allah, mangrupikeun "jinis" imamat anyar sadaya anu percaya. David sareng kolega Anjeunna ogé ngalanggar hukum Perjanjian Old ku ngadahar roti tawar. Tapi kalakuanna mangrupikeun "jenis" kabébasan Perjanjian Anyar anu dibenerkeun tina hukum (Mat. 12: 4). Kristus parantos nawiskeun "istirahat" pikeun jalma anu sumping ka anjeunna (Mat. 11: 28-30). Moal ieu janten istirahat anu tetep tibatan sabtu minggu? Naha henteu langkung saé ngajaga sésana Sabat dina Kristus unggal dintenna tibatan nuturkeun surat paréntah kaopat anu kedah ditetepkeun sadinten saminggu?

Paska urang nyaéta Kristus

Yesus ngarayakeun pésta terakhir na sareng muridna dina Paska. Saur anjeunna, "Kuring bakal nginum buah anggur dugi ka Karajaan Allah sumping." (Lukas 22:18. Sareng anjeunna nyandak roti, sareng nalika anjeunna muji sukur, anjeunna meupeuskeun sareng masihan aranjeunna, paribasa, "Ieu awak kuring, anu dipasihan kanggo anjeun - Laksanakeun ieu pikeun émutan ka kuring." ( Lukas 22:19) Sareng ogé cangkir saatos aranjeunna tuang, paribasa, "Cangkir ieu anu dituangkeun pikeun anjeun mangrupikeun perjanjian anyar dina getih kuring. (Lukas 22:20) Sakumaha sering urang nyandak awak sareng getih Kristus urang ngumumkeun pupusna Gusti dugi anjeunna sumping (1 Kor 11: 23-26) Kristus nyaéta Paska urang parantos dikorbankeun. (1 Kor 5: 7). Roti henteu ragi nyaéta kaikhlasan sareng bebeneran (1 Kor 5: 8) Kusabab kitu urang henteu tuang roti atanapi nginum cangkir Gusti sacara teu pantes tapi mimiti nalungtik diri urang sorangan. (1 Kor 11: 27-29) Anu kedah diberesihan ti tengah urang nyaéta maksiat seksual, rakus, nipu, nyembah berhala, mabok ' sareng tingkah laku kasar. (1 Kor 5: 9-11) Ieu kajahatan anu kedah diberesihan - henteu gagal pikeun nuturkeun kode tulisan anu lami. (1 Kor 5: 9-13) 

Dina 1 Korinta 5: 7-8 Paul nerapkeun prinsip "spiritual" sami pikeun Paskah taunan sareng Dinten Roti Tanpa Ragi sakumaha Sabat. "Kristus Paska urang parantos dikorbankeun." Paska Kristen urang henteu deui domba tiwas unggal taun tapi Jurusalamet ditelasan sakali sareng sadayana, kalayan kakuatan pikeun nganteurkeun urang unggal dinten, sanés sataun sakali. "Ku sabab kitu hayu urang ngayakeun festival, sanés sareng ragi lami, atanapi henteu sareng ragi tina jahat sareng jahat, tapi ku roti anu teu aya ragi tina kaikhlasan sareng bebeneran" (1 Kor 5: 8).

Kami perhatoskeun yén "roti henteu aya ragi" anu ngagantikeun roti henteu lebet sacara harfiah nyaéta "roti henteu beragi tina kaikhlasan sareng bebeneran." Ieu masalah spiritual anu nyata, sanés masalah ngabersihkeun ragi tina mobil sareng bumi urang salami saminggu dina sataun. Urang Kristen, saur Paulus, kedah "ngajaga pésta" salamina. Tarjamahan dina KJV nyasabkeun, masihan kesan yén urang "tetep salametan." Koméntar tina Cambridge Bible for Schools and Colleges cocog: "Hayu urang tetep festival [jaman ayeuna progresif dina basa Yunani], ngarujuk kana salametan anu salamina Garéja Kristen tetep ... sanés pésta, sapertos dina KJV, anu bakal nunjukkeun sababaraha festival khusus. " (Pendeta JJ Lias, Koméntar ngeunaan I Korinta, Cambridge University Press, 1899, kc. 61.) Sistem hukum Musa salaku susunan katetepan parantos diganti ku hukum kabébasan dina sumanget, dijumlahkeun dina hiji paréntah ka bogoh ka tatangga sapertos urang sorangan (Gal 5:14).

Lukas 22: 15-20 (ESV), Piala ieu anu dituangkeun pikeun anjeun mangrupikeun perjanjian anu anyar dina getih kuring

15 Sareng saurna ka aranjeunna, "Kuring parantos hoyong pisan hoyong tuang Paska ieu sareng anjeun sateuacan sangsara. 16 Kusabab kuring béjakeun yén kuring moal tuang dugi ka réngsé di Karajaan Allah. " 17 Sareng anjeunna nyandak cangkir, sareng nalika anjeunna parantos sukur anjeunna nyarios, "Candak ieu, sareng bagi-bagi ka anjeun. 18 Pikeun Kuring béjakeun yén ti ayeuna kuring moal nginum buah anggur dugi ka Karajaan Allah sumping." 19 Sareng anjeunna nyandak roti, sareng nalika anjeunna parantos muji sukur, anjeunna meupeuskeun sareng masihan ka aranjeunna, paribasa, "Ieu awak kuring, anu dipasihan kanggo anjeun. Laksanakeun ieu pikeun émutan kuring. " 20 Sareng kitu ogé cangkir saatos aranjeunna tuang, paribasa, "Cangkir ieu anu dituang pikeun anjeun mangrupikeun perjanjian anu anyar dina getih kuring

1 Korinta 5: 6-8 (ESV), Pikeun Kristus, domba Paska urang, parantos dikorbankeun

6 Sombong anjeun henteu saé. Naha anjeun henteu terang yén ragi sakedik ngaraunkeun gumpalan? 7 Bersihkeun ragi lami anu anjeun tiasa janten gumpalan énggal, sabab anjeun leres-leres henteu aya lebu. Pikeun Kristus, domba Paska urang, parantos dikorbankeun. 8 Maka hayu urang sami-sami ngarayakeun festival, sanés ku ragi lami, ragi tina jahat sareng jahat, tapi ku roti anu henteu lebu tina kaikhlasan sareng bebeneran.

1 Korinta 11: 23-32 (ESV),  Laksanakeun ieu, sakalian anjeun nginumana, pikeun émutan kuring

23 Pikeun kuring nampi ti Gusti naon anu kuring ogé serahkeun ka anjeun, yén Gusti Yesus dina wengi nalika anjeunna ngahianat nyandak roti, 24 sareng nalika anjeunna parantos muji sukur, anjeunna meupeuskeun awakna, sareng nyarios, "Ieu awak kuring, anu kanggo anjeun. Laksanakeun ieu pikeun émutan kuring. ” 25 Dina cara anu sami ogé anjeunna nyandak cangkir, saatos tuang, saurna, "Cangkir ieu mangrupikeun perjanjian anyar dina getih kuring. Laksanakeun ieu, sakalian anjeun nginumana, pikeun émutan kuring. " 26 Kusabab sering anjeun tuang roti ieu sareng nginum cangkir, anjeun nyatakeun pupusna Gusti dugi ka anjeunna sumping.
27 Saha waé, ku alatan éta, tuang roti atanapi nginum cangkir Gusti sacara teu pantes bakal kaliru ngeunaan awak sareng getih Gusti. 28 Hayu jalma anu nalungtik dirina, teras, teras tuang roti sareng inuman tina cangkir. 29 Pikeun saha waé anu tuang sareng nginum bari henteu mendakan awak na tuang sareng nginum hukuman dina dirina.

Pésta, bulan énggal atanapi Sabat - kalangkang tina hal-hal anu bakal datang

Urang kedah nganggap penting pisan Paulus ngan ukur nyebut kecap "Sabat" sareng "dinten suci" dina sadayana tulisanana anu diawétkeun. Ieu lumangsung dina Kolosa 2:16. Dina ayat ieu Paul ngajelaskeun dinten-dinten suci (panetepan taunan), bulan énggal (taat bulan) sareng Sabat (taat mingguan) salaku "kalangkang." Ku ngalakukeun éta anjeunna ngungkabkeun pipikiran rasul dina masalah penting ieu.

16 Ku sabab kitu entong aya anu mutuskeun hukuman pikeun anjeun ngeunaan masalah tuangeun sareng inuman, atanapi ngeunaan festival atanapi bulan anyar atanapi Sabat. 17 Ieu mangrupikeun kalangkang tina hal-hal anu bakal datang, tapi bahanna milik Kristus. (Kolosa 2: 16-17)

 

Éta sigana rada endah pisan upami Paulus ngarasa yén ngajaga Sabat mangrupikeun sarat mutlak pikeun kasalametan anjeunna tiasa ngajelaskeun Sabat mingguan sareng dinten suci salaku kalangkang! Ieu tiasa nyababkeun salah paham bahaya. Sanaos kitu kanyataanna jelas pisan. Paul memang nyebat Sabat, dinten-dinten suci sareng bulan-bulan énggal kalangkang. Kalangkang lirén janten signifikan nalika kanyataan, Kristus, némbongan. Paul ngagunakeun basa anu sami sareng bayangan sareng kanyataan anu urang mendakan dina Ibrani 10: 1 dimana korban "bayangan" tina Perjanjian Old ayeuna parantos luntur ku pangorbanan "awak" Kristus (Ibr 10:10): "Hukum gaduh kalangkang hal-hal saé anu bakal datang… ”(Ibr 10: 1).

Di dieu hukum pangorbanan samentawis sareng henteu diperyogikeun ku ayana Kristus. Tapi Paulus nyarios persis sami sareng panyalagaraan dinten-dinten khusus dina Kolosa 2: 16-17. Hukum anu nuliskeun paningalian dinten-dinten suci, bulan énggal sareng Sabat mayangkeun kanyataan Kristus sareng Karajaanna - hal-hal anu saé. Titik ngeunaan Sabat janten kalangkang penting pisan yén urang kedah ningali deui kana Kolosa 2: 16-17: "[Kusabab Kristus parantos ngabolaykeun sertipikat katetepan anu ngalawan urang, ay. 14], ku sabab éta ulah aya anu bertindak hakim anjeun ngeunaan tuangeun sareng inuman atanapi ngeunaan pésta, bulan énggal atanapi dinten Sabat - hal-hal anu kalangkang tina naon anu bakal datang, tapi bahanna milik Kristus. "

Aya éta hideung bodas. Ieu mangrupikeun inpormasi Perjanjian Anyar akhir anu dipasihkeun ngeunaan ngajaga Sabat. Pentingna dinten Sabat pikeun urang Kristen, ogé dinten-dinten suci sareng bulan-bulan énggal, tiasa dibandingkeun sareng kalangkang. Poe ieu henteu deui ngagaduhan zat sareng sabab éta moal nguntungkeun anu nyobian niténanana.

Dean Alford dina commentary na anu kasohor ngeunaan Perjanjian Yunani: "Kami tiasa niténan yén lamun aturan Sabat parantos, dina bentuk naon, janten kawajiban anu tetep dina Garéja Kristen éta bakal mustahil pikeun Rosululloh nyarios sapertos kieu [ Kol 2: 16-17]. Kanyataan sésana wajib dina hiji dinten, naha katujuh atanapi anu munggaran, bakal langsung aya dina gigir pernyataanna di dieu: panyepengan sapertos kitu masih bakal ngajaga bayangan, bari urang ngagaduhan zat éta. "

Upami urang Kristen Gentile diperyogikeun dina konvérsi pikeun beristirahat dina dinten Sabat, ieu bakal meryogikeun arahan khusus ti déwan Para Rasul 15 anu mutuskeun sabaraha jalma anu percaya ka Jiwa wajib nuturkeun prakték agama Yahudi. Ngajaga Sabat, numutkeun putusan rasul, sanés sarat pikeun jalma-jalma anu percanten. Urang kedah émut yén jalma-jalma sanés diijinkeun pikeun ngahadiran di tempat ibadah di urang Yahudi, tapi anu terakhir henteu maréntahkeun aranjeunna janten jalma anu ngajaga Sabat. Ngan jalma-jalma anu janten Yahudi anu pinuh pikeun agama Yahudi nganut panerapan Sabat. Urang Yahudi sorangan terang yén Gusti parantos masihan aranjeunna Sabat sareng henteu ngarepkeun ngajaga Sabat ti bangsa-bangsa sanés. Maka éta bakal meryogikeun panerapan khusus pikeun kapir upami ngajaga Sabat diperyogikeun pikeun aranjeunna salaku urang Kristen.

Sapanjang buku Yohanes salametan dijelaskeun salaku urang Yahudi - Yohanes 7: 2 (Kemah Suci), Yohanes 6: 4 (Paska), Yohanes 5: 1 (Paska). Dinten persiapan pikeun Sabat disebut "dinten persiapan urang Yahudi" (Yohanes 19:42). John mikirkeun Sabat salaku urang Yahudi sareng dinten persiapan Yahudi sateuacanna. Istilah-istilah ieu jarang cocog sareng kayakinan yén peringatan Perjanjian Old ayeuna ngariung sareng komunitas Kristen. Sareng Paul, John ningali dinten-dinten salaku bayangan tina kanyataan Kristus anu langkung ageung. 

Kabébasan urang dina Kristus

Aya kabébasan dina Al Masih anu urang Kristen tiasa resep sareng nurunkeun ka anu sanés. Panyekel kaku kana festival Perjanjian Old ngahambat sumanget Kristus sareng Injil. Kami henteu aya deui handapeun hukum (Rom 6:14). Kami parantos "dileupaskeun tina hukum" (Rom 7: 6). Kami parantos "maot kana hukum ngalangkungan awak Kristus, supaya [urang] tiasa ngahiji sareng anu sanés, ka anjeunna anu parantos dihirupkeun tina maot, supados urang ngahasilkeun buah pikeun Gusti" (Rom 7: 4). Pikeun jalma anu "hoyong janten kaayaan hukum" (Gal 4:21) kami nyarankeun kecap-kecap penting Paulus dina Galata 4: 21-31: Perjanjian Gunung Sinai ngabalukarkeun perbudakan. Pikeun murangkalih janji aya kabébasan anu anyar sareng mulya di Kristus. Aya Perjanjian Anyar dina sumanget. Perjanjian Old sareng sistem hukum na parantos diganti ku anu langkung saé (Heb 8: 13). Kami henteu "ngagaduhan kawajiban pikeun netepkeun sakabeh hukum" (Gal 5: 3). Upami urang nyobian pikeun ngalakukeunana, urang "murag tina rahmat" (Gal 5: 4). Ayeuna yén iman parantos sumping, urang henteu aya deui dina Hukum, Sabat sareng Kristen Perjanjian Anyar ngajaga hukum (Gal 3:24, 25). Sing saha jalma anu keukeuh hukum dina bentuk anu lami ngagaduhan résiko tina perjanjian ti Gunung Sinai (Gal 4:24). Barudak tina perjanjian hukum moal tiasa janten ahli waris sareng putra awéwé bébas (Gal 4:30). Jalma anu nangkep sistem hukum Sinai sanés calon anu hadé pikeun Karajaan Allah.

Pasti jelas yén sadaya jinis dinten istirahat Perjanjian Tua henteu ngariung deui ka jalma-jalma anu milari istirahat di Kristus, lirén tina karyana nyalira unggal dinten (Heb 4: 9, 10). Dina kecap tina ahli teologi abad genep belas, dinten Sabat hartosna "yén kuring lirén tina sagala kalakuan jahat abdi sapanjang dinten hirup abdi, ngamungkinkeun Gusti pikeun damel di kuring liwat Roh-Na, sahingga dimimitian dina kahirupan ieu Sabat langgeng. ” (Zacharias Ursinus dina Heidelberg Catechism, 1563)

Bahaya Legalisme

Aya bahaya serius anu aya hubunganana sareng sekte sareng guru anu ngadukung yén urang Kristen kedah taat Torah dina patuh kana tata cara Hukum Musa anu henteu ngagaduhan implikasi moral.

 1. Bahaya légalisme nyaéta yén éta tiasa ngamajukeun leresan diri nyalira ku dasar taat kana hukum Perjanjian Old - ieu mangrupikeun Injil palsu
 2. Pangetahuan puffs up, tapi cinta ngawangun. Upami aya anu ngabayangkeun yén anjeunna terang naon-naon, anjeunna henteu acan terang sakumaha anjeunna kedah terang. Tapi upami aya anu mikanyaah ka Allah, anjeunna dipikaterang ku Gusti. (1 Kor 8: 1-3). "Pengacara" anu diajar sacara saé dina Hukum condong nyombongkeun diri kana kaangkuhan tibatan leumpang dina kerendahan haté. Hukum mangrupikeun halangan dina hal ieu. Pangetahuan ngeunaan hukum Musa janten titik reueus pikeun jalma-jalma Farisi modéren.
 3. Tekenan kana Hukum Musa ngorotan Injil Yesus Kristus. Judaizing Kristen condong nekenkeun kodeu tulisan anu lami di luhur tina ajaran Kristus khusus. Aranjeunna condong ngajarkeun taat Torah tibatan pesen inti tina Injil kaasup tobat, baptisan dina nami Yesus, sareng nampi Roh Suci. (Rasul 2:38) Yesus, anu diangkat kana panangan katuhu Allah sareng mangrupikeun perantara antara Gusti sareng manusa mangrupikeun kawenangan urang. (1Tim 2: 5-6) Urang kedah nuturkeun ajaranana sareng nekenkeun naon anu anjeunna sareng rasul negeskeun.
 4. Nekenkeun kode tulisan baheula nyumputkeun kanyataan yén urang bakal ngawula dina cara anyar Roh. Ayeuna urang dileupaskeun tina hukum- sareng henteu deui pikeun urang ngalayanan ku cara lami tina kode tulisan. (Rom 7: 6) Nya Roh anu ngahirupkeun; dagingna henteu aya bantosan pisan. Kecap anu dicarioskeun ku Yesus nyaéta sumanget sareng kahirupan. (Yohanes 6:63) Kami nampi Roh ku ngadangu kalayan iman, sanés karya hukum. (Gal 3: 2-6) Ngan ku lahir deui ku Ruh Allah urang tiasa nampi hirup anu langgeng (Yohanes 3: 3-8)
 5. Legalism mangrupikeun jebakan anu seueur digolongkeun anu sabenerna bakal ngahukum aranjeunna daripada mastikeun pembenaranna. Kaleresan urang ngalangkungan karya-karya daging siga anu kotor sareng pembenaran datangna ku iman sareng sanés karya Hukum. (Gal 2: 16, Gal 3:10) Anjeunna anu nampi tanda Perjanjian Perjanjian Old - sunat jasmani - nyaéta "wajib ngajaga hukum sadayana" (Gal 5: 3). Jalma anu keukeuh kana hukum, dina hartos Perjanjian Old salaku kode peraturan, "parantos dipisahkeun ti Kristus ... Anjeun parantos murag tina rahmat" (Gal 5: 4). Ieu peringatan keras Paul pikeun saha waé anu nangtoskeun ka anu percanten kana kawajiban hukum anu henteu diperyogikeun ku Isa ka pengikutna.

Sakumaha saur Isa, awas sareng awas kana ragi Parisi sareng Saduki. " (Mat 16: 6) Dina nyarios ieu, anjeunna henteu ngawartosan aranjeunna waspada tina ragi roti, tapi ngeunaan ajaran Parisi sareng Saduki (Mat 16:12) Entong nangtoskeun ku penampilan, tapi nangtoskeun kalayan bener. (Yohanes 7:24)

1 Korinta 1: 27-31 (ESV), Kristus Yesus - pikeun urang hikmah ti Gusti, kaadilan sareng kasucian sareng panebusan

27 Tapi Allah milih anu bodo di dunya pikeun ngerakeun jalma bijaksana; Gusti milih naon anu lemah di dunya pikeun ngerakeun anu kuat; 28 Allah milih anu lemah sareng hina di dunya, bahkan hal-hal anu henteu, pikeun ngaluarkeun hal-hal anu aya, 29 so yén moal aya jalma anu tiasa gumunggung ku ayana Allah. 30 Sareng kusabab anjeun anjeun aya di Kristus Yesus, anu janten hikmah ti kami ka Gusti, kaadilan sareng panyucian sareng panebusan, 31 supaya, sakumaha anu ditulis, "Sing saha anu reueus, ngadeuheus ka Gusti."

Gusti mikahoyong Rahmat langkung tina Kurban

Hosea 6: 6 (ESV)

6 Kusabab kuring mikahoyong cinta anu mantep sareng sanes pangorbanan, pangetahuan ti Gusti tibatan kurban beuleuman.

Mika 6: 6-8 (ESV)

6 "Ku naon kuring badé sumping ka payuneun PANGERAN,
sareng sujud ka payuneun Gusti di luhur?
Naha kuring badé sumping ka payuneun anjeunna sareng ngurbankeun kurban beuleuman,
sareng anak sapi umur sataun?
7 Naha PANGERAN bakal ridho ku rébuan domba domba,
sareng sapuluh rébuan walungan minyak?
Naha kuring bakal mikeun anak cikal kuring pikeun ngalanggar hukum kuring,
buah awak kuring pikeun dosa tina jiwa kuring? "
8 Anjeunna parantos ngawartoskeun ka anjeun, O manusa, naon anu saé;
sareng naon anu diperyogikeun ku PANGERAN ti anjeun
tapi pikeun ngalakukeun kaadilan, sareng mikanyaah kahadéan,
sareng milampah hina sareng Gusti Anjeun?

Mateus 9: 11-13 (ESV) 

1 Sareng urang Parisi ningali hal ieu, aranjeunna nyarios ka murid-muridna, "Naha guru anjeun tuang sareng pungut pajeg sareng jalma dosa?" 12 Tapi nalika anjeunna nguping, anjeunna nyarios, "Sing saha anu cageur henteu peryogi dokter, tapi anu gering. 13 Buka sareng diajar naon hartosna ieu: 'Kuring mikahayang rahmat, sareng sanes pangorbanan.' Pikeun kuring sumping sanés nganuhunkeun anu bener, tapi jalma-jalma dosa. "

Mateus 12: 1-7 (ESV)

1 Dina waktos éta Yesus ngalangkungan kebon gandum dina Sabat. Murid-muridna lapar, sareng aranjeunna mimiti metik gandum sareng tuang. 2 Tapi urang Parisi ningali éta, aranjeunna nyarios ka anjeunna, "Tingali, murid-murid anjeun ngalakukeun anu teu halal dilakukeun dina Sabat." 3 Saur anjeunna ka aranjeunna, "Naha anjeun teu acan maca naon anu dilakukeun ku Daud nalika anjeunna kalaparan, sareng anu aya sareng anjeunna: 4 kumaha anjeunna lebet ka bumi Allah sareng tuang roti Ayana, anu haram pikeun anjeunna tuang atanapi pikeun anu sareng anjeunna, tapi ngan ukur pikeun para imam? 5 Atanapi anjeun henteu acan maca dina Hukum kumaha dina dinten Sabat imam-imam di Bait Allah najiskeun Sabat sareng henteu kalepatan? 6 Kuring béjakeun ka anjeun, aya anu langkung hébat ti Bait Allah aya di dieu. 7 Sareng upami anjeun terang naon ieu hartosna, 'Kuring mikahayang rahmat, sareng sanes pangorbanan,' anjeun moal ngutuk jalma teu boga dosa.

Yesaya 1: 10-17 (ESV)

10 Dangukeun pangandika PANGERAN,
anjeun penguasa Sodom!
Dangukeun piwulang Gusti urang,
anjeun jalma Gomora!
11 "Naon pikeun kuring nyaéta réa pangorbanan anjeun?
saur PANGERAN
;
Kuring parantos nyukupan kurban beuleuman domba domba
sareng gajih sato galak
;
Abdi henteu resep getih banténg,
atanapi domba, atanapi domba
.
12 "Nalika anjeun sumping ka payuneun kuring,
saha anu parantos meryogikeun anjeun
ieu trampling tina pangadilan kuring?
13 Teu bawa deui kurban anu sia-sia;
menyan mangrupakeun nistha pikeun kuring.
Bulan anyar sareng Sabat sareng panggero konvénsi—
Abdi henteu tiasa nahan kamaksiatan sareng majelis anu solem
.
14 Bulan énggal anjeun sareng salametan anu ditunjuk
jiwa kuring hate
;
aranjeunna parantos janten beban kuring;
Abdi capé ngabandungan aranjeunna.
15 Nalika anjeun nyebarkeun leungeun anjeun,
Kuring bakal nyumputkeun panon kuring ti anjeun;
sanaos anjeun seueur sholat,
Abdi moal ngupingkeun;
leungeun anjeun pinuh ku getih.
16 Ngumbah awak sorangan; nyucikeun diri;
ngaleupaskeun jahat tina kalakuan anjeun ti payuneun panon kuring;
liren ngalakukeun kajahatan
,
17 diajar ngalakukeun kahadean;
milarian kaadilan,
bener penindasan;
mawa kaadilan pikeun budak teu boga bapa,
ngadu alesan randa

Yesus ngabayangkeun Hukum

Yesus sareng murid-muridna damel dina Sabat

Markus 2: 23-28 (ESV) - Dina hiji Sabat anjeunna badé ngalangkungan kebon gandum, sareng nalika aranjeunna jalan, murid-muridna mimiti metik gandum. Sareng urang Parisi nyarios ka anjeunna, "Tingali, naha aranjeunna ngalakukeun anu henteu sah dina Sabat? " Saur anjeunna ka aranjeunna, "Naha anjeun henteu kantos maca naon anu dilakukeun ku Daud, nalika anjeunna peryogi sareng kalaparan, anjeunna sareng jalma-jalma anu barengan anjeunna: kumaha anjeunna lebet ka Bait Allah, dina jaman Imam Agung Abiatar, sareng tuang roti tina Ayana, wanu éta henteu sah pikeun anu mana waé tapi imam pikeun tuang, sareng ogé masihan ka anu saha sareng anjeunna? " Sareng saurna ka aranjeunna, "Sabat didamel kanggo manusa, sanés manusa pikeun SabatJanten Putra Manusa anu kawasa bahkan Sabat. "

Mateus 12: 1-8 (ESV) - Dina waktos éta Yesus ngalangkungan kebon gandum dina Sabat. Murid-muridna lapar, sareng aranjeunna mimiti metik gandum sareng tuang. Tapi basa urang Parisi ningali éta, aranjeunna nyarios ka anjeunna, "Tingali, murid-murid anjeun ngalakukeun anu teu halal dilakukeun dina Sabat. " Saur anjeunna ka aranjeunna, "Naha anjeun henteu acan maca naon anu dilakukeun ku Daud nalika anjeunna kalaparan, sareng jalma-jalma anu aya sareng anjeunna: kumaha anjeunna lebet ka bumi Allah sareng tuang roti anu Hadir, anu henteu sah pikeun anjeunna tuang ogé pikeun jalma anu aya sareng anjeunna, tapi ngan ukur pikeun para pandita? Atanapi anjeun henteu acan maca dina Hukum kumaha dina Sabat imam-imam di Bait Allah najiskeun Sabat sareng teu aya salahna? Abdi ngawartosan anjeun, hal anu langkung ageung tibatan Bait Allah aya di dieu. Sareng upami anjeun terang naon hartosna ieu, Abdi hoyong rahmat, sareng sanés pangorbanan, 'anjeun moal ngahukum anu teu boga kasalahan. Pikeun Putra Manusa nyaéta gusti Sabat. "

Lukas 6: 1-5 (ESV) - Dina dinten Sabat, nalika anjeunna ngalangkungan kebon gandum, murid-muridna metik sareng tuang sababaraha gandum, ngusapan kana panangan. Tapi sababaraha urang Parisi nyarios, "Naha anjeun ngalakukeun anu henteu halal dilakukeun dina Sabat? " Sareng Yesus ngawaler aranjeunna, "Naha anjeun henteu acan maca naon anu dilakukeun ku Daud nalika anjeunna lapar, anjeunna sareng jalma-jalma anu aya sareng anjeunna: kumaha anjeunna lebet ka bumi Allah sareng nyandak sareng tuang roti anu Hadir, anu henteu sah pikeun saha waé kecuali para imam anu didahar, sareng ogé masihan ka anu sareng anjeunna? " Sareng saurna ka aranjeunna, "Putra Manusa nyaéta gusti Sabat. "

Yohanes 5: 16-17 (ESV) - Sareng ieu sababna urang Yahudi nganiaya Yesus, sabab anjeunna ngalakukeun hal-hal ieu dina Sabat. Tapi Yesus waler ka aranjeunna, "Rama abdi damel dugi ka ayeuna, sareng abdi nuju damel. "

Yohanes 9:16 (ESV) - Sababaraha urang Parisi nyarios, "Jalma ieu sanés ti Allah, sabab anjeunna henteu ngajaga Sabat. " Tapi anu sanés nyarios, "Kumaha carana jalma anu ngalakukeun dosa ngalakukeun tanda-tanda kitu?" Sareng aya perpecahan diantara aranjeunna.

Yesus nyatakeun sadayana tuangeun bersih

Markus 7: 15-23 (ESV) - Teu aya diluar jalma anu ku lebet ka anjeunna tiasa najiskeun anjeunna, tapi hal-hal anu kaluar tina hiji jalma anu najiskeunana. " Sareng nalika anjeunna lebet ka imah sareng ngantunkeun jalma-jalma, murid-muridna naroskeun ka anjeunna ngeunaan pasemon éta. Sareng saur anjeunna ka aranjeunna, "Maka naha anjeun ogé henteu ngarti? Naha anjeun henteu ningali yén naon waé anu asup ka jalma ti luar moal tiasa najiskeun anjeunna, kumargi éta lebet sanés haténa tapi beuteungna, sareng diusir? ” (Maka anjeunna nyatakeun sadayana tuangeun bersih.) Sareng anjeunna nyarios, "Naon anu kaluar tina hiji jalma anu najiskeun anjeunna. Kusabab ti jero, kaluar tina manah manusa, kaluar pikiran jahat, immorality seksual, maling, rajapati, zinah, coveting, jahat, tipu daya, sensualitas, dengki, fitnah, sombong, kabodoan. Sagala perkara jahat ieu asalna ti jero, sareng najiskeun jalma. "

Lukas 11: 37-41 (ESV) - Nalika Yesus nyarios, aya urang Parisi nyungkeun anjeunna tuang sareng anjeunna, janten anjeunna lebet sareng calik dina méja. Urang Parisi heran ningali yén anjeunna henteu ngumbah heula sateuacan tuang. Sareng Gusti nyarios ka anjeunna, "Ayeuna anjeun urang Parisi ngabersihan bagian luar cangkir sareng piring, tapi di jero anjeun pinuh ku sarakah sareng kajahatan. Anjeun olohok! Naha anjeunna anu ngadamel luar henteu ngajantenkeun jero ogé? Tapi pasihan zakat kana hal-hal anu aya dina jero, sareng tingali, sadayana beresih pikeun anjeun.

Yesus ngajarkeun ngalawan kekerasan

Mateus 5: 38-39 (ESV) - "Anjeun parantos ngadangu yén cenah, 'Soca for a eye and a tooth for a tooth.' Tapi kuring nyarios ka anjeun, Entong nolak anu jahat. Tapi upami aya anu nyabak pipi anjeun anu katuhu, giliran anu sanésna ogé.

Mateus 5: 43-45 (ESV) 43 "Anjeun parantos nguping yén cenah, 'Anjeun kedah bogoh ka tatangga sareng benci ka musuh anjeun.' 44 Tapi kuring nyarios ka anjeun, Cinta musuh anjeun sareng doakeun pikeun jalma anu nganiaya anjeun, 45 supados anjeun tiasa janten putra Rama anjeun anu di sawarga. Pikeun anjeunna ngajadikeun panonpoe naék kana jalma jahat sareng anu alus, sareng masihan hujan ka jalma-jalma adil sareng jalma-jalma anu teu adil.

Mateus 26:52 (ESV) - Maka Yesus nyarios ka anjeunna, "Pasangkeun pedang anjeun deui kana tempatna. Pikeun sadayana anu nyandak pedang bakal binasa ku pedang.

Lukas 6: 27-31, 36 (ESV) - "Tapi kuring nyarios ka anjeun anu nguping, Tresna ka musuh anjeun, berbuat baiklah kepada yang membenci Anda, berkahlah yang mengutuk Anda, doakeun pikeun anu nyiksa anjeun. Ka jalma anu nyabak pipi anjeun, nawiskeun anu sanés ogé, sareng ti anu nyandak jubah anjeun ulah nahan tunika anjeun ogé. Pasihkeun ka saha waé anu nyungkeun ti anjeun, sareng ti anu nyandak barang anjeun tong dipénta deui. Sareng sakumaha anu anjeun pikahoyong yén batur bakal dilakukeun ka anjeun, kitu ogé ka aranjeunna ... Janten welas asih, sapertos Rama anjeun anu welas asih.

Yesus overrides hukum ngeunaan cerai

Markus 10: 2-12 (ESV) - Sareng urang Parisi datang sareng pikeun nyobaan anjeunna naros, "Naha halal pikeun lalaki pikeun megatkeun pamajikanana?" Anjeunna ngawaler ka aranjeunna, "Naon anu diparéntahkeun ku Musa ka anjeun? " Ceuk maranehna, "Musa ngantunkeun saurang lalaki nyerat sertipikat cerai sareng ngusir anjeunna. " Sareng Yesus nyarios ka aranjeunna, "Kusabab karasa anjeun manah anjeunna nyerat paréntah ieu ka anjeun. Tapi ti mimiti diciptakeun, 'Gusti ngadamel aranjeunna jalu sareng bikang.' 'Ku sabab kitu lalaki bakal ninggalkeun bapak sareng indungna sareng ngiket pamajikanana, sareng duaan bakal janten hiji daging.' Janten aranjeunna sanés deui duaan tapi hiji daging. Naon sababna Gusti parantos ngagabung, ulah manusa pisah. " Sareng di bumi murid-murid naros deui ka anjeunna perkawis hal ieu. Sareng saurna ka aranjeunna, "Saha anu megatkeun pamajikanana sareng nikah ka anu sanés, zina ngalawan anjeunna, sareng upami anjeunna megatkeun salakina sareng nikah ka anu sanés, anjeunna zinah. "

Mateus 5: 31-32 (ESV) - "Dicarioskeun ogé, 'Saha anu megatkeun pamajikanana, sina mikeun sertipikat cerai.' Tapi kuring nyarios ka anjeun yén saha waé anu megat pamajikanana, kecuali dina dasar maksiat seksual, ngajantenkeun anjeunna salingkuh, sareng saha waé anu nikah ka awéwé anu dipegatkeun, salingkuh.

Mateus 19: 3-9 (ESV) - Sareng urang Parisi sumping ka anjeunna sareng ngajajal anjeunna ku naros, "Naha halal pikeun megatkeun pamajikan pikeun naon waé?" Anjeunna ngawaler, "Naha anjeun teu acan maca yén anjeunna anu nyiptakeun aranjeunna ti mimiti ngajantenkeun aranjeunna lalaki sareng awéwé, sareng saurna, 'Ku sabab kitu manusa bakal ninggalkeun bapa sareng indungna sareng tetep pageuh ka pamajikanana, sareng duanana bakal janten hiji daging '? Janten aranjeunna sanés deui duaan tapi hiji daging. Naon sababna Gusti parantos ngagabung, ulah manusa pisah. " Aranjeunna nyarios ka anjeunna, "Naha kunaon Musa maréntahkeun hiji masihan sertipikat cerai sareng ngantepkeun anjeunna angkat?" Anjeunna nyarios ka aranjeunna, "Kusabab anjeun karasa haté Musa ngijinkeun anjeun megatkeun pamajikan anjeun, tapi ti mimiti éta henteu kitu. Sareng kuring nyarios ka anjeun: sakur anu megatkeun pamajikanana, kajaba pikeun jina, sareng nikah ka anu sanés, ngalaksanakeun zinah. "

Lukas 16:18 (ESV) - “Saha waé anu megat pamajikanana sareng nikah ka anu sanés ngalaksanakeun zinah, Sareng saha anu kawin ka awéwé anu salaki ti salakina, salingkuh.

Yesus ngajar teu nangtoskeun

Mateus 7: 1-5 (ESV) - “Hakim henteu, yén anjeun moal ditilikPikeun ku hukuman anjeun ngucapkeun anjeun bakal dihukum, sareng ku ukuran anu anjeun anggo éta bakal diukur ka anjeun. Naha anjeun ningali bintik-bintik anu aya dina panon lanceuk anjeun, tapi henteu perhatoskeun log anu aya dina panon anjeun nyalira? Atanapi kumaha anjeun tiasa nyarios ka lanceuk anjeun, 'Hayu atuh candak corétan éta tina panon anjeun,' upami aya balok dina soca anjeun nyalira? Anjeun jalma munafik, mimitina cabut kaluar tina panon anjeun nyalira, teras anjeun bakal ningali sacara jelas pikeun ngaluarkeun bintik tina panon lanceuk anjeun.

Lukas 6: 37-38 (ESV) - “Hakim henteu, sareng anjeun moal diadili; henteu ngutuk, sareng anjeun moal dikutuk; hampura, sareng anjeun bakal dihampura; mikeun, sareng éta bakal dipasihkeun ka anjeun. Ukuran anu saé, diteken, dioyagkeun, dilangkungan, bakal dilebetkeun kana pangkonan anjeun. Pikeun ku ukuran anu anjeun anggo éta bakal diukur deui ka anjeun. "

Paréntah tambahan Yesus

Paréntah Yesus, sapertos anu dijelaskeun dina Mateus bab 5-7 perkawis ngagaduhan haté anu murni sareng tingkah polah anu séhat. Hal-hal anu ngaliput ieu sapertos ambek (Mt 5: 21-26), hawa nafsu (Mt 5: 27-30), cerai (Mt 5: 31-32), sumpah (Mt 5: 33-37), pamales kanyeri (Mt 5: 38-42), musuh anu mikanyaah (Mt 5: 43-48), masihan ka anu peryogi (Mt 6: 1-4), ngadoa (Mt 6: 5-13), ngahampura (Mt 6:14), puasa (Mt 6: 16-18), hariwang (Mt 6: 25-34), ngahukum batur (Mat 7: 1-5), aturan emas (Mat 7: 12-14), sareng ngahasilkeun buah (Mat 7: 15-20 )

Sababaraha paragraf di luhur mangrupikeun potongan tina ebook, The Law, the Saturday and New Covenant Christian, Sir. Anthony Buzzard, dipaké kalayan idin

PDF Download: https://focusonthekingdom.org/articles_/sabbathbook.pdf?x49874