Injil ngeunaan Rasul
Injil ngeunaan Rasul

Injil ngeunaan Rasul

Naon Injil Para Rasul?

Injil Kisah Para Rasul nyaéta Injil Yesus Kristus numutkeun buku Kisah Para Rasul. Nyaéta, Injil sakumaha anu diajarkeun sareng diwartakeun ku Rosul nalika aranjeunna kaluar ka dunya. Duanana Injil Lukas sareng Kisah Para Rasul diserat ku Lukas anu nyerat dina bubuka, "Dina buku munggaran kuring O Teofilus (hartosna Anu milari Gusti), kuring parantos ngungkulan sagala rupa anu mimiti dilakukeun sareng ngajarkeun ku Yesus, dugi ka dinten nalika anjeunna diangkat, saatos anjeunna masihan paréntah ngalangkungan Roh Suci ka rasul anu parantos dipilih. " (Rasul 1: 1-2) Rasul-rasul kritis sabab dimimitian dimana Injil Lukas lirén sareng angkatna Kristus. 

Nalika nyandak ajaran, da'wah, sareng piwuruk tina buku Kisah Para Rasul, urang jelas ningali Injil anu dipercaya sareng diajarkeun ku Rosul. Mimiti aya outline doktrin dasar anu disayogikeun. Teras urang mimitian ku sababaraha ayat dina bab terakhir dina Lukas sareng langsung kana kasaksian Rosul. Hayu urang tingali naon anu dikerjakeun ku Kristus panginten Injil ngeunaan ieu nalika urang ningali kasaksian langsung ti Rosul anu dimana dipilih ku Al Masih. Ayat anu aya hubunganana aya dina English Standard Version (ESV) kacuali nyatet anu sanésna.

Gariswanci Ajaran Injil dina Rasul 

Garis tina doktrin inti inti anu ditetepkeun ku Rasul disayogikeun ieu di handap. Ieu saluyu sareng Ibrani 6: 1-8 anu ngagariskeun ajaran dasar iman. 

1. Titik awal: (doktrin dasar) Kristus 

Rasul 1: 3, Rasul 2: 22-36, Rasul 3: 13-15, 18-26, Rasul 4: 10-12. Rasul 4: 24-31, Rasul 5: 30-32, Rasul 5:42, Rasul 7:56, Rasul 9: 20-22, Rasul 10: 36-46, Rasul 11:23, Rasul 13: 23-24, Rasul 13: 30-35, Rasul 13: 36-41, Rasul 17: 3, Rasul 17: 30-31

2. Tobat tina padamelan maot sareng iman ka Gusti Allah

Kisah 2:38, Kis 3: 26, Kis 7: 44-53, Kis 11:18, Kis 14:15, Kis 17: 24-31, Kis 20:21, Kis 26: 18-20

 3. Pitunjuk ngeunaan baptisan (Turun kana baptisan + baptisan dina Roh Suci)

Rasul 2:38, Rasul 8:12, Rasul 8: 14-18, Rasul 8: 36-39, Rasul 9: 17-18, Kis 10: 44-48, Kis 11: 15-18, Kis 17: 31- 34, Rasul 18: 8, Rasul 19: 2-6, Rasul 22:16

4. Peletakan leungeun

Kis 6: 6, Kis 8: 17-18, Kis 9: 12-18, Kis 13: 3, Kis 19: 6, Kis 28: 8

5. Narima Roh Suci, ngicap kado sawarga, ngicap pangandika anu saé ku Gusti sareng kakawasaan jaman anu bakal datang

Kis 1: 5, Kis 1: 7, Kis 2: 1-4, Kis.2: 15-18, Kis.2: 33, Kis.2: 38-42, Kis 8: 14-19, Kis 10: 44-47, Rasul 19: 6  

Dina basa Yunani, "kecap anu saé" mangrupikeun "pangucapan anu saé" pikeun basa-basa sapertos, "ngalaman pangucap anu saé Gusti"

6. Bangkitna mayit (kalebet Karajaan Allah)

Kis 1: 3, Kis 1: 6-7, Kis 1: Kis. 11, Rasul 4: 2-8, Rasul 12: 14-22, Rasul 19:8, Kis 20:25

7. Pangadilan anu langgeng

Rasul 2: 19-21, Rasul 3:21, Rasul 10:42, Rasul 17: 30-31, Rasul 24:15

Ibrani 6: 1-8 (Aramaic Peshitta, Lamsa)

1  Ku alatan éta, hayu urang ninggalkeun kecap dasar Kristus, sarta hayu urang nuluykeun ka kasampurnaan. Naha anjeun deui nempatkeun dasar sejen pikeun tobat tina amal kaliwat jeung pikeun iman ka Allah? 2 Jeung pikeun doktrin baptisms jeung pikeun numpangkeun leungeun jeung pikeun jadian tina maot jeung pikeun judgment langgeng? 3 Upami Gusti ngijinkeun, urang bakal ngalakukeun ieu. 4  Tapi ieu teu mungkin pikeun jalma anu geus sakali geus dibaptis 5 jeung geus sakecap tina kurnia ti sawarga jeung geus narima Roh Suci, jeung geus sakecap pangandika Allah jeung kakawasaan dunya nu bakal datang, 6 Pikeun, pikeun maranehna dosa deui jeung jadi renewed deui ku tobat, maranéhanana crucify Putra Allah kadua kalina jeung nempatkeun manéhna muka éra. 7 Pikeun bumi nu inuman dina hujan nu ragrag abundantly ka dinya, jeung brings mudik bumbu mangpaat pikeun maranéhanana pikeun saha eta dibudidayakan, narima berkah ti Allah; 8 Tapi lamun kudu ngahasilkeun cucuk jeung briers eta ditolak jeung teu jauh ti keur dikutuk; sarta ahirna pepelakan ieu bakal kaduruk. 

Bagéan 1, Prakata pikeun Kamentrian

Lukas 24: 45-49, Pitunjuk ti Al Masih

45 Teras anjeunna muka pikiran aranjeunna pikeun ngartos kana Kitab Suci, 46 sareng nyarios ka aranjeunna, "Kitu tulisannana, yén Al Masih kedah sangsara sareng dina dinten katilu gugah tina maot, 47 sareng yén tobat pikeun ngahampura dosa kedah dibewarakeun dina jenenganana ka sadaya bangsa, mimitian ti Yerusalem. 48 Anjeun saksi tina hal ieu. 49 Sareng, Kami ngirimkeun janji Rama ka anjeun. Tapi cicing di kota dugi ka dipakena kakuatan ti luhur. "

Kisah 1: 1-11, Bubuka Rasul

1 Dina buku anu mimiti, O Teofilus, kuring parantos ngungkulan sagala rupa anu mimiti dilakukeun sareng diajar ku Yesus, 2 dugi ka dinten anjeunna diangkat, saatos anjeunna masihan paréntah ngaliwatan Roh Suci ka rasul saha anjeunna parantos milih. 3 Anjeunna nampilkeun dirina hirup ka aranjeunna saatos kasiksa ku seueur buktos, nembongan ka aranjeunna salami opat puluh dinten na nyarioskeun perkawis karajaan Allah. 4 Sareng nalika cicing sareng aranjeunna anjeunna maréntahkeun aranjeunna henteu angkat ti Yérusalém, tapi ngantosan janji Bapa, anu, saurna, "anjeun nguping ti kuring; 5 pikeun Yohanes ngabaptis ku cai, tapi anjeun bakal dibaptis ku Roh Suci moal sababaraha dinten ti ayeuna. " 6 Janten nalika aranjeunna parantos ngariung, aranjeunna naros ka anjeunna, "Gusti, naha anjeun ayeuna bakal mulangkeun karajaan ka Israél? " 7 Saur anjeunna ka aranjeunna, "Sanés anjeun terang waktos atanapi musim anu parantos ditangtoskeun ku Rama ku kakawasaanana nyalira. 8 Tapi anjeun bakal nampi kakawasaan nalika Roh Suci sumping ka anjeun, sareng anjeun bakal janten saksi kuring di Yerusalem sareng di sadaya Yudea sareng Samaria, dugi ka tungtung bumi. " 9 Sareng nalika anjeunna nyarioskeun hal-hal ieu, nalika aranjeunna ningali, anjeunna diangkat, sareng awan nyandak anjeunna tina panonna. 10 Sareng nalika aranjeunna neuteup ka sawarga nalika Anjeunna angkat, lah, aya dua jalma nangtung ku aranjeunna nganggo jubah bodas, 11 sareng nyarios, "Urang Galiléa, naha anjeun nangtung ningali ka sawarga? Yesus ieu, anu diangkat ti anjeun ka sawarga, bakal sumping dina cara anu sami sareng anjeun ningali anjeunna lebet ka sawarga. "

Bagéan 2, Poé Pentakosta 

Kisah 2: 1-13, Nyurahanna Roh Suci

1 Nalika dinten Pentakosta dugi, aranjeunna sadayana sasarengan di hiji tempat. 2 Sareng ujug-ujug aya ti sorga aya sora siga angin ngahiliwir, sareng éta ngeusi sakumna bumi tempat aranjeunna linggih. 3 Sareng ngabagi létah siga seuneu némbongan ka aranjeunna teras ngagantung kana masing-masing. 4 Sareng aranjeunna sadayana dipinuhan ku Roh Suci sareng mimiti nyarios dina basa séjén nalika Roh masihan aranjeunna nyarios. 5 Ayeuna aya di Yerusalem anu cicing, jalma-jalma anu taat ti unggal nagara handapeun langit. 6 Sareng sora ieu rame seueur anu ngariung, sareng aranjeunna bingung, sabab masing-masing nguping aranjeunna nyarios ku basa sorangan. 7 Sareng aranjeunna héran sareng heran, pokna, "Naha henteu sadayana ieu anu nyarios Galiléa? 8 Sareng kumaha urang nguping, masing-masing dina basa indungna nyalira? 9 Parthians sareng Medes sareng Elamites sareng padumuk Mesopotamia, Yudea sareng Kapadokia, Ponto sareng Asia, 10 Frigia sareng Pamfilia, Mesir sareng bagéan Libya milik Kiréna, sareng anu datang ti Roma, 11 boh urang Yahudi boh urang Yahudi, urang Kreta sareng urang Arab - urang nguping aranjeunna nyarioskeun dina basa urang sorangan ngeunaan perkawis-perkawis anu dikerjakeun ku Gusti. " 12 Sareng sadayana héran sareng bingung, nyarios ka anu sanés, "Naon ieu hartosna?" 13 Tapi batur nyindiran ngomong, "Aranjeunna dieusian anggur anyar."

Kisah 2: 14-21, Peter ngadugikeun nabi Joel

14 Tapi Pétrus, nangtung sareng anu sawelas, nyaring sora anjeunna sareng nyarios ka aranjeunna: "Urang-urang Yudea sareng sadayana anu dumuk di Yerusalem, bejakeun ieu terang ka anjeun, sareng ngupingkeun pangandika kuring. 15 Pikeun jalma-jalma ieu henteu mabok, sapertos anu anjeun anggap, sabab éta ngan ukur jam katilu beurang. 16 Tapi ieu anu diucapkeun ku nabi Joel:
17 " 'Sareng dina dinten-dinten akhir bakalan janten, Gusti nyatakeun, yén kuring bakal tuang Roh abdi ka sadaya jalma, sareng putra-putri anjeun bakal ramalan, sareng nonoman anjeun bakal ningali visi, sareng sepuh anjeun bakal ngimpi impian; 18 malah ka abdi-abdi lalaki sareng abdi-abdi awéwé di jaman éta Kuring bakal ngucurkeun Roh abdi, sareng aranjeunna bakal nubuat. 19 Sareng kuring bakal nunjukkeun kaajaiban di langit di luhur sareng tanda-tanda di bumi di handap, getih, sareng seuneu, sareng baham haseup; 20 panonpoé bakal ngancik kana gelap sareng bulan janten getih, sateuacan dinten Gusti sumping, dinten anu hébat sareng megah. 21 Sareng bakal kajantenan yén saha waé anu nganuhunkeun kana nami Gusti bakal disalametkeun.'

Kisah 2: 22-28, Pétrus ngahutbah kabangkitan

22 "Urang Israil, ngupingkeun kecap ieu: Yesus tina Nasaret, saurang lalaki anu dibuktoskeun ka anjeun ku Gusti kalayan karya-karya perkasa sareng kaajaiban sareng tanda-tanda anu ku Gusti dilakukeun ku anjeunna di satengahing anjeun, sakumaha anjeun terang— 23 Yesus ieu, diserenkeun numutkeun rencana pasti sareng pangetahuan Allah, anjeun disalib sareng dipaehan ku panangan jalma anu henteu patuh hukum. 24 Gusti diangkat anjeunna, ngaleungitkeun pikasieuneun maot, sabab teu mungkin pikeun anjeunna dicekel ku éta. 25 Pikeun Daud nyarioskeun perkawis anjeunna, "'Kuring ningali Gusti salawasna aya dihareupeun kuring, sabab anjeunna aya di sisi katuhu kuring anu kuring henteu oyag; 26 ku sabab kitu haté kuring bungah, sareng létah kuring bungah; daging kuring ogé bakal cicing dina harepan. 27 Pikeun anjeun moal ngantunkeun jiwa abdi ka Hades, atanapi henteu masihan Suci anjeun ningali korupsi. 28 Anjeun parantos terangeun ka kuring jalan kahirupan; anjeun bakal ngajantenkeun kuring pinuh ku kabungah ku ayana anjeun. '

Kisah 2: 29-36, Pétrus ngahutbah, "Gusti parantos ngadamel anjeunna (Yesus) duanana Gusti sareng Kristus"

29 "Saderek, kuring tiasa nyarios ka anjeun kalayan percaya diri ngeunaan patriark Daud yén anjeunna duanana maot sareng dikubur, sareng makam na aya di urang dugi ka ayeuna. 30 Janten nabi, sareng terang yén Gusti parantos sumpah kalayan sumpah ka anjeunna yén anjeunna bakal netepkeun salah saurang turunanana dina tahta na, 31 anjeunna tipayun sareng nyarios ngeunaan kebangkitan Kristus, yén anjeunna henteu ditingalkeun ka Hades, ogé dagingna henteu ningali korupsi. 32 Yesus Yesus ieu diangkat ku Gusti, sareng urang sadayana kasaksi. 33 Maka diangkat jadi panangan katuhu Allah, sareng nampi ti Rama janji Roh Suci, anjeunna parantos ngucurkeun ieu yén anjeun sorangan anu ningali sareng nguping. 34 Pikeun Daud henteu angkat ka langit, tapi anjeunna nyalira nyarios, "'Gusti nyarios ka Gusti abdi," Linggih di beulah katuhu kuring, 35 dugi ka ngajantenkeun musuh-musuh anjeun jadi tumbak sikil anjeun. "' 36 Janten sadayana kulawarga Israil terang pasti yén Allah parantos ngajantenkeun anjeunna janten Gusti sareng Kristus, Isa ieu anu anjeun nyalibkeun. "

Rasul 2: 37-43, Doktrin Para Rasul

 37 Ayeuna nalika aranjeunna ngupingkeun ieu, aranjeunna dipotong dina manah, teras nyarios ka Petrus sareng sésa rasul anu lain, "Para sadulur, naon anu kudu urang laksanakeun?" 38 Sareng Pétrus nyarios ka aranjeunna, "tobat sareng dibaptiskeun masing-masing dina nami Isa Al Masih pikeun pangampunan dosa-dosa anjeun, sareng anjeun bakal nampi kurnia Roh Suci. 39 Kusabab jangji pikeun anjeun sareng murangkalih anjeun sareng sadayana anu jauh, saha waé anu disaur ku Pangéran Allah urang pikeun dirina. " 40 Sareng ku seueur kecap sanésna anjeunna nyakseni sareng teras ngadorong aranjeunna, nyarios, "Nyalametkeun diri anjeun tina generasi bengkok ieu. " 41 Janten anu nampi pangandika na dibaptis, sareng aya anu nambihan dinten éta sakitar tilu rébu jiwa. 42 Sareng aranjeunna bakti diri ka ajaran rasul sareng silaturahmi, dugi ka ngabagi roti sareng solat. 43 Sareng kasieunan sumping ka unggal jalma, sareng seueur kaajaiban sareng tanda anu dilakukeun ngalangkungan para rasul. 

Bagéan 3, Pétrus da'wah ka urang Yahudi

Kisah 3: 13-26, Pétrus ngawartakeun di palabuan Solomon

13 Dewa Ibrahim, Dewa Ishak, sareng Daud Yakub, Allah karuhun urang, muji ka hamba-Na Isa, saha anu anjeun serahkeun sareng ditolak di payuneun Pilatus, nalika anjeunna mutuskeun pikeun ngaleupaskeun anjeunna. 14 Tapi anjeun nolak Anu Suci sareng Anu Maha Suci, sareng nyungkeun pembunuhan kanggo dipasihan ka anjeun, 15 sareng anjeun maéhan Pangarang kahirupan, anu ku Gusti Allah dihirupkeun ti nu maraot. Pikeun ieu kami saksi16 Sareng namina - ku iman ka namina - parantos ngajantenkeun lalaki ieu kuat anu katingali sareng anjeun terang, sareng iman anu ngalangkungan Isa parantos masihan kasihatan lalaki anu sampurna ieu pikeun ayana sadayana.

17 "Sareng ayeuna, dulur-dulur, kuring terang yén anjeun polah dina kabodoan, kitu ogé para penguasa anjeun. 18 Tapi naon anu diprediksi ku Allah ku sungut sadaya nabi, yén Al Masih-Na bakal sangsara, anjeunna sahingga ngalaksanakeun. 19 Tong tobat kitu, sareng balikan deui, supaya dosa-dosa anjeun dipupus, 20 supados waktos-waktos anu seger tiasa sumping ti payuneun Gusti, sareng anjeunna ngutus Kristus anu ditunjuk pikeun anjeun, Yesus, 21 saha surga kedah nampi dugi ka waktos mulangkeun sadaya hal anu ku Allah diucapkeun ku bijil nabi-nabi suci na tiheula. 22 Musa nyarios, 'Gusti Allah bakal nangtoskeun pikeun anjeun nabi sapertos kuring ti dulur-dulur anjeun. Anjeun kedah ngupingkeun anjeunna dina naon waé anu anjeunna carioskeun. 23 Sareng unggal jalma anu henteu ngupingkeun nabi éta bakal musnah ti jalma-jalma. ' 24 jeung sadaya nabi anu parantos nyarios, ti Samuél sareng anu sumping saurna, ogé ngumumkeun dinten-dinten ieu. 25 Anjeun putra nabi sareng perjangjian anu dilakukeun ku Allah sareng karuhun anjeun, saurna ka Ibrahim, 'Sareng turunan anjeun sadayana kulawarga di bumi bakal diberkahan.' 26 Gusti, parantos ngangkat hamba-Na, ngutus anjeunna ka anjeun heula, pikeun ngaberkahan anjeun ku ngarobah unggal jalma ti kajahatan anjeun. "

Kisah 4: 1-2, Saduki pikasebeleun 

1 Sareng nalika aranjeunna nyarios ka jalma-jalma, para pandita sareng kapten Bait Allah sareng Saduki sumping, 2 raoseun pisan sabab nuju ngajar ka jalma-jalma sareng ngumumkeun di Yesus jadian tina maot.

Rasul 4: 8-12, Pétrus sateuacan majelis sidang

8 Teras Pétrus, dipinuhan ku Roh Suci, saurna, "Raja-raja sareng sepuh, 9 upami urang ditaliti dinten ayeuna ngeunaan amal kahadean ka jalma lumpuh, ku naon jalmi ieu parantos cageur, 10 bijilkeun ka anjeun sadayana sareng ka sadaya urang Israil anu ku nami Isa Al Masih ti Nasaret, saha anjeun nyalibkeun, anu ku Gusti Allah dihirupkeun deui tiwas—Dina anjeunna lalaki ieu nangtung payuneun anjeun ogé. 11 Yesus ieu mangrupikeun batu anu ditolak ku anjeun, tukang ngawangun, anu parantos janten batu juru. 12 Sareng aya kasalametan teu aya anu sanés, margi teu aya nami anu sanés handapeun langit anu dipasihkeun diantara manusa anu ku urang kedah disalametkeun. "

Rasul 4: 24-31, Anu mu'min do'a

24 … Aranjeunna ngacung sora aranjeunna ka Gusti sareng nyarios, "Gusti Anu Maha Suci, anu ngadamel langit sareng bumi sareng laut sareng sagala rupa anu aya di jerona, 25 anu ngalangkungan sungutna rama kami Daud, abdi anjeun, nyarios ku Roh Suci, "'Naha bangsa-bangsa saneu ngamuk, sareng jalma-jalma ngarencanakeun sia-sia? 26 Raja-raja bumi netepkeun dirina, sareng para pamingpin kumpul babarengan, ngalawan ka Gusti sareng ngalawan ka-Na'- 27 sabab saéstuna di kota ieu aya anu ngariung ngalawan hamba-Na anu suci anu ku anjeun dilantik, Herodes sareng Poncius Pilatus, sareng bangsa-bangsa sanés sareng masarakat Israél, 28 pikeun ngalakukeun naon waé anu parantos ditangtukeun ku panangan sareng rencana anjeun. 29 Sareng ayeuna, Gusti, tingali kana ancaman aranjeunna sareng pasihkeun ka hamba-hamba anjeun pikeun teras-terasan nyarioskeun pangandika anjeun kalayan pinuh kawani, 30 nalika anjeun manteng leungeun anjeun pikeun nyageurkeun, sareng tanda-tanda sareng kaajaiban dilakukeun ngalangkungan nami hamba suci Anjeun Yesus. " 31 Sareng nalika aranjeunna ngado'a, tempat dimana aranjeunna ngariung ngahiji ngoyagkeun, sareng aranjeunna sadayana dipinuhan ku Roh Suci sareng teras nyarioskeun pangandika Allah kalayan kendel.

Rasul 5: 12-16, Kamentrian Apostolik

12 Ayeuna seueur tanda sareng kaajaiban anu rutin dilakukeun di masarakat ku panangan rasul. Sareng sadayana sasarengan di Portico Solomon. 13 Teu aya anu sésana wani ngiringan aranjeunna, tapi masarakat ngajantenkeun aranjeunna pisan. 14 Sareng langkung-langkung jalma-jalma anu iman ditambihan ka Gusti, seueur-seueur lalaki sareng awéwé, 15 sahingga aranjeunna bahkan ngalaksanakeun anu gering ka jalanan sareng nempatkeunana dina bakiak sareng tikar, yén nalika Pétrus sumping sahenteuna na kalangkang na tiasa tumiba ka sawatara di antawisna. 16 Jalma-jalma ogé kumpul ti kota-kota sakitar Yérusalém, nyandak anu gering sareng anu kasiksa ku roh-roh najis, sareng sadayana dudung.

Kisah 5: 29-32, Rasul ditéwak

29 Tapi Pétrus sareng rasul ngajawab, "Urang kedah taat ka Allah tibatan ka jalma. 30 Allah karuhun urang ngangkat Yesus, anu anjeun bunuh ku ngagantung anjeunna dina tangkal. 31 Gusti ngagungkeun anjeunna di belah katuhu na salaku Pamimpin sareng Jurusalamet, pikeun masihan tobat ka Israél sareng ngahampura dosa. 32 Sareng kami saksina pikeun hal-hal ieu, sareng kitu ogé Roh Suci, anu dipasihkeun ku Gusti ka jalma anu nurut ka Mantenna. "

Rasul 5: 40-42, Nyanghareupan penganiayaan

40 sareng nalika aranjeunna nyauran kana rasul-rasul, aranjeunna ngejarkeun ka aranjeunna sareng henteu nyarios dina nami Yesus, sareng ngantepkeun aranjeunna. 41 Teras aranjeunna ninggalkeun payuneun dewan, kalayan bingah yén aranjeunna dianggap pantes sangsara pikeun nami éta. 42 Sareng unggal dinten, di Bait Allah sareng di bumi ka imah, aranjeunna henteu lirén ngajar sareng ngahutbah yén Al Masih nyaéta Yesus.

Rasul 6: 2-7, Pilihan asistén

Sareng dua welas ngagero jumlah murid sareng nyarios, "Henteu leres urang kedah nyerah da'wah firman Allah ngawula méja. 3 Ku sabab kitu, dulur-dulur, pilih ti antara anjeun tujuh urang lalaki anu kawasa, pinuh ku Roh sareng hikmah, saha urang bakal nunjuk kana tugas ieu. 4 Tapi urang bakal bakalan diri pikeun solat sareng kana pelayanan kecap. " 5 Sareng naon anu aranjeunna nyarioskeun pikaresepeun pikeun sadayana, sareng aranjeunna milih Stéfanus, jalma anu iman sareng Roh Suci, sareng Pilipus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, sareng Nicolaus, prosélte Antioki. 6 Ieu aranjeunna atur payuneun rasul, sareng aranjeunna neneda sareng nempatan panangan ka aranjeunna. 7 Sareng firman Allah teras-terasan ningkat, sareng jumlah muridna seueur pisan di Yérusalém, sareng seueur pisan imam anu taat kana iman.

Bagéan 4, Wawacan Stephen

Kisah 7: 2-8, Ibrahim, Ishak sareng Yakub

2 Sareng Stéstus nyarios: "Saderek sareng bapak, ngupingkeun abdi. Gusti anu Maha Suci ningalikeun ka ramana urang Ibrahim nalika anjeunna aya di Mesopotamia, sateuacan anjeunna cicing di Haran, 3 sarta ceuk manéhna, 'Pindah kaluar ti tanah anjeun sarta ti baraya anjeun sarta balik ka tanah anu kuring baris némbongkeun Anjeun.' 4 Teras anjeunna angkat ti bumi urang Kasdim teras cicing di Haran. Sareng saatos ramana pupus, Gusti angkat ti sana ka bumi ieu anu anjeun ayeuna dumuk. 5 Acan anjeunna henteu masihan anjeunna warisan di dinya, henteu panjang tina hiji suku, tapi jangji bakal masihan ka anjeunna salaku milik sareng turunanana saatos anjeunna, sanaos anjeunna henteu ngagaduhan anak. 6 Sareng Allah nyarioskeun hal ieu - yén turunanana bakal janten jalma deungeun di bumi milik batur, anu bakal ngabdi ka aranjeunna sareng nyiksa aranjeunna opat ratus taun. 7 'Tapi kuring bakal nangtoskeun bangsa anu aranjeunna ngabdi,' saur Allah, 'sareng saatos éta aranjeunna bakal kaluar sareng nyembah ka abdi di tempat ieu.' 8 Sareng anjeunna masihan anjeunna perjanjian sunat. Maka Ibrahim ngalahir Ishak, disunat anjeunna dina dinten kadalapan, sareng Ishak janten raka Yakub, sareng Yakub ti dua belas patriarki.

Rasul 7: 9-16, Yusup

9 "Sareng para patriarki, timburu ka Yusup, ngajual anjeunna ka Mesir; tapi Gusti sareng anjeunna 10 sareng nyalametkeun anjeunna tina sagala kasangsaraan sareng masihan anjeunna ni'mat sareng hikmah sateuacan Firaun, raja Mesir, anu ngajantenkeun anjeunna nguasaan Mesir sareng sadaya kulawargana. 11 Ayeuna aya kalaparan di sadaya Mesir sareng Kanaan, sareng sangsara parah, sareng karuhun urang henteu mendakan tuang. 12 Tapi nalika Yakub nguping aya gandum di Mesir, anjeunna ngutus karuhun urang dina kunjungan anu munggaran. 13 Sareng dina kadatangan anu kadua Yusup ngenalkeun dirina ka dulur-dulurna, sareng kulawarga Yusup janten dikenal ku Firaun. 14 Sareng Yusup ngintun nimbalan Yakub ramana sareng dulur-dulur sadayana, tujuh puluh lima urang sadayana. 15 Sareng Yakub angkat ka Mesir, sareng anjeunna pupus, anjeunna sareng karuhun urang, 16 sareng aranjeunna dibawa deui ka Sikém sareng disimpen di makam anu dipésér ku Ibrahim artos pérak ti putra Hamor di Sekem.

Kisah 7: 17-29, Musa sareng inguan di Mesir

17 "Tapi nalika waktos jangji parantos caket, anu parantos dipasihkeun ku Gusti ka Ibrahim, jalma-jalma beuki nambahan sareng ngagegar di Mesir 18 dugi ka timbul raja Mesir anu henteu terang ka Yusup. 19 Anjeunna bijil pisan sareng balapan urang sareng maksa bapak urang pikeun ngalaan murangkalih murangkalihna, supados henteu salamet. 20 Dina waktos ieu Musa ngalahir; sareng anjeunna geulis di payuneun Gusti. Sareng anjeunna diasuh salami tilu bulan di bumi bapakna, 21 sareng nalika anjeunna kakeunaan, putri Firaun ngadopsi anjeunna sareng ngabesarkan anjeunna salaku putrana nyalira. 22 Sareng Musa diparentahkeun kana sagala kawijaksanaan urang Mesir, sareng anjeunna perkasa dina ucap sareng kalakuanana. 23 "Nalika anjeunna yuswa opat puluh taun, éta haté pikeun nganjang ka dulur-dulurna, urang Israil. 24 Sareng ningali salah saurangna dianiaya, anjeunna membela lalaki anu ditindes sareng males ka anjeunna ku nyerang Mesir. 25 Anjeunna ngira yén dulur-dulurna bakal ngartos yén Allah masihan aranjeunna kasalametan ku pananganna, tapi aranjeunna henteu ngartos. 26 Sareng dina énjingna anjeunna nembongan ka aranjeunna nalika aranjeunna gelut sareng nyobian ngahijikeun aranjeunna, saurna, 'Lalaki, anjeun sadulur. Naha anjeun silih salahkeun? ' 27 Tapi jelema anu ngahina tatanggana nyimpang, saurna, 'Saha anu ngangkat anjeun pangawasa sareng hakim kami? 28 Naha anjeun badé maéhan kuring sapertos anjeun maéhan urang Mesir kamari? ' 29 Dina cariosan ieu Musa ngungsi sareng janten pengasingan di tanah Madian, dimana anjeunna janten putra dua putra.

Kisah 7: 30-43, Musa sareng pangaluaran 

30 "Ayeuna nalika opat puluh taun parantos kalangkung, malaikat nembongan ka anjeunna di gurun gunung Sinai, dina seuneu anu aya dina rungkun rungkun. 31 Nalika Musa ningali éta, anjeunna kaget pisan ku paningalna, sareng nalika anjeunna ngadeukeutan ningali, aya sora PANGERAN: 32 'Kami Allah karuhun anjeun, Allah Ibrahim sareng Ishak sareng Yakub.' Sareng Musa ngageter teu wani ningali. 33 Lajeng Gusti ngandika ka anjeunna, 'Cabut sendal tina suku anjeun, pikeun tempat dimana anjeun nangtung téh taneuh suci. 34 Kuring pasti ningali kasangsaraan umat-abdi anu aya di Mesir, sareng parantos nguping rintihna, sareng kuring turun pikeun nyalametkeun aranjeunna. Sareng ayeuna sumping, abdi badé ngutus ka Mesir. '

35 "Ieu Musa, anu ku aranjeunna ditolak, nyarios, 'Saha anu ngajantenkeun anjeun patih sareng hakim?' -jalma ieu Gusti ngutus salaku duanana patih sareng panebus ku panangan malaikat anu nembongan ka anjeunna dina rungkun. 36 Lalaki ieu ngantunkeun aranjeunna, ngalakukeun kaajaiban sareng tanda di Mesir sareng di Laut Beureum sareng di padang gurun salami opat puluh taun. 37 Ieu Musa anu nyarios ka urang Israil, 'Gusti bakal ngahirupkeun pikeun anjeun nabi sapertos kuring ti dulur-dulur anjeun. ' 38 Ieu jalma anu aya di jamaah di padang sareng malaikat anu nyarios sareng anjeunna di Gunung Sinai, sareng sareng karuhun urang. Anjeunna nampi oracles hirup pikeun dipasihkeun ka kami. 39 Karuhun urang henteu nurut ka Anjeunna, tapi nyingkirkeun anjeunna, sareng dina manah aranjeunna ngalih ka Mesir, 40 ngadawuh ka Harun, 'Nyieunkeun dewa-dewa pikeun urang, anu baris miheulaan urang. Sedengkeun Musa anu ngantunkeun urang kaluar ti Mesir, urang henteu terang naon anu geus jadina.' 41 Sareng aranjeunna ngadamel anak sapi dina waktos éta, sareng nawiskeun sasajen ka idola sareng suka bungah dina karya panangan aranjeunna. 42 Tapi Gusti ngancik sareng masrahkeun aranjeunna pikeun nyembah pasukan sorga, sakumaha anu tertulis dina buku nabi: "'Naha anjeun nyanggakeun sato-sato sareng korban kurban, salami opat puluh taun di padang gurun, Eh urang Israil ? 43 Anjeun nyandak tenda Moloch sareng bintang dewa anjeun Rephan, gambar anu anjeun damel pikeun disembah; sareng abdi badé ngasingkeun anjeun ka luar Babul. '

Kisah 7: 44-53, Panolakan para nabi 

44 "Karuhun urang gaduh kemah panyaksian di padang gurun, sapertos anu nyarios ka Musa maréntahkeun anjeunna, numutkeun pola anu anjeunna tingali. 45 Bapa-bapa urang dina gilirannana nyandak éta sareng Yosua nalika aranjeunna ngusir bangsa-bangsa anu ku Gusti diusir ti payuneun karuhun urang. Janten dugi ka jaman Daud, 46 anu mendakan ni'mat di payuneun Gusti sareng nyungkeun mendakan tempat padumukan pikeun Gusti Yakub. 47 Tapi éta Suléman anu ngawangun hiji imah pikeun anjeunna. 48 Nanging Anu Maha Suci henteu cicing di bumi anu didamel ku panangan, sakumaha saur nabi, 49 "'Sawarga mangrupikeun tahta kuring, sareng bumi mangrupikeun ka suku kuring. Naon jinis bumi anu anjeun badé ngawangun pikeun kuring, saur Gusti, atanapi di tempat dimana kuring istirahat? 50 Naha panangan abdi henteu ngadamel sadaya hal ieu? ' 51 "Anjeun jalma beuheung kaku, henteu disunat dina haté sareng nguping, anjeun salawasna nolak Roh Suci. Sakumaha anu dilakukeun ku bapak anjeun, kitu ogé anjeun. 52 Nabi anu mana anu henteu dianiaya ku bapak anjeun? Sareng aranjeunna maéhan jalma-jalma anu ngumumkeun sateuacanna ngeunaan Anu Maha Suci, anu anjeun ayeuna parantos ngahianat sareng dibunuh, 53 anjeun anu nampi hukum sakumaha anu ditepikeun ku malaikat sareng henteu ngajaga éta. "

Kisah 7: 54-60, Stones of Stephen

54 Ayeuna nalika aranjeunna nguping hal-hal ieu aranjeunna ambek, sareng aranjeunna ngucapkeun huntu ka anjeunna. 55 Tapi anjeunna, pinuh ku Roh Suci, neuteup ka sawarga sareng ningal kamuliaan Gusti, sareng Yesus nangtung di sisi katuhu Allah. 56 Sareng saurna, "Lah, kuring ningali langit dibuka, sareng Putra Manusa nangtung di belah katuhu Allah. " 57 Tapi aranjeunna ceurik ku sora tarik sareng lirén ceuli sareng bergegas babarengan ka anjeunna. 58 Teras aranjeunna ngusir anjeunna ka luar kota sareng batu anjeunna. Sareng saksi-saksi ngagolkeun papakéanna di suku saurang nonoman anu namina Saulus. 59 Sareng nalika aranjeunna rajam Stéfanus, anjeunna ngagero, "Gusti Yesus, nampi sumanget abdi." 60 Sareng tumungkul kana tuur anjeunna ngajerit ku sora tarik, "Gusti, tong nahan dosa ieu ka aranjeunna." Sareng nalika anjeunna nyarios kitu, anjeunna bobo.

Bagéan 5, Da'wah di luar Yérusalém

Kisah 8: 5-8, Pilipus ngumumkeun Al Masih

5 Pilipus angkat ka kota Samaria sareng ngumumkeun ka aranjeunna Al Masih. 6 Sareng jalma seueur kalayan hiji ati merhatoskeun naon anu diomongkeun ku Pilipus, nalika aranjeunna nguping anjeunna sareng ningali tanda-tanda anu anjeunna lakukeun. 7 Pikeun roh najis, ngagorowok ku sora tarik, kaluar tina seueur anu kasurupan, sareng seueur anu lumpuh atanapi lumpuh anu diubaran. 8 Janten seueur kabagjaan di kota éta.

Kisah 8:12, Da'wah Pilipus

12 Tapi nalika aranjeunna percanten ka Pilipus nalika anjeunna nguarkeun kabar hadé ngeunaan karajaan Allah sareng nami Isa Al Masih, aranjeunna dibaptis, boh lalaki boh awéwé.

Kisah 8: 14-22, Samaria nampi pangandika Allah

14 Ayeuna nalika rasul-rasul di Yerusalem ngadangu yen urang Samaria nampi pangandika Allah, aranjeunna ngutus Petrus sareng Yohanes ka aranjeunna. 15 anu turun sareng ngadoa pikeun aranjeunna supaya aranjeunna nampi Roh Suci, 16 pikeun anjeunna henteu acan murag kana salah sahiji diantara aranjeunna, tapi aranjeunna ngan parantos dibaptis dina nami Gusti Yesus. 17 terus aranjeunna neundeun panangan dina aranjeunna sareng aranjeunna nampi Roh Suci. 18 Ayeuna nalika Simon ningali éta Roh dipasihkeun ku cara neundeun panangan rasul, anjeunna nawiskeun aranjeunna artos, 19 saurna, "Pasihan abdi kakuatan ieu ogé, sing saha waé anu ka saha Kuring iklas leungeun abdi tiasa nampi Roh Suci. " 20 Tapi Pétrus nyarios ka anjeunna, "Mugia pérak anjeun bakal binasa sareng anjeun, sabab panginten anjeun tiasa kéngingkeun kurnia Gusti ku artos! 21 Anjeun henteu ngagaduhan bagian atanapi seueur masalah ieu, sabab haté anjeun henteu leres payuneun Gusti. 22 Tah, tobat tina kajahatan anjeun ieu, sareng neneda ka Gusti yén, upami tiasa, maksud haté anjeun dihampura.

Kisah 8: 26-39, Pilipus sareng kasim

26 Ayeuna malaikat PANGERAN ngalahir ka Pilipus, "Bangkitna sareng angkat ka arah kidul ka jalan anu turun ti Yerusalem ka Gaza." Ieu tempat gurun. 27 Sareng anjeunna naros sareng angkat. Sareng aya hiji urang Étiopia, mantri, pejabat pangadilan Candace, ratu urang Étiopia, anu ngurus sadaya harta dirina. Anjeunna tos sumping ka Yerusalem pikeun ibadah 28 sareng mulih, calik dina kréta na, teras anjeunna maca nabi Yesaya. 29 Sareng Roh nyarios ka Pilipus, "Usum sareng ngiringan kréta ieu." 30 Jadi Pilipus lumpat ka anjeunna sareng ngupingkeun anjeunna maca nabi Yesaya sareng naros, "Naha anjeun paham kana anu anjeun baca?" 31 Sareng saur anjeunna, "Kumaha carana kuring, kecuali aya batur ngabimbing kuring?" Anjeunna ngulem Pilipus dugi ka sumping sareng calik kalayan anjeunna. 32 Ayeuna bagian tina Kitab Suci anu anjeunna baca nyaéta: "Saperti domba anjeunna dibawa ka pangperangan sareng sapertos domba sateuacan juru guntingana jempé, janten anjeunna henteu muka-na biwir. 33 Dina ngahinakeunana kaadilan ditolak anjeunna. Saha anu tiasa ngajelaskeun generasi na? Pikeun hirupna dicandak angkat ti bumi. "

34 Sareng mantri ngawartoskeun ka Pilipus, "Saha saha, kuring naroskeun ka anjeun, adina nabi ngucapkeun ieu, ngeunaan dirina atanapi perkawis batur?" 35 Maka Pilipus muka sungutna, sareng mimitian ku Kitab Suci ieu anjeunna ngawartosan anu saé ngeunaan Yesus. 36 Sareng nalika aranjeunna bade sapanjang jalan aranjeunna sumping ka sababaraha cai, sareng kasim nyarios, "Tingali, ieu cai! Naon anu nyegah kuring dibaptis? " 38 Sareng anjeunna maréntahkeun éta karéta lirén, sareng aranjeunna duaan turun kana cai, Philip sareng eunuch, sareng anjeunna ngabaptis anjeunna. 39 Jeung nalika aranjeunna naek tina cai, Roh PANGERAN nyandak Pilipus jauh, sareng serpok henteu ningali anjeunna deui, sareng jalan na gumbira.

Bagéan 6, Konversi Saulus (Paul)

Rasul 9: 1-9, Visi dina jalan ka Damsik

1 Tapi Saul, masih ngarénghap ancaman sareng pembunuhan ka murid-murid Gusti, angkat ka imam besar 2 sareng nyungkeun anjeunna serat kanggo sinagog-sinagog di Damsyik, janten upami anjeunna mendakan naon-naon jalanna, lalaki atanapi awéwé, anjeunna panginten tiasa ngangkut ka Yérusalém. 3 Ayeuna nalika anjeunna angkat, anjeunna ngadeukeutan ka Damsik, sareng ujug-ujug aya cahaya ti langit ngagurilep di sakurilingna. 4 Sareng murag kana taneuh, anjeunna nguping hiji sora nyarios ka anjeunna, "Saulus, Saulus, naha anjeun nganiaya kuring?" 5 Sareng saurna, "Saha anjeun, Gusti?" Sareng saurna, "Kami Yesus, anu anjeun nganiaya. 6 Tapi angkat sareng lebet ka kota, sareng anjeun bakal diwartosan naon anu kedah anjeun laksanakeun. " 7 Lalaki anu nuju ngumbara sareng anjeunna nangtung teu tiasa nyarios, nguping sorana tapi teu aya anu ningali. 8 Saul gugah tina taneuh, sareng sana panonna kabuka, anjeunna henteu ningali nanaon. Janten aranjeunna ngarahkeun anjeunna sareng nyandak anjeunna ka Damsik. 9 Sareng salami tilu dinten anjeunna teu katingali, sareng henteu tuang teu nginum.

Kis 9: 10-19, Saul ngahijikeun deui panon, ngeusi Roh Suci, sareng dibaptis

10 Ayeuna aya murid di Damsyik anu jenenganana Ananias. Gusti nyarios ka anjeunna dina paningali, "Ananias." Sareng saurna, "Ieu Kami, Gusti." 11 Sareng Gusti nyarios ka anjeunna, "Bangun sareng angkat ka jalan anu disebut Lempeng, sareng di bumi Yudas milari lalaki ti Tarsus anu namina Saulus, sabab éta, anjeunna nuju ngadoa, 12 sareng anjeunna parantos ningali dina paningali saurang lalaki anu namina Ananias lebet sareng iklaskeun pananganna ka anjeunna supados anjeunna tiasa ningali deui. " 13 Tapi Ananias ngawaler, "Gusti, kuring parantos nguping ti seueur jalma ngeunaan ieu lalaki, seueur kajahatanana anu dilakukeun ka jalma-jalma suci anjeun di Yérusalém. 14 Sareng di dieu anjeunna ngagaduhan kawenangan ti imam-imam kapala pikeun ngiket sadaya anu nyauran nami anjeun. " 15 Tapi Gusti nyarios ka anjeunna, "Nyaah, sabab anjeunna mangrupikeun alat anu dipilih pikeun nyandak nami abdi di payuneun kapir sareng raja sareng urang Israil. 16 Kusabab kuring bakal nunjukkeun ka anjeunna kumaha anjeunna kedah sangsara demi nami abdi. " 17 Maka Ananias angkat sareng lebet ka bumi. Sareng peletakan pananganna ka anjeunna saurna, "Saderek Saul, Gusti Yesus anu mecenghul ka anjeun di jalan anu anjeun sumping parantos ngutus ka kuring supaya anjeun tiasa ningali deui sareng dipinuhan ku Roh Suci. " 18 Sareng langsung aya anu murag tina timbangan, sareng anjeunna katingali deui. Teras anjeunna gugah sareng dibaptis; 19 jeung nyokot dahareun, manéhna strengthened. Sababaraha dinten anjeunna sareng murid-murid di Damsik.

Rasul 9: 20-22, Saul mimiti da'wah

20 Sareng geuwat anjeunna ngumumkeun Yesus di imah-imah ibadah, saurna, "Anjeunna Putra Allah. " 21 Sareng sadayana anu nguping anjeunna kagum sareng nyarios, "Sanés ieu jalmi anu ngarusak di Yerusalem jalma-jalma anu nyebat nami ieu? Sareng anjeunna henteu sumping ka dieu pikeun tujuan ieu, pikeun ngabijilkeun aranjeunna ka payuneun imam-imam kapala? " 22 Tapi Saul beuki nambahan kakuatanana, matak ngaganggu urang Yahudi anu dumuk di Damsik ku ngabuktikeun yén Isa teh Al Masih.

Rasul 9:31, Tumuwuhna garéja

31 Maka garéja di sakumna Yudéa sareng Galiléa sareng Samaria badé sareng badé didamel. Sareng leumpang dina takwa ka Gusti sareng dina kanyamanan tina Roh Suci, éta dikali.

Bagéan 7, Bangsa-bangsa sanés Ngadéngé Warta Anu Saé

Kis 10: 34-43, Pétrus ngawartakeun ka kapir

34 Maka Pétrus muka biwir sareng nyarios: "Saéstuna kuring ngartos éta Gusti henteu nunjukkeun pilih kasih, 35 tapi di unggal bangsa saha waé anu takwa ka anjeunna sareng ngalaksanakeun anu leres maka ditampi ku anjeunna. 36 Sedengkeun pikeun pangandika anu dikirimkeun ka Israél, ngawartakeun kabar hadé perdamaian ngaliwatan Yesus Kristus (anjeunna nyaéta Gusti sadayana), 37 anjeun sorangan terang naon anu kajantenan di sakumna Yudéa, mimitian ti Galiléa saatos baptisan anu diumumkeun ku Yohanes: 38 kumaha Gusti ngucap Yesus tina Nasaret ku Roh Suci sareng kakuatan. Anjeunna milampah ngalaksanakeun kahadéan sareng nyageurkeun sadayana anu ditindas ku setan, sabab Gusti sareng anjeunna. 39 Sareng kami saksi sadaya anu anjeunna lakukeun boh di nagara urang Yahudi sareng di Yérusalém. Aranjeunna maéhan anjeunna maot ku ngagantung anjeunna dina tangkal, 40 tapi Gusti ngangkat anjeunna dina dinten anu katilu sareng ngajantenkeun anjeunna nembongan, 41 sanés ka sadaya jalma tapi ka kami anu parantos dipilih ku Gusti Allah salaku saksi, anu tuang sareng nginum sareng anjeunna saatos anjeunna gugah tina maot. 42 Sareng anjeunna maréntahkeun kami ngahutbah ka jalma-jalma sareng nyaksian yén anjeunna téh anu ditunjuk ku Gusti Allah janten hakim anu hirup sareng anu maot. 43 Pikeun anjeunna sadaya nabi nyakseni yén sing saha anu percaya ka Anjeunna bakal dihampuran dosa ku nami-Na. "

Kisah 10: 44-48, Roh Suci murag ka bangsa kapir

44 Nalika Pétrus masih nyarioskeun hal-hal ieu, Roh Suci murag kana sadaya anu ngupingkeun pangandika. 45 Sareng jalma-jalma anu iman ti anu disunatan anu sumping sareng Pétrus kagum, sabab kado ti Roh Suci dituang kaluar komo ka kapir. 46 Pikeun aranjeunna nguping aranjeunna nyarios dina basa ibu sareng muji ka Gusti. Teras Petrus nyatakeun, 47 "Naha aya anu nahan cai pikeun ngabaptis jalma-jalma ieu, anu nampi Roh Suci sapertos urang? " 48 Sareng anjeunna maréntahkeun aranjeunna supaya dibaptis dina nami Yesus Kristus. Teras aranjeunna naros ka anjeunna kanggo tetep sababaraha dinten.

Kis 11: 1-18, Pétrus nyaksian perkawis bangsa-bangsa sanés

1 Ayeuna rasul-rasul jeung dulur-dulur anu aya di sapanjang Yudea ngadangu yén bangsa-bangsa sanés ogé parantos nampi pangandika Allah. 2 Janten nalika Pétrus angkat ka Yérusalém, pihak sunat ngritik anjeunna, saurna, 3 "Anjeun angkat ka lalaki anu henteu disunat sareng tuang sareng aranjeunna." 4 Tapi Pétrus ngamimitian sareng ngajelaskeun ka aranjeunna dina urutan: 5 "Kuring aya di kota Joppa ngado'a, sareng dina kakuping kuring ningali hiji visi, sapertos lambaran hébat turun, diturunkeun ti langit ku opat juru na, sareng éta datang ka kuring. 6 Ningali sacara raket, kuring niténan sato sareng sato galak sareng réptil sareng manuk awang-awang. 7 Sareng kuring nguping hiji sora nyarios ka kuring, 'Bangun, Peter; paehan sareng tuang. ' 8 Tapi kuring nyarios, 'Sanés pisan, Gusti; sabab henteu aya anu lumrah atanapi najis anu lebet kana sungut kuring. ' 9 Tapi éta sora ngajawab kadua kalina ti sawarga, 'Naon anu parantos disucikeun ku Gusti, tong disebat biasa.' 10 Ieu kajantenan tilu kali, sareng sadayana ditarik deui ka surga. 11 Sareng katingali, dina waktos éta ogé tilu urang sumping di bumi tempat kami, dikirim ka kuring ti Kaisarea. 12 Sareng Ruh ngawartosan kuring sareng aranjeunna, henteu ngabédakeun. Genep saderek ieu ogé ngiringan kuring, sareng urang lebet ka imah lalaki éta. 13 Sareng anjeunna nyarios ka kami kumaha anjeunna ningali malaikat nangtung di imahna sareng nyarios, 'Kirim ka Yope sareng bawa Simon anu disebat Peter; 14 anjeunna bakal nyatakeun ka anjeun pesen anu ku anjeun bakal disalametkeun, anjeun sareng sadaya kulawarga anjeun. ' 15 Nalika kuring mimiti nyarios, Roh Suci murag ka aranjeunna sapertos anu ti mimiti urang. 16 Sareng kuring émut kana pangandika Gusti, kumaha anjeunna nyarios, 'John dibaptis ku cai, tapi anjeun bakal dibaptis ku Roh Suci. ' 17 Upami kitu Gusti masihan kado anu sami pikeun aranjeunna sapertos anu dipasihkeun ka anjeunna nalika urang percanten ka Gusti Yesus Kristus, saha kuring anu tiasa nangtung di jalan Allah? " 18 Nalika aranjeunna ngadangu hal ieu aranjeunna jempé. Sareng aranjeunna ngagungkeun Gusti, nyarios, "Maka ka kapir ogé Gusti parantos maparin tobat anu nyababkeun kahirupan. "

Bagéan 8, Ngahutbah Awal Paulus

Kis 13: 1-3, Ngintunkeun kana pelayanan

1 Ayeuna aya di garéja di Antioki nabi sareng guru, Barnabas, Simeon anu disebut Niger, Lucius ti Kirene, Manaen babaturan saumur hirup Herodes tetrarch, sareng Saul. 2 waktu aranjeunna nyembah Gusti sareng puasa, saur Roh Suci, "Pangpisahkeun pikeun kuring Barnabas sareng Saul pikeun padamelan anu ku kuring disebatna." 3 Teras saatos saum sareng sholat aranjeunna neundeun panangan ka aranjeunna sareng ngantunkeun aranjeunna.

Kis 13: 8-11, Ngabantah musuh

8 Tapi Élymas tukang sihir (sabab éta hartosna namina) nentang aranjeunna, ngusahakeun ngagentoskeun gubernur ti iman. 9 Tapi Saulus, anu disebut ogé Paulus, ngeusi Roh Suci, neuteup anteb ka anjeunna 10 sareng nyarios, "Anjeun putra setan, anjeun musuh tina sagala kabeneran, pinuh ku sadayana tipu daya sareng penjahat, naha anjeun moal liren ngadamel bengkok jalan Gusti anu lempeng? 11 Sareng ayeuna, lah, panangan Gusti aya dina anjeun, sareng anjeun bakal buta sareng teu tiasa ningali panonpoé pikeun hiji waktos. " Langsung halimun sareng gelap murag ka anjeunna, sareng anjeunna milarian milarian jalma pikeun mingpin anjeunna ku panangan.

Kisah 13: 16-25, Nyarioskeun ngeunaan Para Nabi

"Lalaki Israél sareng anjeun anu takwa ka Gusti, ngupingkeun. 17 Allah jalma-jalma ieu Israél milih karuhun urang sareng ngajantenkeun jalma-jalma hébat salami cicing di bumi Mesir, sareng ku panangan diangkat anjeunna ngantunkeun aranjeunna kaluar ti éta. 18 Sareng sakitar opat puluh taun anjeunna tahan sareng aranjeunna di gurun. 19 Sareng saatos ngancurkeun tujuh bangsa di bumi Kanaan, anjeunna masihan aranjeunna tanahna salaku warisan. 20 Sadaya ieu ngabutuhkeun 450 taun. Sareng saatosna anjeunna masihan aranjeunna hakim dugi ka nabi Samuel. 21 Teras aranjeunna naroskeun raja, sareng Gusti masihan aranjeunna Saul bin Kis, hiji lalaki ti kaom Binyamin, salami opat puluh taun. 22 Sareng nalika anjeunna ngaluarkeun anjeunna, anjeunna angkat Daud janten raja aranjeunna, anu anjeunna kasaksian sareng saurna, 'Kuring parantos mendakan di Daud bin Isai saurang lalaki anu dipikahoyong, anu bakal ngalaksanakeun sagala kahoyong abdi.' 23 Tina turunan lalaki ieu Allah parantos nyayogikeun ka Juru Salamet pikeun Israél, nyaéta Isa, sakumaha anjeunna jangji. 24 Sateuacan sumpingna, Yohanes parantos ngumumkeun baptisan tobat ka sadaya urang Israil. 25 Sareng nalika Yohanes ngeureunkeun lalakonna, anjeunna nyarios, 'Naon anu anjeun pikirkeun Kami? Abdi sanés anjeunna. Henteu, tapi tingali, saatos kuring aya anu sumping, sendal tina suku-Na anu kuring henteu pantes dicabut. '

Kisah Para Rasul 13: 26-35, Ngahutbah ngeunaan Yesus diangkat ti nu maraot

26 "Dulur-dulur, putra-putra kulawarga Ibrahim, sareng anu aya di antara anjeun anu takwa ka Gusti Allah, ka kami parantos dikirimkeun pesen kasalametan ieu. 27 Pikeun jalma-jalma anu cicing di Yérusalém sareng penguasa na, kusabab aranjeunna henteu mikawanoh anjeunna atanapi henteu ngartos kekecapan nabi-nabi, anu dibaca unggal Sabat, minuhan éta ku ngahukum anjeunna. 28 Sareng sanaos aranjeunna mendakan anjeunna henteu aya kalepatan anu pantes dipaénkeun, aranjeunna nyungkeun Pilatus supados anjeunna dibunuh. 29 Sareng nalika aranjeunna ngalaksanakeun sagala rupa anu ditulis ngeunaan anjeunna, aranjeunna nyandak anjeunna turun tina tangkal sareng nempatkeun anjeunna dina kubur. 30 Tapi Gusti ngahudangkeun anjeunna tina maot, 31 sareng mangpirang-pirang dinten anjeunna ningal ka jalma-jalma anu sumping sareng anjeunna ti Galilea ka Yerusalem, anu ayeuna janten saksi-Na ka jalma-jalma. 32 Sareng kami masihan anjeun warta anu saé anu dijanjikeun ku Gusti ka karuhun, 33 ieu anjeunna parantos minuhan ka kami barudakna ku ngagedekeun Yesus, sakumaha ogé anu ditulis dina Jabur anu kadua, "'Anjeun Putra Kami, dinten ayeuna abdi ngalahirkeun anjeun.' 34 Sareng perkawis kanyataan yén anjeunna ngahirupkeun anjeunna tina maot, moal deui ka korupsi, anjeunna nyarios sapertos kieu, "'Kuring bakal masihan berkah anu suci sareng pasti ti Daud.' 35 Ku sabab kitu anjeunna ogé nyebatkeun dina mazmur anu sanés, "'Anjeun moal ngantep Anu Suci anjeun ningali korupsi. '

Rasul 13: 36-41, Panghampura ngalangkungan Kristus

36 Pikeun Daud, saatos anjeunna ngalaksanakeun tujuan Allah di generasi na sorangan, bobo sareng dikuburkeun sareng karuhunna sareng ningali korupsi, 37 tapi anjeunna anu diangkat ku Allah henteu ningali korupsi. 38 Ku sabab kitu kudu dipikaterang ku aranjeun, dulur-dulur, yen ku jalan manusa ieu dihampura dosa ka anjeun, 39 sareng ku anjeunna saha-saha anu percaya dibébaskeun tina sagala hal anu ku anjeun moal dibébaskeun ku hukum Musa. 40 Ati-ati, ku sabab kitu, supaya henteu aya anu dicarioskeun dina Rosul-rasul bakal kajadian: 41 “'Tingali, anjeun jelema olok-olok, kagum sareng binasa; sabab kuring ngalakukeun pagawean di jaman anjeun, hiji karya anu anjeun moal percanten, sanaos aya anu ngawartosan ka anjeun. '"

Kis 13: 44-49, Misi pikeun kapir

44 Sabat salajengna ampir kabéh kota kumpul ngadangukeun pangandika Gusti. 45 Tapi nalika urang Yahudi ningali balaréa, aranjeunna pinuh ku timburu sareng mimiti kontradiksi sareng anu diucapkeun ku Paulus, nganyenyeri anjeunna. 46 Sareng Paulus sareng Barnabas nyarios kalayan kendel, nyarios, "Kedahna pangandika Allah diucapkeun heula ka anjeun. Kusabab anjeun nyingkirkeun sareng nangtoskeun diri henteu pantes pikeun hirup langgeng, tingali, kami nuju ka kapir. 47 Kusabab kitu Gusti parantos maréntahkeun kami, saurna, "'Kuring parantos ngajantenkeun anjeun lampu pikeun kapir, supados anjeun tiasa nyababkeun kasalametan ka tungtung bumi. ' " 48 Sareng nalika urang Yunani ngadangukeun ieu, aranjeunna mimiti suka bungah sareng ngagungkeun kecap Pangéran, sareng sakur anu ditunjuk pikeun hirup langgeng dipercaya. 49 Sareng pangandika Gusti sumebar ka sakumna daérah.

Kisah Para Rasul 14: 13-15, Ngabantah Paganisme

13 Sareng pandita Zeus, anu kuilna aya di lebet kota, nyandak sapi sareng karangan bunga ka gerbang sareng hoyong nawiskeun korban sareng balaréa. 14 Tapi nalika rasul-rasul Barnabas sareng Paul ngupingkeun hal éta, aranjeunna nyaréat papakéanna sareng buru-buru kaluar ka riungan, nyambat, 15 "Lalaki, naha anjeun ngalakukeun ieu? Kami ogé jalma-jalma, sapertos alam sareng anjeun, sareng kami masihan anjeun warta anu hadé, éta anjeun kedah ngalihkeun tina hal-hal anu teu sia ieu ka Gusti anu hirup, anu ngadamel langit sareng bumi sareng laut sareng sagala rupa anu aya di jerona.

Rasul 14: 19-22, rajam Paulus

19 Tapi urang Yahudi sumping ti Antioki sareng Ikonium, sareng ku ngolo-ngolo jalma-jalma anu seueur, aranjeunna dibatu ku Paulus sareng ditarik ka luar kota, anggap anjeunna parantos maot. 20 Tapi nalika murid-murid ngariung tentang anjeunna, anjeunna gugah sareng angkat ka kota, sareng énjingna anjeunna angkat sareng Barnabas ka Derbe. 21 Nalika aranjeunna parantos ngawartakeun Injil ka kota éta sareng parantos ngajantenkeun seueur murid, aranjeunna angkat deui ka Listra sareng ka Ikonium sareng ka Antioki. 22 nguatkeun jiwa murid-murid, ngadorong aranjeunna pikeun tetep iman, sareng nyarios yén ngalangkungan seueur kasusah urang kedah lebet ka Karajaan Allah.

Bagéan 9, Déwan Yérusalém

Kisah Para Rasul 15: 6-11, Ngeunaan sunatan urang kapir

6 Para rasul sareng sepuh ngariung ngariung ngariung hal ieu. 7 Sareng saatos seueur perdebatan, Pétrus nangtung sareng nyarios ka aranjeunna, "Dulur-dulur, anjeun terang yén di jaman mimiti Allah milih pilihan di antara anjeun, yén ku lisan kuring bangsa-bangsa sanés kedah ngadangukeun kecap injil sareng percanten. 8 Sareng Allah, anu terang kana manah, nyakseni aranjeunna, kalayan masihan aranjeunna Roh Suci sakumaha anu anjeunna ka urang, 9 sareng anjeunna henteu ngabédakeun antara kami sareng aranjeunna, sanggeus diberesihan haténa ku iman. 10 Ayeuna, janten, naha anjeun nyobian Gusti pikeun uji coba ku nempatkeun yoke kana beuheung murid anu henteu karuhun urang atanapi urang ogé teu sanggup nahan? 11 Tapi kami yakin yén kami bakal disalametkeun ku kurnia Gusti Yesus, sapertos anu bakal aranjeunna. "

Rasul 15: 12-21, Kaputusan Déwan

12 Sareng sadaya jamaah jempé, sareng aranjeunna ngupingkeun Barnabas sareng Paulus nalika nyaritakeun tanda-tanda sareng kaajaiban anu dilakukeun ku Gusti Allah ngalangkungan aranjeunna di antara jalma-jalma kapir. 13 Saatos aranjeunna bérés nyarios, Yakobus némbalan, "Saderek, ngupingkeun kuring. 14 Siméon parantos nyaritakeun kumaha Gusti mimiti nganjang ka bangsa-bangsa sanés, pikeun nyandak ti éta jalma-jalma pikeun nami-Na. 15 Sareng ieu anu dicarioskeun ku nabi-nabi, sapertos anu parantos diserat, 16 "'Saatos ieu kuring bakal wangsul, sareng kuring bakal ngawangun deui kémah Daud anu parantos murag; Kuring bakal ngawangun reruntuhanana, sareng kuring bakal mulangkeunana, 17 yén sésa-sésa umat manusa tiasa milari Gusti, sareng sadaya bangsa sanés anu disebat nami abdi, saur Gusti, anu ngadamel ieu hal 18 kawéntar ti baheula. ' 19 Kusabab kitu putusan kuring nyaéta urang henteu kedah nyusahkeun jalma-jalma di bangsa sanés anu nyaah ka Allah, 20 tapi kedah nyerat ka aranjeunna supaya ulah tina barang-barang anu tercemar ku berhala, sareng tina maksiat seksual, sareng tina naon anu dicekek, sareng tina getih. 21 Kusabab ti generasi kuno Musa ngagaduhan di unggal kota jalma-jalma anu ngumumkeun anjeunna, sabab anjeunna dibaca unggal Sabat di tempat ibadah. "

Kisah Para Rasul 15: 22-29, Surat pikeun Anu Percaya ka Bangsa Yunani

2 Teras pikaresepeun pikeun rasul sareng sepuh, sareng sadayana garéja, pikeun milih lalaki ti antawisna sareng ngantunkeun aranjeunna ka Antioki sareng Paulus sareng Barnabas. Aranjeunna ngutus Yudas disebat Barsabbas, sareng Silas, jalma-jalma pamimpin di antara dulur-dulur. 23 kalayan serat kieu: "Saderek-saderek, boh rasul boh sepuh, ka dulur-dulur anu kafir di Antioki sareng Siria sareng Kilikia, salam. 24 Kusabab kami parantos ngadangu yén aya jalma anu kaluar ti kami sareng ngaganggu anjeun ku kecap, ngagalura pikiran anjeun, sanaos kami henteu masihan paréntah. 25 sigana urang pikaresepeun, upami sumping kana hiji perjanjian, pikeun milih lalaki sareng ngintunkeun aranjeunna ka anjeun sareng Barnabas sareng Paul anu urang tercinta, 26 lalaki anu parantos ngadamel kahirupan pikeun nami Gusti Yesus Kristus urang. 27 Maka urang parantos ngutus Yudas sareng Silas, anu bakal nyaritakeun hal-hal anu sami ku lisan. 28 keur éta sigana alus pikeun Roh Suci sareng ka kami pikeun teu aya beban anu langkung ageung tibatan sarat-sarat ieu: 29 yén anjeun abstain tina naon anu dikorbankeun ka brahala, sareng tina getih, sareng tina naon anu dicekék, sareng tina maksiat seksual. Upami anjeun ngajauhan diri anjeun tina ieu, anjeun bakal leres. Pamitan. "

Bagéan 10, Kamentrian Paulus

Kisah 16: 16-18, Ngalungkeun sumanget gaib

16 Nalika urang badé ka tempat sholat, urang ditepungan ku budak awéwé anu sumanget ramalan sareng ngasilkeun kauntungan anu bogana ka para pamilikna. 17 Anjeunna nuturkeun Paulus sareng kami, ngagorowok, "Jalma-jalma ieu hamba-hamba Allah Anu Maha Suci, anu ngumumkeun ka anjeun jalan kasalametan." 18 Sareng ieu anjeunna teras-terasan dilakukeun salami sababaraha dinten. Paul, anu janten raoseun pisan, ngalieuk teras nyarios ka sumanget, "Kuring maréntahkeun anjeun dina nami Yesus Kristus pikeun kaluar ti anjeunna. " Sareng kaluar pisan jam éta.

Kisah 16: 25-34, Parobihan Penjara Filipi

25 Kira-kira tengah wengi Paulus sareng Silas ngadoa sareng nyanyi lagu pujian ka Gusti, sareng tahanan ngupingkeun aranjeunna. 26 sareng ujug-ujug aya gempa bumi anu gedé, sahingga dasar-dasar panjara digoyang. Sareng langsung sadaya panto dibuka, sareng beungkeut saréréa diantelkeun. 27 Nalika panjara hudang sareng ningali panto panjara dibuka, anjeunna narik pedangna sareng badé bunuh diri, anggap yén tahanan kabur. 28 Tapi Paul ceurik ku sora tarik, "Entong cilaka, sabab kami sadayana aya di dieu." 29 Sareng penjaga panjara nyungkeun lampu sareng buru-buru lebet, sareng ngageter sieun anjeunna murag ka payuneun Paulus sareng Silas. 30 Teras anjeunna ngaluarkeun aranjeunna sareng nyarios, "Punten, naon anu kedah abdi lakukeun pikeun disalametkeun?" 31 Sareng aranjeunna nyarios, "Percanten ka Gusti Yesus, sareng anjeun bakal disalametkeun, anjeun sareng rumah tangga anjeun. " 32 Sareng aranjeunna nyarioskeun pangandika Gusti ka anjeunna sareng ka sadayana anu aya di imahna. 33 Sareng Anjeunna nyandak éta jam anu sami dina wengi sareng nyeuseuh tatu aranjeunna; jeung anjeunna dibaptis sakaligus, anjeunna sareng sadaya kulawargana. 34 Teras anjeunna nyandak éta angkat ka imahna sareng neundeun tuangeun sateuacan aranjeunna. Sareng anjeunna gumbira sareng kulawargana sadayana yén anjeunna parantos percanten ka Allah.

Kisah 17: 1-3, Da'wah di Tesalonika

Ayeuna nalika aranjeunna ngalangkungan Amphipolis sareng Apollonia, aranjeunna sumping ka Tesalonika, dimana aya tempat ibadah di urang Yahudi. 2 Sareng Paulus lebet, sakumaha kabiasaanna, sareng dina tilu dinten Sabat anjeunna nyarios sareng aranjeunna tina Kitab Suci, 3 ngajelaskeun sareng ngabuktoskeun éta perlu pikeun Kristus sangsara sareng gugah tina maot, sareng nyarios, "Yesus ieu, anu ku Kami dinyatakeun ka anjeun, nyaeta Al Masih. "

Rasul 17: 22-31, Paul di Athena

22 Janten Paul, nangtung di tengah-tengah Areopagus, nyarios: "Urang Athena, kuring sadar yén dina sagala hal anjeun agam pisan. 23 Kusabab nalika kuring ngalangkungan sareng niténan barang-barang anu disembah ku anjeun, kuring mendakan ogé altar anu aya tulisan ieu: 'Ka déwa anu teu dikenal.' Naon sababna anu anjeun sembah sakumaha kanyahoan, ieu kuring nyebarkeun ka anjeun. 24 Gusti anu nyiptakeun dunya sareng sagala rupa anu aya di dinya, janten Gusti langit sareng bumi, henteu cicing di tempat suci anu didamel ku manusa, 25 atanapi anjeunna dilayanan ku panangan manusa, saolah-olah anjeunna meryogikeun naon-naon, kumargi anjeunna nyalira masihan kahirupan sareng napas sareng sagala rupa ka umat manusa. 26 Sareng anjeunna ngadamel ti unggal jalma unggal jalma umat manusa pikeun hirup di sakumna bumi, parantos ditangtukeun periode anu ditangtoskeun sareng wates tempat cicingna, 27 yén aranjeunna kedah milari Gusti, sareng panginten ngaraos jalan ka anjeunna sareng mendakan anjeunna. Acan anjeunna saleresna henteu jauh ti masing-masing urang, 28 pikeun “'Di anjeunna urang hirup sareng ngalih sareng gaduh mahluk urang'; sakumaha ogé sababaraha panyair anjeun nyalira nyarios, "'Kanggo kami memang turunan anjeunna.' 29 Janten keturunan Gusti, urang henteu kedah mikir yén mahluk gaib sapertos emas atanapi pérak atanapi batu, gambar anu dibentuk ku seni sareng imajinasi manusa. 30 Jaman jahiliah Gusti teu ningali, tapi ayeuna anjeunna paréntah ka sadaya jalma dimana-mana pikeun tobat, 31 sabab anjeunna parantos netepkeun dinten anu bakal nangtoskeun dunya dina kabeneran ku saurang lalaki anu parantos diangkat; sareng ieu anjeunna parantos masihan jaminan ka sadayana ku ngahudangkeun anjeunna tina maot. "

Rasul 18: 5-11, Paul di Korinta

5 Nalika Silas sareng Timoteus sumping ti Makédonia, Paulus ku kecap éta, nyaksi ka urang Yahudi yén Kristus éta Yesus. 6 Sareng nalika aranjeunna nentang sareng nyalahkeun anjeunna, anjeunna ngocokkeun papakéanna sareng nyarios ka aranjeunna, "Getih anjeun dina sirah anjeun sorangan! Abdi polos. Ti saprak ayeuna kuring bakal angkat ka bangsa-bangsa sanés. " 7 Sareng anjeunna angkat ti dinya sareng angkat ka imah jalma anu jenenganana Titius Justus, panyembah Gusti. Imahna di gigireun imah ibadah. 8 Crispus, pamimpin sinagoga, percanten ka Gusti, sareng sadayana kulawargana. Sareng seueur urang Korinta ngadangukeun Paulus dipercaya sareng dibaptis. 9 Sareng Gusti nyarios ka Paul dina hiji wengi dina titingalian, "Entong sieun, tapi terus nyarios sareng ulah cicingeun, 10 sabab Kami sareng anjeun, sareng moal aya anu nyerang anjeun pikeun nyiksa anjeun, sabab kuring seueur di kota ieu anu janten umat kuring. " 11 Sareng anjeunna tetep sataun sareng genep bulan, ngajarkeun firman Allah diantarana.

Rasul 18: 24-28, Apollos di Epesus

24 Ayeuna aya urang Yahudi anu namina Apollos, asli ti Iskandariah, sumping ka Epesus. Anjeunna mangrupikeun jalma anu fasih, kompeten dina Kitab Suci. 25 Anjeunna parantos dipasihkeun dina jalan Gusti. Sareng sumanget sumanget, anjeunna nyarios sareng ngajar sacara akurat hal-hal perkawis Yesus, sanaos anjeunna ngan ukur terang baptisan Yohanes. 26 Anjeunna mimiti nyarios kalayan kendel di sinagog, tapi nalika Priskila sareng Akwila ngadangu anjeunna, aranjeunna nyandak anjeunna samping sareng ngajelaskeun jalanna Gusti langkung akurat. 27 Sareng nalika anjeunna badé nyebrang ka Achaia, dulur-dulurna ngadorong anjeunna sareng nyerat ka murid-murid pikeun ngabagéakeun anjeunna. Nalika anjeunna sumping, anjeunna ngabantosan pisan ka jalma-jalma anu ku karunia parantos iman, 28 sabab anjeunna kuat nolak urang Yahudi di tempat umum, nunjukkeun ku Kitab Suci yén Al Masih nyaéta Yesus.

Rasul 19: 1-10, Paul di Epesus

1 Kajadian éta nalika Apolos aya di Korinta, Paulus ngalangkungan nagara pedalaman sareng sumping ka Epesus. Di dinya anjeunna mendakan sababaraha murid. 2 Sareng saurna ka aranjeunna, "Naha anjeun nampi Roh Suci nalika anjeun percanten? " Sareng aranjeunna nyarios, "Henteu, kami bahkan henteu kantos nguping yén aya Roh Suci." 3 Sareng saurna, "Kana naon maka anjeun dibaptis?" Aranjeunna nyarios, "Kana baptisan Yohanes." 4 Sareng Paulus nyarios, "Yohanes ngabaptis ku baptisan tobat, nyarios ka jalma-jalma pikeun percanten ka anu bakal datang saatos anjeunna, nyaéta, Yesus. " 5 Ngadangu ieu, aranjeunna dibaptis dina nami Gusti Yesus. 6 Sareng nalika Paulus ngasongkeun panangan ka aranjeunna, Roh Suci sumping kana aranjeunna, sareng aranjeunna mimiti nyarios ku basa-basi sareng ngarasula8 Sareng anjeunna lebet ka sinagog sareng salami tilu bulan nyarios kendel, nalar sareng ngarayu aranjeunna ngeunaan Karajaan Allah. 9 Tapi nalika sababaraha janten nekad sareng teras henteu percaya, nyarios jahat jalanna sateuacan jamaah, anjeunna mundur ti aranjeunna sareng nyandak murid-muridna, alesan unggal dinten di aula Tyrannus. 10 Ieu teras salami dua taun, sahingga sadaya warga Asia ngadangu pangandika Gusti, boh urang Yahudi boh urang Yunani.

Kisah 20: 17-35, kecap akhir Paulus ka Sesepuh Epesus

17 Ayeuna ti Miletus anjeunna ngutus ka Epesus sareng nyauran kokolot garéja pikeun sumping ka anjeunna. 18 Sareng nalika aranjeunna sumping ka anjeunna, anjeunna nyarios ka aranjeunna: "Anjeun sorangan terang kumaha kuring cicing di antara anjeun sapanjang waktu ti mimiti poé kuring leumpang di Asia, 19 ngawula ka Gusti kalayan sagala hina sareng ku nangis sareng cobaan anu kajantenan ku kuring ngalangkungan plot Yahudi; 20 kumaha kuring henteu mundur tina nyatakeun naon-naon anu nguntungkeun, sareng ngajar anjeun di tempat umum sareng ti imah ka imah, 21 nyaksian boh ka urang Yahudi boh ka urang Yunani tobat ka Gusti sareng iman ka Gusti urang Yesus Kristus. 22 Sareng ayeuna, lah, abdi badé ka Yérusalém, kapaksa ku Roh, henteu terang naon anu bakal kajantenan ka kuring di dinya, 23 kacuali yén Roh Suci nyaksian ka kuring di unggal kota yén panjara sareng kasangsaraan ngantosan kuring. 24 Tapi kuring henteu nganggap hirup kuring tina nilai naon waé ogé sakumaha pentingna pikeun diri kuring, upami ngan ukur kuring tiasa ngarengsekeun jalan sareng palayanan anu kuring nampi ti Gusti Yesus, pikeun nyaksian kana Injil kurnia Allah. 25 Sareng ayeuna, lah, kuring terang yén teu aya diantara anjeun anu kuring kantos ngurilingan ngumumkeun karajaan bakal ningali rai deui. 26 Ku sabab kitu kuring nyaksian ka anjeun dinten ieu yén kuring henteu luput tina getih sadayana, 27 sabab kuring henteu mundur tina nyatakeun ka anjeun sakabeh naséhat Allah. 28 Perhatoskeun ati-ati ka diri anjeun sareng ka sadaya kawanan, anu ku Roh Suci dijantenkeun anjeun janten pangawas, pikeun miara garéja Gusti, anu diala ku getihna sorangan (* getih sorangan)29 Kuring terang yén saatos angkat ka abdi srigala galak bakal sumping di antara anjeun, moal nyésaan domba; 30 sareng ti antara diri anjeun nyalira bakal timbul lalaki nyarioskeun hal-hal bengkong, narik murid-murid saatos aranjeunna. 31 Ku sabab éta kudu waspada, émut yén salami tilu taun kuring henteu lirén wengi atanapi siang pikeun pépéling ka unggal jalma ku nangis. 32 Sareng ayeuna kuring masrahkeun anjeun ka Gusti sareng kana kecap kurnia-Na, anu sanggup ngawangun anjeun sareng masihan anjeun warisan di antara jalma-jalma anu disucikeun. 33 Abdi teu meremehkeun pérak atanapi emas atanapi papakéan. 34 Anjeun sorangan terang yén ieu leungeun ngalayanan kaperluan kuring sareng ka jalma-jalma anu sasarengan. 35 Dina sagala hal kuring parantos nunjukkeun ka anjeun yén ku kerja keras ku cara ieu urang kedah ngabantosan anu lemah sareng émut kana pangandika Gusti Yesus, kumaha anjeunna nyalira nyarios, 'Éta langkung berkah pikeun masihan ti batan nampi. ' "

* Kaseueuran tarjamahan, kalebet ESV, salah alih basa Kisah 20:28. Naskah Alexandria anu pangpayunna sareng Téks Yunani Kritik (NA-28) berbunyi, "Garéja Allah, anu dipésér ku getihna sorangan." Naskah naskah Bizantium teras dibaca, "Garéja Gusti sareng Gusti, anu anjeunna mésér ku getih nyalira." Ieu di handap mangrupikeun tarjamahan COM (Comprehensive New Testament) tina ayat ieu dumasar kana téks kritis anu nunjukkeun naskah Yunani pangpayunna.

Kisah 20:28 (COM), Tarjamahan dumasar kana naskah anu pangpayunna

28 Ati-ati pikeun diri anjeun sareng ka sadaya domba-domba, diantarana Roh Suci parantos ngajantenkeun anjeun pangawas, pikeun angon garéja Gusti anu diala ku getih sorangan.

Kisah 22: 6-16, Nyaritakeun konversi-Na

6 "Nalika kuring badé angkat sareng caket ka Damsik, sakitar siang beurang cahaya ti surga ujug-ujug bersinar di sakuriling kuring. 7 Sareng kuring murag kana taneuh sareng nguping hiji sora nyarios ka kuring, 'Saulus, Saulus, naha anjeun nganiaya kuring?' 8 Sareng kuring ngajawab, 'Saha anjeun, Gusti?' Sareng anjeunna nyarios ka kuring, 'Kami Yesus urang Nasaret, saha anjeun nganiaya. ' 9 Ayeuna jalma anu sareng kuring ningali cahaya tapi henteu ngartos sora anu nyarios ka kuring. 10 Sareng kuring nyarios, 'Naon anu kedah kuring lakukeun, Gusti?' Sareng Gusti nyarios ka kuring, 'Bangun, sareng angkat ka Damsik, sareng di dinya anjeun bakal diwartosan sadayana anu parantos ditangtoskeun pikeun anjeun lakukeun.' 11 Sareng kumargi kuring henteu tiasa ningali kusabab kacaangan cahaya éta, kuring dipimpin ku jalma-jalma anu sareng kuring, sareng sumping ka Damsik. 12 "Sareng hiji Ananias, jalma anu taat numutkeun hukum, anu saurna diucapkeun ku sadaya urang Yahudi anu cicing di dinya, 13 sumping ka kuring, sareng nangtung ku kuring nyarios ka kuring, 'Kakang Saul, tingali anjeun.' Sareng dina waktos anu sami kuring ningali panon sareng ningali anjeunna. 14 Jeung cenah, 'Allah karuhun urang nunjuk anjeun pikeun terang kersa-Na, pikeun ningali Anu Maha Suci sareng ngupingkeun hiji sora tina sungut-Na; 15 pikeun anjeun bakal janten saksi pikeun anjeunna ka saha-saha ngeunaan naon anu anjeun atos ningali sareng ngupingkeunana. 16 Sareng ayeuna naha anjeun ngantosan? Naek sareng dibaptis sareng ngumbah dosa anjeun, nyauran asma-Na. '

Rasul 23: 6-10, Paul sateuacan Majelis

6 Ayeuna nalika Paulus terang yén hiji bagéan urang Saduki sareng urang Parisi anu sanés, anjeunna ngagorowok di déwan, "Saderek, kuring urang Parisi, putra urang Parisi. Éta ngeunaan harepan sareng kabangkitan almarhum yén kuring dina sidang. " 7 Sareng nalika anjeunna nyarios kitu, timbul perselisihan antara urang Parisi sareng urang Saduki, sareng majelis dibagi. 8 Pikeun urang Saduki nyarios yén teu aya kabangkitan, atanapi malaikat, atanapi roh, tapi urang Parisi ngaku aranjeunna sadayana. 9 Teras aya gogorowokan anu hebat pisan, sareng sababaraha juru tulis ti pihak Parisi nangtung sareng ngadebat pisan, "Kami henteu mendakan salah jalma ieu. Kumaha upami roh atanapi malaikat nyarios ka anjeunna? " 10 Sareng nalika sengketa janten telenges, tribun, kasieunan yén Paulus bakal dibantingkeun ku aranjeunna, maréntahkeun para prajurit turun sareng nyandak anjeunna jauh ti antara aranjeunna ku paksaan sareng bawa anjeunna kana barak.

Kis 24: 14-21, Paul Sateuacan Feliks

14 Tapi ieu kuring ngaku ka anjeun, éta numutkeun jalanna, anu aranjeunna nyebat sekte, Abdi nyembah ka Allah karuhun urang, percanten sadaya anu ditetepkeun ku Hukum sareng diserat dina para Nabi, 15 gaduh harepan ka Allah, anu ditampi ku jalma-jalma ieu, yén bakal aya kebangkitan boh anu adil sareng anu teu adil. 16 Janten kuring teras-terasan ngaraos ati nurani anu murni ka Gusti sareng manusa. 17 Ayeuna saatos sababaraha taun kuring sumping nyandak zakat ka bangsa kuring sareng kanggo nyayogikeun tawaran. 18 Nalika kuring ngalakukeun ieu, aranjeunna mendakan kuring disucikeun di Bait Allah, henteu aya riungan atanapi kaributan. Tapi sababaraha urang Yahudi ti Asia— 19 aranjeunna kedahna aya di payuneun anjeun sareng masihan tuduhan, upami aranjeunna gaduh naon-naon ngalawan kuring. 20 Atanapi ngantep lalaki ieu nyalira nyarioskeun naon kalepatan anu aranjeunna kapendak nalika kuring nangtung di payuneun déwan, 21 lian ti hiji hal ieu anu kuring ceurik bari nangtung diantarana: 'Éta ngeunaan ka hudangna mayit yén kuring bakal diadili sateuacan anjeun dinten ieu. '"

Kisah 26: 4-8, Pertahanan Paulus

4 "Cara hirup kuring ti saprak ngora, méakkeun ti mimiti di antara bangsa kuring sorangan sareng di Yérusalém, dipikaterang ku sadaya urang Yahudi. 5 Aranjeunna parantos lami terang, upami aranjeunna kersa nyaksian, yén numutkeun ka pihak anu ketat tina agama urang, kuring parantos cicing salaku urang Parisi. 6 Sareng ayeuna kuring nangtung di dieu dina sidang kusabab harepan kuring kana janji anu dipidamel ku Allah ka karuhun urang, 7 anu dua belas kaom urang ngarep-ngarep bakal dicandak, nalika aranjeunna sacara satia ibadah wengi sareng siang. Sareng pikeun harepan ieu kuring dituduh ku urang Yahudi, O raja! 8 Naha dianggap luar biasa ku saha waé di antara anjeun yén Allah ngahirupkeun jalma-jalma anu maot?

Kisah 26: 12-23, Paul's Testimony of his konversi

12 "Dina hubungan ieu kuring angkat ka Damsyik kalayan kawenangan sareng komisi imam-imam kapala. 13 Wanci siang, ya raja, kuring ningali di jalan cahaya ti sorga, langkung caang tibatan panonpoé, anu ngagurilap disakuriling kuring sareng jalma-jalma anu ngumbara sareng kuring. 14 Sareng nalika urang sadayana murag kana taneuh, kuring ngadangu hiji sora nyarios ka kuring dina basa Ibrani, 'Saulus, Saulus, naha anjeun nganiaya kuring? Hésé pikeun anjeun najong tanjakan. ' 15 Sareng kuring nyarios, 'Saha anjeun, Gusti?' Sareng Gusti nyarios, 'Kami Yesus anu anjeun nganiaya. 16 Tapi jumeneng sareng nangtung dina suku anjeun, sabab kuring parantos ningalikeun ka anjeun pikeun tujuan ieu, pikeun nunjuk anjeun salaku hamba sareng nyaksian kana hal-hal anu anjeun ningal kuring sareng ka jalma-jalma anu kuring bakal katingali ka anjeun, 17 nganteurkeun anjeun ti jalma-jalma anjeun sareng ti kapir - ka saha kuring ngutus ka anjeun 18 pikeun muka panonna, supaya aranjeunna tiasa ngaléngkah tina poék kana cahaya sareng tina kakuatan Iblis ka Gusti, supaya aranjeunna tiasa nampi pangampuran dosa sareng tempat di antara jalma-jalma anu disucikeun ku iman ka kuring. ' 19 "Ku sabab kitu, O Raja Agrippa, kuring henteu nurut kana visi sawarga, 20 tapi dinyatakeun heula ka anu aya di Damsik, teras di Yerusalem sareng di sakumna daérah Yudea, sareng ogé ka anu sanés, yén aranjeunna kedah tobat sareng nyaur ka Gusti, ngalaksanakeun amal saluyu sareng tobatna. 21 Kusabab kitu urang Yahudi nyanggap kuring di Bait Allah sareng nyobian maéhan kuring. 22 Dugi ka ayeuna kuring ngagaduhan bantosan anu sumping ti Gusti, maka kuring nangtung di dieu nyaksian boh ka alit sareng ka anu hébat, henteu nyarios nanaon tapi naon anu dicarioskeun ku nabi sareng Musa anu bakal kajadian: 23 yén Al Masih kedah sangsara sareng, ku sabab anu mimiti gugah tina maot, anjeunna bakal nyebarkeun cahaya boh ka jalma-jalma urang sareng ka kapir. "

Kisah 27: 23-26, Penampilan malaikat sateuacan karusakan

23 Pikeun wengi ieu pisan aya anu nangtung di payuneun kuring malaikat ti nu Gusti anu kagungan sareng saha kuring nyembah, 24 sareng saurna, 'Entong sieun, Paul; anjeun kedah nangtung payuneun Kaisar. Sareng ieu, Gusti parantos maparin ka sadayana jalma anu balayar sareng anjeun. ' 25 Janten, ati-ati, lalaki, sabab kuring yakin ka Gusti yén éta bakal sami sareng anu parantos diparios. 26 Tapi urang kedah kabur ka sababaraha pulau. ”

Kisah 28: 7-10, Paul di Pulo Malta

7 Ayeuna di lingkungan tempat éta aya lahan milik kapala pimpinan pulau, namina Publius, anu nampi kami sareng ngahibur urang salami tilu dinten. 8 Kajadian éta yén bapak Publius ngagolér muriang sareng disentri. Sareng Paul didatangan anjeunna na ngado'a, sareng ngasongkeun panangan ka anjeunna, nyageurkeunana. 9 Sareng nalika ieu kajantenan, sesa jalma-jalma di Pulo Jawa anu ngagaduhan panyakit ogé sumping sareng kapok. 10 Aranjeunna ogé ngahargaan kami pisan, sareng nalika urang badé balayar, aranjeunna nempatkeun naon anu kami butuhkeun.

Kisah 28: 23-31, palayanan akhir Paulus

23 Nalika aranjeunna parantos netepkeun dinten kanggo anjeunna, aranjeunna sumping ka anjeunna di panginepan dina jumlah anu langkung seueur. Ti enjing dugi ka sonten anjeunna ngajelaskeun ka aranjeunna, nyaksiankeun karajaan Allah sareng nyobian ngayakinkeun aranjeunna ngeunaan Yesus duanana tina Hukum Musa boh tina para Nabi. 24 Sareng aya anu yakin kana naon anu dicarioskeunana, tapi anu sanésna henteu percaya. 25 Sareng teu satuju diantara aranjeunna, aranjeunna angkat saatos Paulus nyarioskeun hiji pernyataan: "Roh Suci leres nyarios ka karuhun anjeun ngalangkungan nabi Yesaya: 26 "'Buka jalma ieu, sareng ucapkeun," Anjeun leres-leres bakal nguping tapi moal ngartos, sareng anjeun leres-leres bakal ningali tapi henteu kantos ningal. " 27 Kusabab haté jalma-jalma ieu parantos kusam, sareng ku ceuli aranjeunna bieu tiasa nguping, sareng panon na aranjeunna parantos ditutup; supados aranjeunna henteu tiasa ningali ku panonna sareng nguping ku ceuli sareng ngartos ku manah sareng baralik, sareng kuring bakal nyageurkeun aranjeunna. ' 28 Ku sabab kitu bijilkeun ka anjeun yén kasalametan ieu Gusti parantos dikirim ka kapir; aranjeunna bakal ngupingkeun. " 30 Anjeunna cicing di ditu dua taun pinuh ku biaya nyalira, sareng ngabageakeun sadayana anu sumping ka anjeunna, 31 ngumumkeun karajaan Allah sareng ngajarkeun ngeunaan Gusti Yesus Kristus kalayan sagala kawani sareng tanpa kahalangan.