John 1 Interlinear
John 1 Interlinear

John 1 Interlinear

Naon anu Nyarios Yunani?

Tarjamahan basa Inggris biasana ditarjamahkeun dina bias ngadukung teologi trinitary. Pikeun kéngingkeun ideu anu langkung jelas ngeunaan naon anu sabenerna diucapkeun ku Yunani, téks Yunani pikeun Yohanes 1: 1-4, 14 disayogikeun di handap ieu dituturkeun ku tarjamahan Literal sareng Interprétatip tina basa Yunani. 

Yohanes 1: 1-4, 14 (NA28)

1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

3 πάντα διʼ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. γέγονεν

4 αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων ·

14 Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.

Tabel Interlinear, Yohanes 1: 1-4, 14

Ieu mangrupikeun kecap pikeun tabel interlinear kecap sareng tarjamahan Yunani, Inggris, Parsings sareng definisi leksikon unggal kecap (Kamus Yunani-Inggris singket tina Anyar Perjanjian, Barclay Newman, ditambahan ku BDAG)

Yunani

tarjamahan

Parsing

kekecapan

1 ..

1 in

Preposisi Ngatur Dative

en - persiapan kalayan dat. di, asup, di; caket, ku, sateuacan; diantara, jero; ku, jeung

..

dina mimiti

Nomina, Dative, Feminin, Tunggal

bahtera - mimiti, kahiji

..

ieu

Kecap pagawéan, henteu sampurna, Aktip, Indikator, Jalma ka-3, Singular

ēn - janten, aya; kajadian, laksanakeun; hirup; tempatna di; tetep, cicing; sumping

nu

Determiner, Nomominatif, maskulin, Singular

ho - éta; ieu eta; anjeunna, manehna, éta

ος

kecap

Noun, Nomominatif, maskulin, Singular

logos - aya anu nyarios (sapertos kecap; nyarios; pesen, ngajar; ngobrol, ngobrol; nalar

αί

jeung

Ditéang

kai - sareng; teras, teras; tapi, acan, kumaha oge; ogé, malah, kitu ogé

nu

Determiner, Nomominatif, maskulin, Singular

ho - éta; ieu eta; anjeunna, manehna, éta

ος

kecap

Noun, Nomominatif, maskulin, Singular

logos - aya anu nyarios (sapertos kecap; nyarios; pesen, ngajar; ngobrol, ngobrol; nalar

..

ieu

Kecap pagawéan, henteu sampurna, Aktip, Indikator, Jalma ka-3, Singular

ēn - janten, aya; kajadian, laksanakeun; hirup; tempatna di; tetep, cicing; sumping

..

kapayuneun

Preposisi Ngatur Akusatif

pro - (gen.) Ka, pikeun; (dat.) dina, di, caket, ku; (acc.) kana, nuju; kalayan; supados; ngalawan

..

nu

Determiner, Accusative, maskulin, Singular

asup kaakal - éta; ieu eta; anjeunna, manehna, éta

..

Allah

Noun, Accusative, maskulin, Singular

teon - Gusti

αί

jeung

Ditéang

kai - sareng; teras, teras; tapi, acan, kumaha oge; ogé, malah, kitu ogé

..

Allah

Noun, Nomominatif, maskulin, Singular

teon - Gusti

..

ieu

Kecap pagawéan, henteu sampurna, Aktip, Indikator, Jalma ka-3, Singular

ēn - janten, aya; kajadian, laksanakeun; hirup; tempatna di; tetep, cicing; sumping

nu

Determiner, Nomominatif, maskulin, Singular

ho - éta; ieu eta; anjeunna, manehna, éta

ος

kecap

Noun, Nomominatif, maskulin, Singular

logos - aya anu nyarios (sapertos kecap; nyarios; pesen, ngajar; ngobrol, ngobrol; nalar

2 οὗτος

2 ieu

Kata ganti, Nominasi, maskulin, Singular

houtos - ieu, ieu; anjeunna, manehna, éta

..

ieu

Kecap pagawéan, henteu sampurna, Aktip, Indikator, Jalma ka-3, Singular

ēn - janten, aya; kajadian, laksanakeun; hirup; tempatna di; tetep, cicing; sumping

..

in

Preposisi Ngatur Dative

en - persiapan kalayan dat. di, asup, di; caket, ku, sateuacan; diantara, jero; ku, jeung

..

dina mimiti

Nomina, Dative, Feminin, Tunggal

bahtera - mimiti, kahiji

..

kapayuneun

Preposisi Ngatur Akusatif

pro - (gen.) Ka, pikeun; (dat.) dina, di, caket, ku; (acc.) kana, nuju; kalayan; supados; ngalawan

..

nu

Determiner, Accusative, maskulin, Singular

asup kaakal - éta; ieu eta; anjeunna, manehna, éta

..

Allah

Noun, Accusative, maskulin, Singular

teon - Gusti

3 α

3 sadaya

Kecap sipat, Nominatif, Neuter, Jamak

teu - (1) tanpa aya tulisan masing-masing, unggal (pl. Sadayana); unggal jenis; sadayana, pinuh, mutlak, pangageungna; (2) kalayan tulisan sacara gembleng, gembleng; sadayana; (3) dulur, sadayana

διʼ

ngaliwatan (ku cara)

Preposisi Ngatur Genitive

dia - (1) gén ngaliwatan, ku cara, ku; salilana, sapanjang; ngaliwatan, diantara, sapanjang; (2) acc. kusabab, dina akun tina, demi; ngaliwatan, ku (jarang); ku alatan éta, pikeun alesan ieu

αὐτοῦ

ieu

Kata ganti, Genitif, maskulin, tunggal, jalma ka-3

mobil - diri, sorangan, bahkan, pisan; dipiheulaan ku tulisan anu sarua; salaku jalma katilu pro. anjeunna, manehna, éta

,ο,

éta disababkeun-to-jadi

Vérba, Aorist, Pertengahan, Indikator, Jalma ka-3, Singular

ginomai - ngakibatkeun janten ("gen" -erate), nyaéta (refleksif) janten (janten), dianggo kalayan lintang anu hébat (literal, kiasan, intensif, sareng sajabana): - timbul, dirakit, janten (-datang, -kalah, -kudu sorangan), dibawa (lulus), (jadi) datang (lulus)

αί

jeung

Ditéang

kai - sareng; teras, teras; tapi, acan, kumaha oge; ogé, malah, kitu ogé

..

kapisah

Preposisi Ngatur Genitive

chōris - (1) olahan. kalayan gén. tanpa, sajaba ti, tanpa hubunganana, sajaba ti, salian ti; (2) sateuacanna. kapisah, ku nyalira

αὐτοῦ

ieu

Kata ganti, Genitif, maskulin, tunggal, jalma ka-3

mobil - diri, sorangan, bahkan, pisan; dipiheulaan ku tulisan anu sarua; salaku jalma katilu pro. anjeunna, manehna, éta

,ο,

éta disababkeun-to-jadi

Vérba, Aorist, Pertengahan, Indikator, Jalma ka-3, Singular

ginomai - ngakibatkeun janten ("gen" -erate), nyaéta (refleksif) janten (janten), dianggo kalayan lintang anu hébat (literal, kiasan, intensif, sareng sajabana): - timbul, dirakit, janten (-datang, -kalah, -kudu sorangan), dibawa (lulus), (jadi) datang (lulus)

οὐδὲ

teu

Kecap katerangan

kuno - henteu, atanapi, sareng henteu

ἕν

hiji

Kecap sipat, Nominatif, Neuter, Singular

heuh - hiji; a, an, tunggal; ngan hiji

yen

Determiner, Nomominatif, maskulin, Singular

hos - saha, anu, naon, éta

 ονεν

 éta disababkeun-to-janten

Kecap Pagawéan, Sampurna, Aktip, Indikator, Jalma ka-3, Singular

ginomai - ngakibatkeun janten ("gen" -erate), nyaéta (refleksif) janten (janten), dianggo kalayan lintang anu hébat (literal, kiasan, intensif, sareng sajabana): - timbul, dirakit, janten (-datang, -kalah, -kudu sorangan), dibawa (lulus), (jadi) datang (lulus)

4 ..

4 in

Preposisi Ngatur Dative

en - persiapan kalayan dat. di, asup, di; caket, ku, sateuacan; diantara, jero; ku, sareng; kana (= είς); ka, pikeun (jarang); τῷ kalayan inf. salilana, bari, siga

ὐτῷὐτῷ

it

Kata ganti, Dative, maskulin, tunggal, jalma ka-3

mobil diri, sorangan, bahkan, pisan; dipiheulaan ku tulisan anu sarua; salaku jalma katilu pro. anjeunna, manehna, éta

..

kahirupan

Noun, Nomominatif, Feminin, Singular

zōē kahirupan

..

ieu

Kecap pagawéan, henteu sampurna, Aktip, Indikator, Jalma ka-3, Singular

ēn - janten, aya; kajadian, laksanakeun; hirup; tempatna di; tetep, cicing; sumping

αί

jeung

Ditéang

kai - sareng; teras, teras; tapi, acan, kumaha oge; ogé, malah, kitu ogé

nu

Determiner, Nomominatif, feminin, Singular

ho - éta; ieu eta; anjeunna, manehna, éta

..

kahirupan

Noun, Nomominatif, Feminin, Singular

zōē - kahirupan

..

ieu

Kecap pagawéan, henteu sampurna, Aktip, Indikator, Jalma ka-3, Singular

ēn - janten, aya; kajadian, laksanakeun; hirup; tempatna di; tetep, cicing; sumping

τὸ

nu

Determiner, Nomominatif, Néuter, Singular

ho - éta; ieu eta; anjeunna, manehna, éta

..

cahaya

Noun, Nomominatif, Neuter, Singular

phōs - lampu

..

tina

Determiner, Genitif, maskulin, jamak

ho - éta; ieu eta; anjeunna, manehna, éta

..

tina lalaki

Nomina, Genitif, maskulin, jamak

antrōpos - manusa, jalma; manusa, jalma; lalaki, salaki

   

 

14 αί

14 jeung

Ditéang

kai - sareng; teras, teras; tapi, acan, kumaha oge; ogé, malah, kitu ogé

nu

Determiner, Nomominatif, maskulin, Singular

ho - éta; ieu eta; anjeunna, manehna, éta

ος

kecap

Noun, Nomominatif, maskulin, Singular

logos - aya anu nyarios (sapertos kecap; nyarios; pesen, ngajar; ngobrol, ngobrol; nalar

..

daging

Noun, Nomominatif, Feminin, Singular

sarx - daging, awak fisik

.ο

éta disababkeun-to-jadi

Vérba, Aorist, Pertengahan, Indikator, Jalma ka-3, Singular

ginomai - ngakibatkeun janten ("gen" -erate), nyaéta (refleksif) janten (janten), dianggo kalayan lintang anu hébat (literal, kiasan, intensif, sareng sajabana): - timbul, dirakit, janten (-datang, -kalah, -kudu sorangan), dibawa (lulus), (jadi) datang (lulus)

αί

jeung

Ditéang

kai - sareng; teras, teras; tapi, acan, kumaha oge; ogé, malah, kitu ogé

..

dumuk

Vérba, Aorist, Aktip, Indikator, Jalma ka-3, Singular

skēnoō - cicing, cicing

..

in

Preposisi Ngatur Dative

en - persiapan kalayan dat. di, asup, di; caket, ku, sateuacan; diantara, jero; ku, sareng; kana (= είς); ka, pikeun (jarang)

μῖν

di urang

Kata ganti, Dative, (No Gender), Jamak, Jalma ka 1

hēmin - urang, urang

αί

jeung

Ditéang

kai - sareng; teras, teras; tapi, acan, kumaha oge; ogé, malah, kitu ogé

ασάμεθ α

urang nempo

Kata kerja, Aorist, Pertengahan, Indikator, Jalma ka-1, Jamak

teaomai - tingali, tingali; perhatoskeun, titénan; nganjang

..

nu

Determiner, Akusatif, Feminin, Tunggal

ho - éta; ieu eta; anjeunna, manehna, éta

αν

kamulyaan

Nomina, Akusatif, Feminin, Tunggal

doxa - kamulyaan, kaagungan, kaagungan (dina gen. Sering mulya); kakuatan, karajaan; muji, ngahargaan; kareueus

αὐτοῦ,

tina malah

Kata ganti, Genitif, maskulin, tunggal, jalma ka-3

mobil - diri, sorangan, bahkan, pisan; dipiheulaan ku tulisan anu sarua; salaku jalma katilu pro. anjeunna, manehna, éta

αν

kamulyaan

Nomina, Akusatif, Feminin, Tunggal

doxa - kamulyaan, kaagungan, kaagungan (dina gen. Sering mulya); kakuatan, karajaan; muji, ngahargaan; kareueus

ὡς

as

Partikel

hōs - sakumaha, éta, kumaha, ngeunaan, iraha; siga, siga

μονογενοῦς

tina unik

Kecap sipat, Genitif, maskulin, Singular

monogenēs - hiji-hijina, unik

αρὰ

ti

Preposisi Ngatur Genitive

keur - (gen.) Ti; (dat.) kalayan, sateuacan, diantara, di payuneun; (acc.) disisieun, sapanjang sisi, ku, di

τρόςατρός,

ti bapa

Noun, Genitive, maskulin, Singular

patēr - bapa

..

pinuh

Kecap sipat, Genitif, maskulin, Singular

plērēs - pinuh; lengkep; sepuh

ιτος

tina rahmat

Nomina, Genitif, Feminin, Tunggal

charis - rahmat, kahadean, rahmat, kahadean

αί

jeung

Ditéang

kai - sareng; teras, teras; tapi, acan, kumaha oge; ogé, malah, kitu ogé

ας

tina bebeneran

Nomina, Genitif, Feminin, Tunggal

alētheia - kabeneran, kabeneran; kanyataan

Tarjamahan Literal sareng Tafsir

Boh tarjamahan literal sareng interpretatif disayogikeun di handap pikeun 1 Yohanes 1: 1-3, Tarjamahan Literal mangrupikeun dumasar kana tabel antar garis anu aya dina halaman ieu. 

Yohanes 1: 1-4, 14, Tarjamahan Sastra

1 Dina awal éta Firman,

sareng Firman nuju ka Allah,

jeung Allah éta Kecap.

2 Ieu di mimitian ka Gusti.

3 Sadayana ieu éta disababkeun-to-jadi

sareng sajabina ieu disababkeun-janten teu hiji.

 Naon anu disababkeun-janten-janten 4 dina kahirupan éta,

sareng kahirupan éta terang lalaki

14 Jeung Kecap - daging - ieu disababkeun-to-jadi

sareng cicing di urang,

sareng urang ningal kamulyaan

malah kamulyaan sakumaha unik ti bapa,

pinuh ku rahmat sareng bebeneran.

Yohanes 1: 1-4, 14 Tarjamahan Tafsir

1 Awalna éta rencana,

jeung rencana ieu pertaining ka Allah,

jeung hiji hal ketuhanan éta rencana.

2 Rencana éta mimitina pertaining ka Allah.

3  Sagala hal ngaliwatan rencana ieu dijieun,

jeung sajaba ti rencana nanaon ieu dijieun.

Naon anu didamel 4 dina rencana éta hirup,

sareng kahirupan éta terang lalaki…

14 Sareng rencana éta janten daging,

sareng cicing diantara urang,

sareng kami ningali kamulyan,

kamulyaan sakumaha anu unik ti bapa,

pinuh ku rahmat sareng bebeneran.